Er du klar til at starte din Lean Six Sigma rejse? Tilmeld dig her – vi uddanner dig og træner dig til at blive ekspert i Lean Six Sigma.

Lean Six Sigma Master Black Belt

LEAN SIX SIGMA MASTER BLACK BELT

Denne uddannelse er til dig, der vil være blandt de dygtigste Lean Six Sigma specialister,
som andre søger råd og vejledning hos

Fordele – det får du ingen andre steder

Du skal på et Lean kursus. Hvilken udbyder skal du vælge? Vi synes, du skal tilmelde dig hos os. Vi sikrer, at du bliver uddannet til den højeste Lean standard, og vi sørger for at gøre undervisningen sjov, spændende og relevant for lige netop dig og din virksomhed eller organisation. Velkommen til Lean Akademiet vi glæder os til at se dig og introducere dig til en ny verden med enklere processer, gladere medarbejdere og et mere meningsfyldt arbejdsliv. 

Bliv uddannet af de mest erfarne

På vores uddannelser bliver du uddannet og trænet af vores dygtige undervisere, som, udover at undervise, arbejder ude i felten med Lean implementeringer. Vi har fingeren på pulsen og gode historier fra det virkelige liv.

Hos os får du gratis software

På vores Lean Six Sigma uddannelser giver vi dig adgang og log in til Six Sigma softwaren. Derudover giver vi dig templates og datafiler, så vi kan få afprøvet teorien og analyseret en masse data. 

Uddannelsen er certificeret

Vi har et godt ry i branchen. Ofte møder vi kunder, som har fået uddannet medarbejdere hos vores konkurrenter, og de er kede af, at de ikke er blevet dygtige nok. Vi sikrer, at du får et højt fagligt niveau og vi certificerer dig.

Lean Six Sigma Master Black Belt

INDHOLD Bliv den respekterede Lean Six Sigma Master, der evner at påvirke adfærden i organisationen og træne andre frem mod en bedre kultur

På Lean Six Sigma Master Black Belt bliver du specialisten, der kan stå for en fuld Lean udrulning, arbejde struktureret på tværs af organisationen, samt understøtte projektet med data. Du bliver i stand til at formidle og træne i Lean Six Sigma i den lærende organisation.

Forbedringsarbejde på tværs af organisationen
På Lean Six Sigma Master Black Belt uddannelsen uddanner vi specialister, som evner at arbejde med spild og variationskontrol, men har en unik kompetence, som gør vedkommende til dén, andre kan søge teoretisk råd og vejledning hos. Specialisten evner at kommunikere på tværs af organisationen på alle niveauer og sikrer den rette anvendelse af værktøjer  og driver dermed Lean Six Sigma kulturen fremad.

Få nye værktøjer i din værktøjskasse
Deltageren har allerede en dybdegående forståelse af DMAIC, så nu introduceres Black Belt værktøjerne for den tunge projektleder. Uddannelsen skaber specialisten inden for Lean Six Sigma, som både evner at arbejde med spild og variationskontrol, men særligt evner at være den person, andre kan søge teoretisk råd og vejledning hos.

Uddannelsen sikrer en specialiseret forståelse af data, samt introducerer værktøjerne QFD og DOE til specialistens værktøjskasse. Kurset færdiggør den fulde forståelse af DMAIC og indeholder en dybere teoretisk forståelse af metoden, men suppleres samtidig med en praktisk forståelse via dokumentationen af eget projekt. Projektet er en fortsættelse/styrkelse af det projekt, kursisten har lavet på Lean Black Belt uddannelsen.

Strategisk begrundet Lean forankring i organisationens top
De sidste tre dage af uddannelsen arbejder vi med 1.) Adfærdsdesign - evnen til at designe løsninger, der er vedvarende, og som er tilpasset organisationens normer, adfærd og kultur. 2.) Strategisk begrundet Lean  evnen til at transformere visionen til ledelsesadfærd, hvor ledelsen praktiserer synlig ledelse igennem et godt kodeks med en passende belønning. Samt 3.) Faciliterings- og undervisningsteknik  evnen til at formidle Lean-teorien praksisnært, og give organisationen lysten til at arbejde med værktøjer og gøre sig dyrebare erfaringer. 

