Hent inspiration og bliv klogere på Lean.

Vores materiale og e-bøger er ganske gratis!

Brug også materialet på vores Lean kursus.

Lean værktøj, gratis bog

Lean i virksomheden - en Lean introduktion

Lean Akademiets e-bog 'Lean Virksomhed' har til formål at give dig et overblik over, hvad Lean er, og hvordan du kan få glæde af at indføre det i din virksomhed.

Hvis du deltager i vores Lean kursus eller Lean uddannelse vil det være en god idé at læse bogen. E-bogen centrerer sig om flere centrale aspekter af Lean. Indledningsvist forklares, hvad Lean grundlæggende går ud på. Dette med fokus på 'De 5 Lean-principper', der er grundlaget for hele implementeringen og udviklingen af Lean. E-bogen uddyber særligt to af Lean-principperne:
Lean-princip 1, der handler om kundeværdi, altså at identificere, hvad der skaber værdi for kunden, og Lean princip 2, som omhandler det at kortlægge værdistrømmene og fjerne spild.

Herefter finder du i e-bogen en kort og overskuelig gennemgang af nogle af de mest anvendte Lean værktøjer.

Toyota Kata bog dansk

Toyota Kata – en ny Lean kultur

Lean Akademiets e-bog om Toyota Kata har til formål at give dig en metode til at skabe en forbedringskultur i din organisation.

Med Toyota Kata kan du udvikle virksomheden og sikre konkurrenceevnen. E-bogen giver et indblik i, hvad Toyota Kata er, og hvordan du kan anvende metoden og opnå den optimale succes i din virksomhed.

Gennemgangen af Kata er inddelt i fire afsnit under overskrifterne, 'Hvad er Toyota Kata?', 'Forbedrings Kata', 'Coaching Kata' og 'En ny virksomhedskultur'.

En gennemgang, der naturligvis ikke kan afdække alle de områder og udfordringer, du vil møde i arbejdet med Kata, men en gennemgang, der forhåbentlig vil interessere og skubbe dig i retning af at arbejde videre med metodikken.

Lean kultur bog dansk

Tillidsbaseret Lean - tillid er nøglen

Denne e-bog er en guide til, hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere.

Kaizen bog dansk

Kaizen – stræb efter det perfekte

Lean Akademiets e-bog om Kaizen har til formål at give en introduktion til værktøjet og beskrive, hvordan du kan bruge det til at skabe løbende forbedringer i din virksomhed.

Med Kaizen kan du gennemføre forbedringer efter en systematisk metode, der tager udgangspunkt i virksomhedens nuværende proces.

E-bogen beskriver indledningsvist Kaizens historie og forklarer Kaizen som en filosofi, der handler om en daglig stræben efter at forbedre processerne, så unødvendigt spild undgås. Bogen gennemgår herefter Kaizen-metoden, hvilket overordnet kan forklares som en metode til systematisk at gennemføre løbende forbedringer.

Det handler ikke om at nå et endeligt mål, men er derimod en konstant stræben efter perfektion.

Hvordan indfører man 5S

Hvad er 5S – og hvordan gør man?

Lean Akademiets e-bog om 5S har til formål at give dig et indblik i, hvordan du kan skabe orden og struktur, der vil gøre din arbejdsdag mere effektiv.

E-bogen beskriver, hvad 5S er, hvordan man implementerer værktøjet, og hvordan man sikrer succes. Den klarlægger, hvordan en lille, men vedholdende indsats, kan skabe markante forbedringer.

E-bogen forklarer de 5 S’er: Sortér, sæt i orden, systematisk rengøring, standardisering og selvdisciplin.

Den gennemgår herefter en implementering trin for trin med tre overordnede faser: Forberedelse, gennemførelse samt fastholdelse og løbende forbedring.

Gennemgangen af implementeringen bidrager med et overskueligt billede af, hvordan man kan komme i gang med 5S på sin arbejdsplads.

Lean ledelses bog

Lean Ledelse – lev den forandring, du gerne vil se

Denne e-bog giver dig inspiration til, hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer.

VSM guide dansk

VSA vejledning – en guide trin for trin

Denne e-bog giver dig en guide til, hvordan du trin for trin gennemfører en beskrivelse af en valgt værdikæde.

VSM instruktion dansk

Værdistrømsanalyse – slut med sub-optimering

Lean Akademiets e-bog om værdistrømsanalyse er et forsøg på at forenkle værktøjet, således at du opnår den viden og forståelse, du behøver for at kortlægge værdistrømme i en produktion og herigennem sikre, at forbedringsarbejdet bliver bæredygtigt.

Bogen tager udgangspunkt i en forklaring af baggrunden for udviklingen af værdistrømsanalyse. Herefter klarlægges, hvad værdistrømsanalyse er, og hvordan du kan komme i gang i din egen organisation.

E-bogen gennemgår en implementering af værdistrømsanalyse med fire overordnede trin: 'Udvælgelse af produktfamilie', 'Kortlægning af den nuværende situation', 'Kortlægning af den fremtidige situation' og 'Aktivitetsplan samt implementering'.

Målstyring på dansk

Få succes med målstyring – enkelt og effektivt

Lean Akademiets e-bog om målstyring har til formål at give dig indblik i, hvordan du kan få succes med målstyring og dermed skabe løbende forbedringer. I e-bogen beskrives en simpel og effektiv måde, hvorpå du kan implementere målstyring i din egen organisation.

E-bogen introducerer en overordnet model, som du kan blive inspireret af til at starte din egen proces. Denne model vil sikre, at de mål, I sætter jer i virksomheden, er i overensstemmelse med jeres grundlæggende strategi og fælles vision.

E-bogen indeholder samtidig en beskrivelse, der trin for trin vejleder dig gennem planlægning og gennemførelse af processen.

Yderligere finder du i e-bogen også inspiration og råd til, hvordan du kan sikre, at fokus fastholdes, således at arbejdet med målstyring ikke vil være spildt.