Konsulentydelse: Lean og Bæredygtighed

Bæredygtighed er:

  • Planet, people og profit
  • Gå fra lineær til cirkulær produktion
  • Arbejde med Fn’s 17 verdensmål
  • CO2 reduktion
”En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.”

Bæredygtighed

 

Enhver virksomhed skal i gang med at arbejde med bæredygtig udvikling, sammen skal vi sænke verdens Co2 udledning og arbejde mod Verdensmålene.  Er din virksomhed klar de stigende krav til bæredygtighed? Vær på forkant med, at kunder, leverandører og samarbejdspartnere i stigende grad efterspørger ansvar for og dokumentation på bæredygtig udvikling.

Arbejdet med bæredygtig omstilling kræver, at man prioriterer de verdensmål, der er vigtigst for virksomheden og kan omsætte prioriteterne til konkrete handlinger. Handlingerne implementeres i værdikæden – både internt og eksternt. Der arbejdes med at omdanne lineær produktion og tænkning til cirkulær produktion og mindset, mod en mere bæredygtig udvikling. Er jeres forretning og forretningsmodel klar til de forandringer, det kræver, når omverdenen begynder at stille krav til jeres bæredygtighed?

80% of the product's environmental impact is determined in the design phase

 Europe Commission, The 7th Environment Action Programmer towards 2020

Lean tankegangen kan hjælpe Jer med at finde potentialer for optimering af materialer, processer mv. På den måde kan vi reducere virksomhedens Co2 udledning, samtidig er det vigtigt at have kendskab til cirkulær design-, thinking og doing, for på denne måde at arbejde med cirkularitet på strategisk niveau.

Der skal arbejdes med cirkularitet på strategisk niveau, for på denne måde at kunne fastholde fokus over en længere periode og sikre fortsat udvikling. Der bør desuden være fokus på:

  • At identificere nye mulige forretningsområder og nye relevante partnerskaber.
  • At sætte mål og skabe retning og struktur i planlægningsarbejdet
  • At skabe velfungerende tavlemøder, hvor lederen coacher, synliggør gode resultater og sikrer, at der tages hånd omkring afvigelser ved brug af relevante leanværktøjer.
  • Tilskyndelse til at arbejde med forbedringsforslag og involvering af alle niveauer for størst bæredygtig forankring.

Som noget nyt kan du også deltage i kurset Ledelse af bæredygtighed - læs mere her.

Du vil kunne møde denne konsulent:

Simone Sæderup Nielsen, konsulent i bæredygtighed

Simone Sæderup Nielsen

Konsulent

Simone er cand.merc. i Innovation management and business development. Simone brænder for bæredygtighed og grøn omstilling. Simone har trods sin unge alder arbejdet med Lean og Bæredygtighed i mange virksomheder, og har været med til at skabe en bedre bundlinje både økonomisk og bæredygtigt. Simone er en fremragende underviser, og har udviklet adskillige kurser og uddannelser i Lean og Bæredygtighed.

E-mail: sn@leanakademiet.dk

Telefon: 2442 1230