Uddannelsen er meget praktisk orienteret, og vi giver dig ikke kun teori og tænkte eksempler, men derimod konkrete værktøjer og øvelser, der er lige til at tage med hjem og bruge. Og det hele formidles selvfølgelig helt uden PowerPoint og i et letforståeligt sprog.

Er denne uddannelse noget for dig?
Lean Six Sigma Master Black Belt uddannelsen er målrettet dig, der ønsker kompetencer til at gennemføre en Lean udrulning til flere områder i organisationen og sikre en sammenhængskraft i Lean arbejdet. Den typiske kursist, som deltager på denne uddannelse, brænder for data og driver større optimeringsprojekter, oftest på tværs af funktioner og/eller lande. Lean Master Black Belt kursisten brænder for Lean og Six Sigma og ønsker at være den særlige Lean Six Sigma ressource, som organisationen søger råd og vejledning hos.

Uddannelsens indhold:
Lean Six Sigma Master Black Belt uddannelsen er 21 dage fyldt med spændende indhold, der klæder dig godt på til at arbejde med Lean Six Sigma:

Introduktion til historien bag Lean
De 5 Lean principper
De 8 former for spild
Overblik over Lean værktøjer og teknikker
Kaizen – løbende forbedringer
Visuel ledelse
Lean i praksis gennem Lean spil og øvelser

Værdistrømsanalyse
Øvelser i Lean værktøjer
Forbedringsforslag til værdistrømmen
Prioritering af forbedringsforslag
Målstyring og kundens forventninger
Tavlemøder
Udfordringer i forbindelse med implementering 

Six Sigma baggrund
Six Sigma grundstruktur
Six Sigma projektarbejde
Six Sigma værktøjer

Værdistrømsanalyse
Six Sigma matematik
Målesystemsanalyser

Kapabilitet og stabilitet
Kontrol og vedvarende forandringer

Dag 5 afsluttes med en Multiple Choice-test bestående af 30 spørgsmål.

Proceslandkort og udvælgelse
Brændende platform og Vision
SMART målsætning
Interessentanalyse
Håndteringsplan
PIR kommunikation

Værdistrømsanalyse as-is
Kortlægning af egen proces
Spildjagt
Dataopsamling
Analysen viser

Værdistrømsanalyse to-be
Designprincipper
Problemanalyse
Gab-analyse og prioritering
Løbende forbedringer

Adfærdsprofiler
Det gode team
Lean Ledelse
Forandringsledelse
Situationsbestemt ledelse
Audit

Six Sigma Statistik
Hypotesetest af normal fordelt data
Hypotesetest af ikke normalt fordelt data

Regression

Statistisk proceskontrol

Six Sigma kontrolplaner

Lean Six Sigma Green Belt uddannelsen afsluttes med et mundtligt projektforsvar. Kursisten skal enten digitalt eller fysisk præsentere sit projekt via maksimalt 10 slides og beskrive projektet, DMAIC strukturen, resultat samt læring. 

John Shooks Lean Transformationsmodel
Målnedbrydning / Hoshin Kanri
Strategiske fokusområder
Effektmål vs. indsatsmål
Målsætte strategien
X-matrix
Målhierarki

Hvorfor går Lean arbejdet typisk i stå?
Toyota Kata
Kulturskabelse
Systematiske forbedringer
Lederen som Coach
Gemba ledelse

Visuel Fabrik
Strategisk begrundet Lean
Fra vision til ledelsesadfærd
Tavlestruktur
Rolle og ansvar
Årshjul

QFD
One Way ANOVA
Chi-Squared (contingency tables)
Data transformation

Logistic Regression
DOE (Design Of Experiments)

Lean Six Sigma Black Belt uddannelsen afsluttes med en skriftlig projektrapport afleveret i PDF format. Rapporten skal indeholde indholdsfortegnelse, fuld beskrivelse af projektet inklusiv forandringsledelse og resultat. Det skriftlige projektforsvar skal fremsendes til underviseren, som gennemgår rapporten og derefter tildeler karakter efter 7-trins-skalaen.

