Kaizen betyder ’ændre til bedre’ og er udtryk for at arbejde med løbende forbedringer