Konsulentydelse: Lean Produktion

Lean i Produktion er:

  • Flow af værdi til én kunde
  • Fokus på gennemløbstiden
  • Visualisering og ledelse; lige der hvor tingene sker

Vi har nu halveret spildet, og det er en kæmpegevinst for os. I kroner og ører svarer det til en halv million kroner.

Benny Poulsgaard, Carletti

Lean Produktion

Lean Produktion er basalt set et udtryk for måden at levere en ydelse til en kunde, i bedste kvalitet, til rette tid og til lavest mulige omkostning. Det lyder lettere end det er, oftest overser man betydningen af at involvere medarbejdere på alle niveauer. Vi skaber måske isolerede resultater men går ofte glip af den langsigtede- og fulde effekt at Lean. At lykkedes med Lean Produktion kræver vedholdenhed og strategisk fokus på principper som: ”See, Solve & Sustain”

Lederens rolle er en væsentlig faktor i implementering og fastholdelse af Lean i produktionen, og ikke mindst nøglen til en Lean kultur.

”see” – Lederen skal lære sine medarbejdere at få øje på afvigelser. Tilstanden i produktionen skal være tydelig for alle, vi skal i nuet være i stand til at skabe os et overblik. Dette gøres ved tydelig og nærværende målstyring i den visuelle fabrik, hvor afvigelser fra planen straks er synlige og målbare.

”solve” – Lederen skal lære sine medarbejdere at løse problemer. Afvigelser fra planen skal dagligt analyseres, og korrigerende handlinger skal iværksættes. Afvigelsen må ikke gentage sig i morgen. Vi skal sikre at der i produktionen er et naturligt miljø til forbedringsarbejdet, så der systematisk udvikles nye forbedrede standarder.

”sustain” – Lederen skal lære sine medarbejdere korrekt adfærd. De nye standarder skal konverteres til konkret adfærd, og fastholdes gennem systematisk og standardiseret træning. Vi skal systematisk evaluere standarder og sikre at de følges, det skal være naturligt og accepteret at auditere processer og adfærd i produktionen.

Hvis man vil lykkes med Lean i produktionen, er det afgørende at der etableres et system, som er tilpasset virksomhedens normer og adfærd. Værktøjerne skal udvikles og tilpasses der hvor det giver aller mest mening. På den måde skaber vi de bedste forudsætninger for at få en vedvarende løsning - som holder i praksis.

”For ledelsen giver det et struktureret
forbedringsarbejde, som er let at følge op på og se effekterne af.”

Christian Alstrup Borregaard, Coloplast

Lean Konsulent Toyota Kata

Du vil kunne møde denne konsulent:

Kurt Hansen

Kurt Hansen

Senior konsulent

Kurt er Lean-Master, bachelor i læreprocesser, certificeret konsulent og manden bag firmaet Øst Lean. Kurt fungerer både som konsulent, underviser, mentor og coach. Hans erfaringer spænder vidt, da han i mere en 20 år har arbejdet i og med forskellige virksomheder i både Danmark og udlandet med blandt andet Lean-implementering, TWI, ledelse, organisationsudvikling og teambuilding. Kurt har stor erfaring inden for flere brancher i såvel store som små virksomheder.

Kurt er desuden udvikler af dialogspil omkring trivsel, Lean og teamudvikling.

E-mail: kh@leanakademiet.dk

Telefon: 2750 3241