Hvad er adfærd
System 1 og system 2 adfærd
Fiasko og Præmortem (øvelse)
Adfærdsdesign – Lethed og Videotest

Strategisk begrundet Lean
Fra vision til ledelsesadfærd
Lean Ledelseskodeks
Håndtering af adfærd i ledelsen
Adfærd og belønning
T-kort

Faciliteringsteknik
Undervisningsmetoder
Træning af medarbejdere i praksis
Modenhedsmodel og kompetencer
Træning af Lean Yellow Belts i udvalgt emne

Vurdering af en implementering, udført i din virksomhed/afdeling/team

Fagområder

Lean mindsettet  de 5 Lean principper. 
Lean værktøjskassen  et overblik over Lean værktøjer og teknikker.
Kaizen  hvordan skaber vi løbende forbedringer.
Databaseret tilgang – hvordan underbygges påstande med data.
Målesystemsanalyser – hvordan testes og sikres at datakvaliteten er til stede, så vi kan stole på vores målesystem.
Kapabilitet – hvordan dokumenterer du processens evne til stabilt at levere til kundens forventninger.
Viden og værktøjer  om forandringsledelse og organisatoriske forandringer.
Træning – i de strategiske forudsætninger for succesfuld Lean, herunder strategi og ledelse.
Sig Sigma Statistik – hvordan (og hvorfor) udleder vi information omkring helheden i vores proces ud fra en delmængde (stikprøve).
Hypotesetest – hvordan tester vi, om de forskelle, vi finder i vores data, er tilfældige eller signifikante – og hvordan arbejder vi med forskellige typer data.
Kontrol – hvordan sikrer vi, at processen bliver ved med at være i kontrol efter optimeringen og udnytter Statistisk Proceskontrol (SPC) til at visualisere løbende stabilitet.
QFD – hvordan sikres dialogen på tværs af organisationen med fokus på kundens forventninger.
Statistisk forståelse – dybdegående forståelse af statistik uden brug af statistisk software.
DOE – evnen til at opstille, køre og analysere et struktureret eksperiment med multible faktorer.
Lean Ledelse  om forandringsledelse
Hoshin Kanri  målnedbrydning
Lean kultur  hvordan ændres kultur
Toyota Kata  forbedringsmetode 
Visuel ledelse  ledelse i en tavlestruktur
Adfærdsdesign  design holdbare løsninger
Facilitering  Teknik til god Lean træning
Eget projekt – hvor du skaber resultater under uddannelsen.

Forudsætninger

Der er ingen forudsætninger for at deltage på denne uddannelse. Dette er første trin på din Lean rejse, og vi tager dig i hånden og guider dig igennem, så du bliver ekspert i Lean Six Sigma og får kompetencer til at gennemføre en Lean Six Sigma implementering samt facilitere og træne andre.

Udbytte

Efter gennemførelsen af denne uddannelse vil kursisten evne at udrulle Lean Six Sigma til flere områder i organisationen og sikre en sammenhængskraft i tværgående Lean initiativer, samt understøtte organisationens evne til at udvikle værktøjer, som er tilpasset virksomhedens kultur. Kursisten vil efter kurset have en dybere forståelse af tværgående procesarbejde samt have gennemgået hypotesetest i dybden for at sikre den maksimale forståelse af den bagvedlæggende matematik.

