Council for Six Sigma Certification CSSC

CERTIFICERING

På din Lean Six Sigma uddannelse bliver du CSSC certificeret.
Vi er enormt stolte af at være den eneste udbyder i Danmark, der tilbyder denne internationale certificering, som bruges af de største organisationer i verden som kvalitetskrav.

DU FÅR EN INTERNATIONAL CERTIFICERING Hvem er CSSC

The Council for Six Sigma Certification's (CSSC) akkrediteringsprogram sikrer, at træningsorganisationernes Six Sigma programmer lever op til de internationale retningslinjer, samt sikrer, at de indeholder de fundamentale Six Sigma lærings guidelines og værktøjer. Derudover sikrer CSSC kvaliteten og erfaringsgrundlaget hos underviserne, samt validerer mængden af undervisningsdage og tid med den enkelte kursist.

I dag er CSSC den største akkrediteringsorganisation for amerikanske gymnasier og universiteter samt verdens største akkrediteringsorganisation inden for Six Sigma.

CSSC blev etableret i 2005 af den kendte Six Sigma træner Craig Setter. Målet har altid været enkelt – at sætte standarden, som kan hjælpe professionelle træningsorganisationer over hele verden til at undervise effektivt og sikre kvalitative Six Sigma programmer.

Det unikke ved CSSC er, at det er en non-profit organisation, hvis indtægtskilde ikke er akkrediteringsprogrammerne. Efter et intensivt forløb, hvor materiale, kursusforløb samt undervisere er gennemgået, tilføjes leverandøren som en godkendt leverandør. Dette hjælper organisationer som Lean Akademiet til at verificere vores høje kvalitetsniveau af både trænere og materiale. Særlig fokus er på tiden brugt med den enkelte kursist, kursistens mulighed for at få sparring og support samt antallet af undervisningstimer. Her er Lean Akademiet i en liga for sig selv, noget som vi er utrolig stolte af. De godkendte leverandører kan vælge selv at akkreditere sine kursister efter CSSC's retningslinjer, eller kursisten kan fremsende et projekt til certificering direkte hos CSSC. CSSC udvælger en CSSC godkendt Master Black Belt til akkrediteringsgennemgangen. Som eksempel koster en Six Sigma Green Belt akkreditering direkte hos CSSC ca. dkk. 2000,- og skal ikke genfornys.

I tilfælde af, at en udbyder er uærlig, ændrer sit materiale, forløb m.v., vil det være muligt at se på CSSC's hjemmeside, at denne leverandør ikke lever op til de internationale regler. Dette er ikke dansk/nordisk kultur, men en meget normal praksis i Amerika. Dette gør selvfølgelig, at alle CSSC's organisationer gør det ypperste for at sikre den højest mulige kvalitet, og Lean Akademiet er utroligt stolte af, at være blevet en akkrediteret CSSC organisation.

VI HAR VALGT AKKREDITERING GENNEM CSSC CSSC vs. IASSC

Der findes flere akkrediteringsorganisationer. De mest kendte er CSSC (The Council for Six Sigma Certification) og IASSC (The International Association for Six Sigma Certification). Kion Schmeltzer, Lean Six Sigma Master Black Belt og ansvarlig for uddannelserne hos Lean Akademiet, er IASSC akkrediteret underviser og har været det i mere end 10 år. Han har historisk set hjulpet IASSC med opbygningen af deres eksamener, samt været stor fortaler for den amerikanske IASSC organisation.

IASSC er siden blevet opkøbt af en græsk akkrediterings organisation (PeopleCert) og har efter Lean Akademiets menings ændret sin tilgang til akkreditering. Flere organisationer, som IASSC har akkrediteret, er under advarsel hos CSSC og fokus synes at være skiftet fra kvaliteten af underviserne, materiale og uddannelsesforløbene. Det koster nu et højt årligt fee at bibeholde sin akkreditering som organisation (også uden at noget er ændret) og kursisternes eksamen gælder nu kun 2 år – hvorefter eksamen skal fornys (med et nyt fee). Lean Akademiets holdning er, at omkostningerne ved at opretholde IASSC akkreditering ikke modsvarer værdien af akkrediteringerne. Lean Akademiet ønsker ikke at fordyre kursisternes omkostning ved deltagelse på uddannelserne. Derudover mener vi ikke, at vores kursister bør re-akkrediteres med 2 års mellemrum på samme måde som en ingeniør ikke skal op til sin eksamen igen hvert 2. år.  Derfor har Lean Akademiet ikke ønsket at opretholde IASSC akkreditering og har derfor søgt efter en organisation, som lever op til det værdisæt, som Lean Akademiet står for.

