Konsulentydelse: TWI - Training within Industries

TWI - Training within Industries er:

  • Effektiv oplæring og træning
  • Standardiseret opkvalificering af medarbejdere
  • Forøget kvalitet og eliminering af varians i et sikkert arbejdsmiljø

Det er lederens job at udvikle mennesker, således at de ønskede resultater rent faktisk kan opnås.

TWI - Training within Industries

Enhver virksomhed skal skabe stabile processer meget tidligt i en Lean transformation. Stabile processer er afgørende, hvis man ønsker succes med de mere Sofistikerede værktøjer i Lean.

Forsøger man at forbedre på ustabile processer, mister man muligheden for at at foretage en akkurat analyse af "current state", fordi nusituationen ændrer sig hver gang den observeres, eller når skiftende operatører gør det samme job forskelligt. Med andre ord - forsøger man at forbedre en ustabil proces, øges variansen.

Nøglen til at opnå stabile processer er at holde fuld fokus på 2 elementer:

  1. Basal stabilitet starter med en veltrænet arbejdsstyrke
  2. Etablér standard metoder som et måleparameter for hvordan der performes

Alle der arbejder med Lean ved, at standardiseret arbejde er rygraden i et succesfuldt Lean system. Alligevel oplever vi gang på gang, at virksomheder hopper direkte ind i forbedringsarbejdet, for herigennem at udvikle nye "SOP'er", standarder eller arbejdsinstruktioner. Idéen er, at disse dokumenter så læses og følges af operatørerne, der udfører arbejdet, som derved altid udføres helt ens i ønsket kvalitet.

Problemet er, at bare fordi det er skrevet ned, bliver det ikke nødvendigvis til virkelighed. Metoden skal i stedet nedbrydes, for at finde den nuværende bedste praksis. Alle medarbejdere skal derefter trænes grundigt i den praksis, hvorefter der skal etableres et opfølgningssystem, som sikrer at alle følge den samme praksis.

TWI er en gennemtestet metode til at opnå stabile processer, igennem effektiv oplæring og træning.

Der skal være en løbende indsats med forbedringer og træning, bare for at opretholde status quo

graf

Du vil kunne møde denne konsulent:

Allan B. Rix

Senior Lean Konsulent

Allan har mere end 15 års erfaring som leder i større produktionsvirksomheder, hvor han blandt andet har stået i spidsen for den totale implementering af Lean. Ligeledes har han som Lean Manager haft det overordnede ansvar for Lean og TWI hos både Nobia DK og Postnord (Brevsortering DK). Den faglige erfaring med ledelse og 1.linje ledelse kombineret med et Lean Master Blackbelt, sikrer en solid forståelse for de udfordringer organisationer oplever ved at implementere og forankre Lean. Allan kan hjælpe med sikre forankring og fastholdelse af Lean i alle ledelseslag i organisationen, og er selvfølgelig underviser på Lean Akademiets uddannelser.

E-mail: ar@leanakademiet.dk

Telefon: 2073 3819