Er du klar til at tilmelde dig? Så kan du gøre det her

PRAKTISK INFO Vi gør os umage for, at du skal have en god oplevelse

En ting er den faglige og teoretiske del, noget andet er de fysiske rammer omkring din uddannelse.
Vi tror på, at læring har de bedste forudsætninger, når rammerne er i orden. Derfor gør vi en dyd ud af, at du skal have en god oplevelse, når du er på uddannelse hos os. Derfor har vi fundet nogle dejlige lokationer at afholde vores kurser på og husk: Vi sørger for lækker forplejning gennem hele kursusdagen, samt gode kursusmaterialer, så du kan få det bedste udbytte.

Tid & sted

Alle dage er undervisningen kl 9:00 – 16:00 med indlagte pauser.

København: Glostrup Park Hotel
Vejle: Hotel Scandic

Forudsætninger

Der er ingen forudsætninger for at deltage på denne uddannelse. Dette er første trin på din Lean rejse, og vi tager dig i hånden og guider dig igennem, så du bliver ekspert i Lean Six Sigma.

Software

 Lean Akademiet tildeler dig fuld licens til SigmaXL, som vil være det primære værktøj på denne uddannelse. Medbring din egen bærbare computer med SigmaXL installeret i fuld version. Software-licens, information og vejledninger tilsendes i opstartsinformationen.

Eksamen

Under/efter uddannelsen skal du gennemføre en implementering baseret på adfærdsdesign. På baggrund af din løsning laves en endelig vurdering med ‘bestået’ eller ‘ikke bestået’. Ved ‘bestået’ modtager du dit Lean Six Sigma Master Black Belt certifikat

Pris

Pris for denne uddannelse er 71.800 kroner pr. deltager (ekskl. moms). Beløbet omfatter morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe og -kage, samt fuld licens til SigmaXL-softwaren, undervisningsmateriale, notesbog, mulepose m.m.

Materialer

Lean Akademiet gør en dyd ud af at undervise levende og med mange grafiske elementer. Du får din egen undervisningspakke med notesbog, pen, mulepose og printet undervisningsmateriale (på engelsk).

Certificering

Denne uddannelse er certificeret med Lean Akademiets Certificering, som er internationalt anerkendt og efterspurgt. Lean Akademiets certificering sikrer, at du kan arbejde med dine nye værktøjer på en sikker og forsvarlig måde. Derudover er uddannelsen CSSC certificeret gennem The Council for Six Sigma Certification. Efter bestået uddannelse vil du være Certificeret Lean Six Sigma Master Black Belt.

Forplejning

Glem madpakken for en dag: Vi sørger for en god morgenmad, lækker frokost og snacks samt eftermiddagskaffe og -kage, så du kan holde energien oppe og hovedet frisk.

Hjemmearbejde

Inden uddannelsesstart skal du læse undervisningsmaterialet, samt udføre diverse små øvelser i statistisk software (SigmaXL eller Minitab). Det forventes, at kursisten ca. skal estimere 35 timer til gennemlæsning af materialet samt øvelser. Derudover afsættes ca. 5 timer til coaching-sessioner, som sker i forbindelse med, at kursisten gennemfører sit eget Lean Six Sigma projekt. Dette er estimeret til ca. 80 timers hjemmearbejde. Sammenlagt forventes (udover selve uddannelsen) ca. 115 timers hjemmearbejde.

Coronapas

OBS! Fra fredag den 12. november 2021 kræver kursusdeltagelse hos Lean Akademiet, at du har et gyldigt coronapas (medmindre man er officielt undtaget fra dette krav).

Coronapas skal fremvises ved forespørgsel.

Er du klar til at tilmelde dig? Så kan du gøre det her

UNDERVISNING Professionelle undervisere med passion

På vores uddannelser vil du møde passionerede undervisere, der alle brænder for at undervise dig og gøre dig til ekspert i Lean. Du kan være sikker på, at den teoretiske viden, erfaringsniveauet og humøret er højt – og at du bliver præsenteret for en masse konkrete eksempler i undervisningen.