CSSC tjener penge ved donationer samt reklamer på hjemmesiden (meget få). Derudover er der et mindre fee, hvis CSSC organisationen skal gennemgå en kursists projekt for certificering. Dette er dog ikke en nødvendighed, da godkendte CSSC organisationer kan certificere efter CSSC's retningslinjer. Dette betyder, at CSSC kan opretholde kvaliteten, men ikke er afhængig at penge fra organisationer eller kursister. Kvaliteten er det vigtigste for CSSC – og dette er i Lean Akademiets ånd. Materiale m.v. ligger frit tilgængeligt, og der er total åbenhed om vilkår og betingelser.

Akkrediteringerne for organisationer evalueres løbende hvis materiale, undervisere osv. ændrer sig – men kursisternes akkrediteringer skal ikke konstant fornys. Har du gennemgået en international godkendt uddannelse samt bestået akkrediteringskravene, så er du sikret, at din Six Sigma undervisning er leveret efter højeste standard.

Vi er utroligt stolte af at være CSSC akkrediteret som en af kun to organisationer i Norden (og den eneste i Danmark), og vi vil fortsætte med at drive mod den ypperste kvalitet i både vores uddannelser og i vores konsulentydelser.

EN INTERNATIONAL CERTIFICERING TIL DIT C.V. Hvilke muligheder giver det vores studerende

Som akkrediteret CSSC organisation ved du, at vores undervisere, materiale og uddannelsesstruktur lever op til de højeste kvalitetskrav. Vores ønske er ikke at levere den hurtigste uddannelse til dig og din virksomhed, men den bedst mulige uddannelse, som lever op til alle internationale retningslinjer. Derudover garanterer vi løbende support og støtte under hele uddannelsesforløbet – for hos Lean Akademiet er vores vigtigste leverance, at vores kursister kan omsætte den teoretiske forståelse til praktisk anvendelighed.

Vi er ikke den rigtige uddannelsesorganisation for kursisten, som blot ønsker et hurtigt deltagerdiplom. Dette kan gøres hurtigere, billigere og lettere hos vores konkurrenter. Vores uddannelser løber over længere tid, indeholder flere uddannelsesdage samt indeholder løbende support og støtte. Vores uddannelser dækker det fulde internationale akkrediteringskrav hvilket gør, at vi altid leverer den ypperste kvalitet både inden for Lean og Six Sigma. Det er ganske uhørt i industrien med LSS Yellow Belt på 5 dage, LSS Green Belt på 13 dage og LSS Black Belt på 18 dage – og derudover kommer den løbende support. Det er derfor, vores kursister er kendt for at være nogle af de dygtigste Lean Six Sigma ressourcer i verden. Vi bruger den nødvendige tid til både at sikre den teoretiske forståelse, men endnu vigtigere sikrer vi, at vores kursister kan omsætte teorien til den praktiske hverdag. Vores kursister arbejder med projekter i egen virksomhed og ser værdien og resultaterne straks under uddannelserne.

Efter vores bælteuddannelser vil vores kursister opnå akkreditering fra både Lean Akademiet og CSSC. Kursisterne vil både have adgang til Lean Akademiets internationalt anerkendte Lean Six Sigma bog samt have adgang til CSSC's eget materiale.

Lean Akademiets kursister vil derved opnå en international akkreditering, som bruges af de største organisationer i verden som kvalitetskrav. Hos Lean Akademiet bliver du ikke kun Lean Six Sigma ressource, du bliver en Lean Six Sigma ressource, som lever op til de internationale retningslinjer med praktisk erfaring, og vi giver dig bevis på dette, så du kan vise dette på dit C.V.