Konsulentydelse: Lean Ledelse & Kultur

Lean Ledelse & Kultur er:

  • Ejerskab for mål på alle niveauer
  • Synlig ledelse
  • Forbedringskultur, hvor fejl betragtes som en mulighed for forbedring

"Lederens job er at udvikle mennesker, således at de ønskede resultater kan opnås."

Lean Ledelse & Kultur

 

Når vi taler om Lean Ledelse & Kultur handler det om, hvad vi ser og oplever, når vi arbejder i en lean-drevet virksomhed.

Af ledelsesadfærd vil vi møde ledere, som gennem synlige mål får deres medarbejdere til at samarbejde om at nå fælles mål med udgangspunkt i afstemte forventninger med kunden, ledelsen og i teamet.

Vi ser således velfungerende tavlemøder, hvor lederen coacher, synliggør gode resultater og sikrer, at der tages hånd omkring afvigelser ved brug af relevante leanværktøjer. Desuden er der tilskyndelse til at arbejde med forbedringsforslag.

Vi ser desuden en meget synlig leder, der er i produktionen i fuld gang med støtte og træne med det mål at fjerne spild og arbejde med forbedringer.

Ledelsen har gennem synlige mål gjort det muligt med '3 minutters ledelse', hvor det er synligt, hvordan status er med levering, kvalitet, trivsel m.m. Det er highlightet, hvad der er de tre største afvigelser, og hvordan der arbejdes med disse.

Lederen fremstår som rollemodel og tager aktion på afvigelser og behandler alle medarbejder med respekt og sikrer, at ingen udfører job, som de ikke er uddannet og trænet i.

Du vil kunne møde denne konsulent:

Ann Møller Svendsen

Partner

Ann er uddannet revisor med en baggrund som økonomichef, fabrikschef og administrerende direktør og har arbejdet i næsten 10 år med Lean i Automobilindustrien.  Ann har desuden en solid teoretisk ballast inden for strategi og ledelse og har siden 1999 implementeret Lean og proceseffektiviseringer i både offentlige og private virksomheder, såvel produktion som administration. Ann har stor erfaring med offentlige institutioner, universiteter og produktionsvirksomheder.  Ann beskæftiger sig i dag primært med uddannelse og undervisning af virksomhedernes ansatte og har blandt andet udviklet Lean Akademiets anerkendte Lean Manager uddannelse.

Ann har derudover udviklet Lean spil, som i dag anvendes over hele verden, og har desuden udviklet systemer til Performance Management.

E-mail: ams@leanakademiet.dk

Telefon: 2165 7909