Lean uddannelse

Faciliteter
En ting er den faglige og teoretiske del, noget andet er de fysiske rammer omkring din uddannelse.
Vi tror på, at læring har de bedste forudsætninger, når rammerne er i orden. Derfor gør vi en dyd ud af, at du skal have en god oplevelse, når du er på uddannelse hos os. Derfor har vi fundet nogle dejlige lokationer, at afholde vores kurser på  og husk: Vi sørger for lækker forplejning gennem hele kursusdagen, samt gode kursusmaterialer, så du kan få det bedste udbytte.

Glostrup Park

Glostrup Park Hotel
I København afholder vi vores kurser på Glostrup Park Hotel, som er et luksuriøst, miljøbevist og moderne konferencehotel. Omgivelserne er smukke, og der er en flot udsigt til det omkringliggende parkområde. Husk, at du også kan booke et værelse her, hvis du har behov for overnatning.
Hotel Glostrup Park ligger 10 minutters kørsel fra København centrum, og der er altid parkering ved hotellet og derudover er der gåafstand til Glostrup Station, hvor S-toget stopper.

Adresse

Hovedvejen 41
2600 Glostrup
+4543960038
www.parkhotel.dk

Scandic Vejle

Hotel Scandic Vejle
I Jylland afholder vi vores kurser på Hotel Scandic Jacob Gade i Vejle. Hotellet ligger helt centralt i byen ved siden af Vejle Kunstmuseum og Musikteatret og med en flot udsigt over Byparken. Der er kort afstand til både gågaden og stationen. Husk, at du også kan booke et værelse her, hvis du har behov for overnatning. Der er parkering ved hotellet, eller i parkeringshuset 'Albert', som ligger tæt på.

Adresse

Flegborg 8-10
7100 Vejle
+45 767 000 00
www.scandichotels.dk

CERTIFICERING Lean Six Sigma undervisning efter højeste standard

På din Lean Six Sigma uddannelse bliver du CSSC certificeret. Vi er enormt stolte af at være den eneste udbyder i Danmark, der tilbyder denne internationale certificering, som bruges af de største organisationer i verden som kvalitetskrav. The Council for Six Sigma Certification's (CSSC) akkrediteringsprogram sikrer, at træningsorganisationernes Six Sigma programmer lever op til de internationale retningslinjer, samt sikrer, at de indeholder de fundamentale Six Sigma lærings guidelines og værktøjer. Derudover sikrer CSSC kvaliteten og erfaringsgrundlaget hos underviserne, samt validerer mængden af undervisningsdage og tid med den enkelte kursist.

Lean Akademiet er certificeret af The Council for Six Sigma Certification

Council for Six Sigma Certification

CSSC blev etableret i 2005 af den kendte Six Sigma træner Craig Setter. Målet har altid været enkelt – at sætte standarden, som kan hjælpe professionelle træningsorganisationer over hele verden til at undervise effektivt og sikre kvalitative Six Sigma programmer. I dag er CSSC den største akkrediteringsorganisation for amerikanske gymnasier og universiteter samt verdens største akkrediteringsorganisation inden for Six Sigma. Besøg Council for Six Sigma her.

CSSC certificering hos Lean Akademiet
Din Lean Six Sigma uddannelse hos Lean Akademiet er CSSC certificeret. Læs mere om vores CSSC certificering her.

Er du klar til at tilmelde dig? Så kan du gøre det her

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL Har du fået det hele med ?

Vi glæder os til at se dig på uddannelse hos os!
Nedenfor har vi samlet svar på en række praktiske spørgsmål.
Er der noget, vi ikke har givet dig svar på? Så tøv ikke med at kontakte os.

