Konsulentydelse: Policy Deployment

Du skal bruge Policy Deployment fordi:

  • Det skaber sammenhængende mål
  • Det beskriver de aktiviteter, der skal realisere strategiplanen
  • Det skaber et fælles fokus i hele organisationen

"Vi uddelegerer ikke opgaver til medarbejderne. Vi kommunikere klare mål som skal realiseres, og lader os så overraske over resultaterne"

Policy Deployment, Målnedbrydning

 

Mange strategiplaner udviklet af ledelsen bliver ofte kun til nogle fine ord og en flot rapport, men rapporten bliver ofte på direktionskontorerne - og den bliver ikke omsat til konkrete handlinger i hele organisationen. Medarbejderne føler ingen ejerskab til strategien. "Jeg kender den ikke, og jeg føler ikke, at det er mit ansvar,” hører vi ofte nævnt. Ansatte kan ikke implementere en strategi, de ikke kender.

Policy Deployment eller Hoshin Kanri er en metode, der med udgangspunkt i virksomhedens vision og i de overordnede strategiske mål og fokusområder nedbryder og operationaliserer dem til mål og aktiviteter i hvert led i organisationen. Med udgangspunkt i afdelingernes mål og fokusområder fastlægges de mål og aktiviteter, som de enkelte teams skal bidrage med for at realisere visionen og strategiplanen.

Medarbejderne deltager nu i at sætte målene og de aktiviteter, der skal sikre målenes realisering. På den måde forstår de nu virksomhedens retning - og anerkender roller og opgaver.

graf

Du vil kunne møde denne konsulent:

Egon Kjær Jensen

Senior Konsulent

Egon er uddannet ingeniør og er HD i Organisation. Han har derudover gennemført et antal kurser på Lean Enterprise Institute i USA. Han har arbejdet som planlægningschef, produktionschef, fabrikschef og administrerende direktør i danske virksomheder og i Canada og USA. De sidste 16 år har han arbejdet som senior konsulent i Price WaterhouseCoopers og senest som partner i Implement Consulting Group. Egon kom til Lean Akademiet i 2011. Egon har erfaring med beskrivelse og implementering af nye produktionsstrategier, gennemførelse af fabriksaudit og Lean baserede procesoptimeringer samt lederudvikling i en lang række danske og udenlandske virksomheder.

Egon har to gange modtaget konsulentprisen for årets bedste konsulentopgave.

E-mail: ekj@leanakademiet.dk

Telefon: 2066 0130