Billede af SIPOC - forklaring af hvad det er

SIPOC, hvad er det?

SIPOC er et værktøj, som oftest anvendes i Define-fasen i Six Sigma og i Analysefasen i Lean. Når vi laver en værdistrømsanalyse kan det være værdifuldt, at kombinere det med en SIPOC. I Six Sigma hjælper SIPOC os til at få defineret scope af vores procesoptimeringsprojekt. S står for Supplier (Leverandør), I står for Input, […]

Hvad er TWI?

Hvad er TWI? TWI – sådan lyder forkortelsen af Training Within Industries, der kan oversættes til Træning inden for Industrien. TWI kan beskrives som et slags læringssystem eller en metode. Helt grundlæggende har metoden til formål hurtigt og effektivt at fastholde og skabe løbende forbedringer. Det er altså mere konkret en metode, der skal sørge for, at […]

Toyota Kata som Kaizen Blitz

Kata som Kaizen Blitz – Vi har i Lean Akademiet over en længere periode oplevet, hvordan ledelse og kultur spiller en stadig større rolle, når virksomheder skal opnå markante og vedholdende resultater med deres Lean arbejde. Jeg har helliget mig Toyota Kata, og metoden indgår i alt, hvad jeg foretager mig – i større eller […]
Lean Ledelse, Lean, Lean Akademiet, Medarbejderinvolvering, Leder

Måling af medarbejdertilfredshed

Jeg har netop været hos en af vores kunde, hvor vi har arbejdet med mål på tavlemøderne. Og endnu engang kom diskussionen op om, hvordan kan vi lave en Måling af medarbejdertilfredshed på ugentlig basis. Vi gennemgår en metode på vores Lean Manager uddannelse, og den har vi stor succes med ude i organisationerne, så […]
5S, medarbejder, leder, Lean Akademiet, Lean, kanban, 5S på kontoret

5S på kontoret

Jeg må indrømme, at jeg i en årrække har været skeptisk overfor 5S på kontoret. Jeg har oplevet alt for mange organisationer, som har indført 5S på kontoret som det første i deres Lean implementering og så aldrig er kommet videre. Min grundholdning er dog også, at det er værdistrømsanalysen, som afgør, hvilke værktøjer du […]

Mål på Kaizen tavlen

Jeg har netop modtaget et spørgsmål fra en læser af vores blog, som lyder således: ”Bør vi have en særskilt målstyringstavle eller er det ok at have mål på Kaizen tavlen?” Det er et spørgsmål, jeg ikke kan svare entydig på. Først vil jeg gøre opmærksom på, at der jo ikke er nogle regler. Det […]
Finish - Planlæg din egen tid!

Planlæg din egen tid!

Som I nok hurtigt vil finde ud af, er jeg tilhænger af både post-it og det enkle, og disse elementer går igen i meget af det, jeg laver. Også når det gælder planlægning. Jeg har haft problemer med min kontordag. Jeg nåede aldrig det, jeg havde planlagt. Det endte altid med, at jeg måtte arbejde […]
Lean projekter

Projekter med lean – lean i afvikling af projekter

Leanprojekter – eller rettere lean i projekter, hvad betyder det? Vi har nu i næsten tyve år brugt Lean filosofien til at optimere vores administrative og produktionsprocesser, men det er de færreste, der har inddraget Lean filosofien og metoderne i projektarbejdsformen. Det er et paradoks, for samtidig oplever vi, at projektarbejdsformen bliver mere og mere […]