Når du tilmelder dig, skal du vælge mellem to retninger: Produktion eller Service & Administration. Retningen Produktion er målrettet dig, der arbejder med at fremstille et produkt, der bearbejdes i en produktionslinje – mens Service & Administration er noget bredere, da det både er support til produktionen, samtidig med at det dækker enhver tænkelig form for service eller administrativ ydelse. Det er ikke afgørende for dig, hvad du vælger nu, for du kan altid lave det om på første uddannelsesdag. Vi kører nemlig formiddagen fælles, og efter frokost splitter vi op i to spor. Er du i tvivl om dit valg, så ring til os, eller skriv det blot i bemærkningsfeltet i tilmeldingen, så tager vi en snak om det på første undervisningsdag.

Der er ingen forudsætninger for at deltage på denne uddannelse. Dette er første trin på din Lean rejse, og vi tager dig i hånden og guider dig igennem, så du bliver specialist i Lean Six Sigma og får kompetencer til at gennemføre en Lean Six Sigma implementering.

Under uddannelsen skal du udfylde en adfærdsprofil (e-stimate). Vi anvender denne til at diskutere lederens udfordringer med Lean i forhold til forskellige personprofiler. Ønsker du en personlig rapport med tilhørende feedback, kan denne tilkøbes særskilt under tilmelding. Der tillægges for dette 1.000 kroner til kursets samlede pris.

Ja. Inden uddannelsesstart skal du læse undervisningsmaterialet, samt udføre diverse små øvelser i statistisk software (SigmaXL eller Minitab). Det forventes, at kursisten ca. skal estimere 35 timer til gennemlæsning af materialet samt øvelser. Derudover afsættes ca. 5 timer til coaching-sessioner, som sker i forbindelse med, at kursisten gennemfører sit eget Lean Six Sigma projekt. Dette er estimeret til ca. 80 timers hjemmearbejde. Sammenlagt forventes (udover selve uddannelsen) ca. 115 timers hjemmearbejde.

Under/efter uddannelsen skal du gennemføre en implementering baseret på adfærdsdesign. På baggrund af din løsning laves en endelig vurdering med ‘bestået’ eller ‘ikke bestået’. Ved ‘bestået’ modtager du dit Lean Six Sigma Master Black Belt certifikat

Når du har afsluttet en uddannelse eller et kursus hos os, får du et flot indrammet kursusbevis til at dokumentere dine nye Lean kompetencer.

Der er altid parkeringsmuligheder ved hotellet uden parkeringstakst.

Glostrup Park Hotel: Hotellet ligger 1000 meter fra Glostrup Station. Bus 9A kører lige til hotellet på fem minutter.

Hotel Scandic: Hotellet ligger 1000 meter fra Vejle Station.

Overnatning arrangeres som udgangspunkt på eget initiativ. Vi indregner naturligvis gerne overnatningen i kursusprisen. Kontakt os, hvis vi kan hjælpe med noget.

Umiddelbart efter kursustilmeldingen faktureres kursusafgiften. Ved aflysning på grund af for få deltagere, sygdom eller lignende krediteres og refunderes hele kursusafgiften.

Der tages forbehold for eventuelle ændringer i program, tid og sted.

Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil tre uger før kursusstart refunderes 95 procent. Herefter er der ingen refusion.

Vi vil rigtig gerne passe godt på dig og hinanden. Derfor foregår undervisningen i store og luftige lokaler, og vi sørger for, at der er god afstand mellem kursisterne. I pauserne sørger vi for at få luftet grundigt ud. Derudover har vi sprit på alle bordene.

Vi opfordrer til, at man udviser respekt og tager hensyn til sine medkursister, at vi holder god afstand til hinanden og ofte vasker og spritter vores hænder af. 

OBS! Fra fredag den 12. november 2021 kræver kursusdeltagelse hos Lean Akademiet, at du har et gyldigt coronapas (medmindre man er officielt undtaget fra dette krav).

Coronapas skal fremvises ved forespørgsel.

Et coronapas er gyldigt: 
• Ved negativ PCR test højest 96 timer gammel.
• Ved negativ kvik-test højest 72 timer gammel.
• Ved færdigvaccination.
• Ved påbegyndt vaccination mindst 14 dage efter første dosis. 

