Forsamlingsforbud på 5 personer – hvad nu?

Forsamlingsforbud på 5 personer – hvad nu?

Forsamlingsforbud på 5 personer – hvad nu?

Desværre er vi fortsat ramt af forsamlingsforbuddet på 5 personer. Det betyder, at vi ikke længere kan afholde fysiske kurser på et konferencecenter. 

Og dog – vi kan køre meget små hold, hvor vi søger for, at vi kun er 5 personer samlet i lokalet. Det betyder f.eks. at vi på vores Lean Manager forløb vil køre med 4 deltagere og én instruktør.

Vi har også mulighed for at lave interne forløb hos vore kunder. Her er det virksomhedens egne interne regler, der sætter grænsen for antallet af personer, der må samles.

Vi har netop afholdt et forløb for en kunde, hvor vi var 8 deltagere på et Toyota Kata kursus. Det var skønt at være i gang igen. Deltagerne var fra samme afdeling i virksomheden, og var derfor vant til at færdes sammen. Under gruppearbejdet blev der sprittet grundigt af og båret mundbind. 

Var det forsvarligt – og var det absolut nødvendigt at afholde dette forløb?

Ja, det var både forsvarligt og nødvendigt. Vi må ikke lade vores udvikling gå i stå. Virksomheden står overfor nogle store udfordringer, fordi de må kassere for mange varer. Det er nødvendigt for deres overlevelse og fortsatte vækst, at de får indført en metode, der kan sikre, at deres kassationsrate falder drastisk. Produktionen fortsætter mens Corona raser. Vi må derfor lære at navigere forsvarligt i en Pandami, så vi kommer godt ud af denne krise, som både er en sundhedskrise men også en kæmpe økonomisk krise.

Hvad kan vi gøre, når vi mødes på kursus:
  1. Sørg for en negativ test, inden kursusstart
  2. Bær mundbind under øvelser
  3. Sprit af 
  4. Luft ud
  5. Brug den sunde fornuft

Vi har af nød været tvunget ud i at afholde mange online forløb. Heldigvis har vi fundet en form, som er udbytterig for vores kursusdeltagere.

Vi bygger kurserne op om webinarer af 1 times varighed, hvorefter der er øvelser og fordybelse. Dette koncept er nu så velafprøvet, at vi udvider det, således at man kan tage alle fag online på nær Black Belt, som kræver fysisk fremmøde.

Også på vores webinarer har vi valgt at køre med små hold – 2-4 deltagere er perfekt, så er alle aktive, når vi er online.

Vi ser frem til, at vi alle er vaccineret, og så krydser vi fingre for, at der ikke kommer mutationer, som hindrer en genåbning.

Vi forventer at køre fuld skrue på fysiske kurser efter sommerferien. Vi glæder os til at se vores kursister igen.