Konsulentydelse: Toyota Kata

Toyota Kata er:

  • Medarbejderdrevede forbedringer
  • Systematisk vidensdeling
  • Ledelse der sikrer forankring og begejstring i organisationen

”For ledelsen giver det et struktureret
forbedringsarbejde, som er let at følge op på og se effekterne af.”

Christian Alstrup Borregaard, Coloplast

Toyota Kata

Toyota Kata består i grove træk af to dele, nemlig ’Improvement Kata’ og ’Coaching Kata’. Teorien om Toyota Kata er udviklet af professor Mike Rother fra University of Michigan i 2009, og er formuleret i hans bog 'Toyota Kata'. Første virksomhed tog metoden i anvendelse i USA i 2011, og i 2013 gennemførte Lean Akademiet den første udrulning i Danmark.

Improvement Kata
Det første trin i processen med Improvement Kata er at bryde virksomhedens vision ned i nogle udfordringer. Udfordringerne, som gerne må være ambitiøse, er retningsgiveren for alt forbedringsarbejdet – altså: Hvad ønsker man at opnå? I toyota Kata handler det i høj grad om at fokusere sit forbedringsarbejde, og vælge en helt masse tiltag fra. Herefter beskrives den nuværende situation omhyggeligt. Beskrivelsen skal gennemføres sammen med de involverede i det område, hvor forbedringsarbejdet skal foregå. Indsamling af fakta, gør teamet i stand til at forstå processen og formulere gode mål. I Toyota Kata sætter medarbejderne selv deres mål. Da der er en grænse for, hvor langt ud i fremtiden medarbejderen kan forudse, ligger målet uden for teamets videnshorisont. Dette tvinger teamet ud i en usikkerhedszone, hvor der er mulighed for ny læring. Det sidste trin består i, at liste alt det, der forhindrer teamet i at nå delmålet. Forhindringerne udforskes én ad gangen ved at gennemføre små iterative eksperimenter, som genererer læring og ny viden - og med tiden: gode resultater!

Coaching Kata
Toyota Kata fokuserer på at bringe de involverede ud af komfortzonen, så de forsøg, der bliver udført, er resultatet af nytænkning. Forudsætningen for, at det kan lade sig gøre, er, at ledelsen formår at skabe trygge rammer, hvor medarbejderne har tillid til, at det ikke bare er tilladt at fejle, det er ligefrem godt at fejle, da det er en kilde til værdifuld læring. Som leder i et Toyota Kata setup, er man coach. Ligesom i sport og musik, foregår Kata træningen under observation og vejledning af en erfaren coach. Uden coach får man ikke indlært de rigtige metoder og teknikker. I Coaching Kata bliver teamet coachet hver gang, der er gennemført et eksperiment. Resultatet af det gennemførte eksperiment noteres på en Kata tavle. Teamet evaluerer, hvad de lærte, og coachen spørger til, hvordan læringen bruges i det næste tiltag.

Hvad er perspektivet?
Toyota Kata kan være den forskel, der formår virksomheder, der arbejder med lean, til at skabe en sand forbedringskultur, som igen og igen skaber bedre præstationer. Det kan være nøglen til, at danske produktionsvirksomheder kontinuerligt kan forbedre konkurrenceevnen og på den måde præstere mere for mindre.

Vi kan vælge at investere i automatisering i danske virksomheder for at øge konkurrencekraften, men der er også robotter alle andre steder i verden, og det er ikke nogen unik kunst at opnå konkurrenceevne gennem automatisering. Forbedringer af processer gennem innovation på gulvet er en helt anden snak. Her foregår forbedringen nemlig i den usynlige del af isbjerget, der er skjult under vandoverfladen. Det er kultur, adfærd og tankesæt, der er kilden til springene i konkurrenceevnen, og den slags kan ikke sådan bare kopieres. Det er unikt. Kulturen er en kilde til unikke fordele, og Toyota Kata er en effektiv metode til at udvikle kulturen i en virksomhed, så innovation af både processer og produkter samt løbende forbedringer bliver en naturlig del af hver eneste dag på arbejde.

Kontakt os endelig - vi glæder os til at hjælpe jer med at skabe forbedringer, som, I ikke troede, var mulige!

Det virker, og det skaber stor tilfredshed blandt medarbejderne. Og så skaber det ikke mindst forbedringer, der virkelig rykker ved vores samlede konkurrence-evne.

Ole Jacobsen, Haldor Topsøe

Illustration Toyota Kata

Du vil kunne møde denne konsulent:

Morten Friis Jacobsen

Partner

Morten er ekspert i  Toyota Kata og er blandt andet uddannet fra University of Michigan. Han har været konsulent på Danmarks første Toyota Kata opgave og har siden hen været ansvarlig for Toyota Kata transformationer i nogle af Danmarks største virksomheder. Han er specialist i implementering af Lean i produktion, hvor hans faglige bredde giver mulighed for at angribe problemer fra mange vinkler og derigennem finde løsninger, der holder i praksis.

Morten er uddannet ingeniør ved Danmarks Tekniske Universitet, hvor han har færdiggjort sin specialisering ved Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse. Morten har en baggrund som iværksætter og har gennemført internationale kurser inden for business og entrepreneurship ved Oxford, Cambridge & RSA.

E-mail: mj@leanakademiet.dk

Telefon: 4012 2524