Et gyldigt coronapas kan dokumenteres i papirformat eller elektronisk, fx via testsvar på sms, udskrifter mv. Navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til indehaverens medbragte pas, sundhedskort, kørekort eller andet offentligt udstedt ID.

Er  der noget, vi ikke har givet dig svar på? Så kontakt os på @leanakademiet.dk

Stort udbytte og målbare resultater

Lean Akademiet er hands-on. Vi kombinerer godt humør med seriøsitet og får således det svære til at føles let. Uddannelserne er fyldt med praktiske øvelser og små spil. Vi knytter vigtig læring op på case-arbejde  og på vores uddannelser arbejder du med dit eget projekt, som skaber målbare resultater på din arbejdsplads.

Undervisere med praktisk erfaring

Vores undervisere har både en stor teoretisk viden samt mange års praktisk erfaring, så vi har mange historier fra den virkelige verden til at give dig perspektiv på teorien.

Vi dokumenterer din faglighed

Når du har afsluttet en uddannelse eller et kursus hos os, får du et flot indrammet kursusbevis til at dokumentere dine nye Lean kompetencer.

Eksklusiv adgang til LA Alumni Club

Du får faglig support og sparring under hele uddannelsesforløbet og en gang om året mødes vi i vores LA Alumni Club til en spændende faglig og social dag.

Er du klar til at tilmelde dig? Så kan du gøre det her

UDDANNELSER Hvad med en af vores andre bælteuddannelser?

Din Lean Six Sigma rejse starter på Lean Six Sigma Yellow Belt, går gennem Lean Six Sigma Green Belt og Lean Six Sigma Black Belt hvor du bliver dygtigere og tillegner dig mere viden og får flere værktøjer. Det højeste niveau er vores top-uddannelse Lean Six Sigma Master Black Belt – efter denne er du blandt de dygtigste specialister i Lean Six Sigma. Når du tilmelder dig fx Lean Six Sigma Black Belt uddannelsen, så er de førliggende uddannelser inkluderet, dvs. Lean Six Sigma Yellow Belt og Lean Six Sigma Green Belt.

Lean Six Sigma Uddannelser

Bælteuddannelser

Du læser nu om vores Lean Six Sigma Black Belt uddannelse, hvor vi træner dig til at blive specialist i Lean. Hvad med et Green Belt?

Læs mere
Niveau 1, Lean Six Sigma Yellow Belt, 5 dage

Lean Six Sigma
Yellow Belt

Vi introducerer dig til Lean Six Sigma tankegangen og værktøjerne, og du bliver den kompetente Lean projektdeltager til støtte i optimeringsprojekter.

Læs mere
Niveau 2, Lean Six Sigma Green Belt, 13 dage

Lean Six Sigma
Green Belt

Vil du kunne gennemføre en Lean Six Sigma implementering med målbare resultater? Her bliver du den kompetente Lean projektleder til optimeringsprojekter.

Læs mere
Niveau 3, Lean Six Sigma Black Belt, 18 dage

Lean Six Sigma
Black Belt

Ønsker du kompetencer til at gennemføre en Lean Six Sigma udrulning? På denne uddannelse bliver du en processpecialist, der arbejder på tværs af organisationen.

Læs mere

100%
5-STJERNEDE
ANMELDELSER

MODULOVERBYGNING Har du allerede en Lean Six Sigma uddannelse?

Har du allerede en Lean Six Sigma uddannelse fra Lean Akademiet? Og ønsker du at uddanne dig videre på din Lean rejse? Så er det denne vej, du skal. Her kan du læse mere om vores moduloverbygninger, hvor du fx kan bygge et Lean Six Sigma Green Belt oven på dit Lean Six Sigma Yellow Belt, eller et Lean Six Sigma Black Belt oven på dit Lean Six Sigma Green Belt. 

