Lean Akademiet Djursland Bæredygtighed

Lean Akademiet har undervist bæredygtighedsagenter- og værter til Change Djursland, med særlig fokus på FN's 17 Verdensmål og grøn omstilling blandt mindre virksomheder. Change Djursland, har en vision om ”At starte en folkelig, identitetsskabende bevægelse, der medvirker til at skabe et attraktivt og dynamisk Djursland, hvor bæredygtighed og grøn omstilling er bærende elementer.”

Efter alle verdenslande gik sammen og blev enige om FN’s verdensmål, har det skabt et momentum for virksomheder, der nu trækker i samme retning mod en bæredygtig fremtid. Bæredygtig omstilling skaber nogle forretningsmæssige udfordringer for virksomheder, der kan risikere at skulle se på nye forretningsmodeller, ændringer af værdikæder og generelt gentænke virksomheden.

Målet med undervisningen på Djursland var at gøre det lettere for deltagerne at arbejde med grøn omstilling og selv kunne hjælpe andre virksomheder med grøn omstilling. For at gøre den bæredygtige omstilling mere konkret, har vi arbejdet med ’Business Model Canvas’, cirkulær økonomi, bæredygtige forretningsmodeller med fokus på den tredobbelte bundlinje og FN’s 17 Verdensmål.  Specifikke Lean-værktøjer som værdistrømsanalyse og Kaizen er med til at skabe visuelt overblik over, hvor man skal starte med den grønne omstilling og få aktiveret så mange medarbejdere som muligt til at komme med miljømæssige forbedringsforslag, der rammer den tredobbelte bundlinje.

Hvordan kan vi skabe en bæredygtig virksomhed

Hvis vi skal skabe en bæredygtig virksomhed, skal vi have fokus på værdikæden og vores forretningsmodel. Vi kan genbruge og genanvende nok så meget, men hvis vi ikke har fokus på designet, produktionen, levetiden og brugen, så flytter det ikke det store. Vi skal gentænke produkter helt - og hvordan de produceres med udgangspunkt i brugeroplevelsen og levetid.

For at dette kan lykkes, skal man skabe en lærende organisation, hvor man, ved hjælp af eksperimenter, kan opfinde egne løsninger. Det handler om at få aktiveret hele virksomheden, og få forbedringsforslag og idéer fra hele organisationen, så målene bliver bredt forankret. Der skal afsættes tid til at eksperimentere og afprøve nye løsninger - og der skal skabes en systematik omkring dokumentation og opfølgning. Her kan Toyota Kata bruges, da den eksperimenterende tilgang er med til hurtigt at få testet nye ideer af og få dem verificerede.

Vi afholder både fysiske og online kurser og uddannelser, se vores kursuskalender og tilmeld dig hér.