5S i produktion, Lean, Lean Akademiet, værktøjer, orden, struktur, audit-skema

Audit-skema

Her får du et audit-skema, der er et eksempel på, hvordan du kan auditere forskellige områder i Service og Administration.

Vi har udvalgt 6 emner, som eksempler på områder, du kan auditere. I jeres team skal I nu diskutere
emnerne, og for hvert punkt score, hvor I mener i ligger på en skala fra 1 – 10, hvor 1 er meget dårlig, 5 er
rimelig og 10 er excellent.
Der er defineret 8 udsagn i forbindelse med hvert emne, der er to udsagn der står tomme, her skal teamet
definere to udsagn, som de anser for vigtige i forhold til det overordnede emne, disse udsagn skal også
scores.
Der er mulighed for at tilknytte kommentarer i forbindelse med jeres konklusioner.

Audit-skema eksempel

Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål eller lignende!

Se også vores ebog om 5S i produktion https://leanakademiet.dk/produktion/