ECTS point på Lean Uddannelse er nu en mulighed

Lean Akademiet udbyder ‘Lean Ledelse i Praksis’ i samarbejde med Erhvervsakademi Dania – så vores ECTS point er derfor meritgivende på akademiniveau.
Du kan læse mere om Lean Ledelse i Praksis her

Hvad er ECTS point

ECTS står for European Credit Transfer System. Det er et system udviklet af EU og er en standard, der kun beskriver arbejdsbyrden for en uddannelse. Det har derfor intet med sværhedsgrad eller uddannelsesniveau at gøre. I princippet har alle mulighed for at give ECTS-point, problemet er bare, at de ikke nødvendigvis er meritgivende. Vores uddannelse: 'Lean Ledelse i Praksis' er meritgivende på akademiniveau, fordi vi udbyder uddannelsen i samarbejde med et erhvervsakademi. Det samme gælder vores online uddannelse.

Lean Manager uddannelse og eksamen

Din eksamen på Lean Manager uddannelsen giver ikke merit-givende ECTS point. Uddannelsen afsluttes med en mundtlig fremlæggelse af dit projekt.  Vores Lean Manager uddannelse er på et højere niveau end akademiuddannelserne, og vi stiller større krav. Vores uddannelse lever op til de krav, der stilles i ISO 18404.  Hvis du er interesseret i en eksamen på akademiniveau, og optjening af 10 ECTS point, kan du tilmelde dig vores online uddannelse ‘Lean Ledelse i Praksis’ eller vores fysiske uddannelse ‘Lean Ledelse i Praksis’, som er målrettet ledige, men alle er velkomne – hvis du vel at mærke opfylder adgangskravene.

Vores Lean Manager uddannelse er en certificering, der er anerkendt af de fleste større virksomheder i Danmark, der arbejder med Lean. Lean Akademiet er kendt for sin kvalitet i undervisningen og ikke mindst for det udbytte, som vores kursister får.

Lean Manager Uddannelsen Online

Online Lean Manager uddannelse – Niveau 2 – Green belt / Grønt bælte

Dette er en 100% online uddannelse, hvor vi gennem webinarer, videoer, online-præsentationer og opgaver giver dig de færdigheder, der skal til for at blive Lean Manager.
Lean Manager Uddannelse for ledige

Lean Manager for ledige – Lean Ledelse i Praksis, 10 ECTS

Vi tilbyder nu vores Lean Manager Uddannelse, som henvender sig til ledige inden for alle brancher. Uddannelsen er på positivlisten for jobrettede uddannelser.