Lean Six sigma Yellow Belt

Six Sigma
Yellow Belt

Udvid dine Lean kompetencer med et lag af dataforståelse. Six Sigma tilfører vigtige matematiske værktøjer og dataforståelse til dit videre arbejde med Lean.

Læs mere
Lean Six sigma Green Belt

Lean Six Sigma
Green Belt

Er du allerede Lean Six Sigma Yellow Belt? Så kan du tilmelde dig moduloverbygningen her. Vi videreuddanner dig til niveau 2, Lean Six Sigma Green Belt.

Læs mere
Lean Six sigma Black Belt

Lean Six Sigma
Black Belt

Udvid dine Lean kompetencer med et Lean Six Sigma Black Belt. På yderligere fem dage videreuddanner vi dig, så du kan tage din virksomhed mod et helt nyt niveau af Lean.

Læs mere

TILMELDING Lean Six Sigma Master Black Belt

Lean Six Sigma Master Black Belt er en uddannelse på 21 dage, hvor du bliver ekspert i Lean Six Sigma. Med denne uddannelse bliver du klædt på til at blive en kompetent Lean Six Sigma projektleder til større optimeringsprojekter, og du bliver processpecialisten, der arbejder på tværs af organisationen. Herunder kan du tilmelde dig, og sikre dig din plads på vores eftertragtede uddannelser. 

 • Glostrup

  Lean Six Sigma Master Black Belt
 • 17. januar 2022
  Glostrup
  71.800 DKK (ekskl. moms)
  Ledige pladser
  Se mødedage
  Mandag 17. januar 2022
  Tirsdag 18. januar 2022
  Tirsdag 25. januar 2022
  Tirsdag 1. februar 2022
  Tirsdag 8. februar 2022
  Tirsdag 1. marts 2022
  Mandag 7. marts 2022
  Onsdag 16. marts 2022
  Torsdag 17. marts 2022
  Fredag 18. marts 2022
  Mandag 16. maj 2022
  Tirsdag 17. maj 2022
  Mandag 30. maj 2022
  Tirsdag 31. maj 2022
  Torsdag 16. juni 2022
  Fredag 17. juni 2022
  Mandag 15. august 2022
  Tirsdag 16. august 2022
  Onsdag 24. august 2022
  Tirsdag 6. september 2022
  Onsdag 7. september 2022
  Tirsdag 13. september 2022
 • 8. marts 2022
  Glostrup
  71.800 DKK (ekskl. moms)
  Ledige pladser
  Se mødedage
  Tirsdag 8. marts 2022
  Onsdag 9. marts 2022
  Onsdag 16. marts 2022
  Torsdag 17. marts 2022
  Fredag 18. marts 2022
  Tirsdag 22. marts 2022
  Tirsdag 5. april 2022
  Onsdag 20. april 2022
  Onsdag 27. april 2022
  Mandag 16. maj 2022
  Tirsdag 17. maj 2022
  Mandag 30. maj 2022
  Tirsdag 31. maj 2022
  Torsdag 16. juni 2022
  Fredag 17. juni 2022
  Mandag 27. juni 2022
  Mandag 15. august 2022
  Tirsdag 16. august 2022
  Onsdag 24. august 2022
  Tirsdag 6. september 2022
  Onsdag 7. september 2022
  Tirsdag 13. september 2022
 • Vejle

  Lean Six Sigma Master Black Belt
 • 12. januar 2022
  Vejle
  71.800 DKK (ekskl. moms)
  Ledige pladser
  Se mødedage
  Onsdag 12. januar 2022
  Torsdag 13. januar 2022
  Onsdag 19. januar 2022
  Onsdag 2. februar 2022
  Onsdag 9. februar 2022
  Onsdag 23. februar 2022
  Onsdag 2. marts 2022
  Tirsdag 5. april 2022
  Onsdag 6. april 2022
  Torsdag 7. april 2022
  Tirsdag 24. maj 2022
  Onsdag 25. maj 2022
  Onsdag 1. juni 2022
  Torsdag 2. juni 2022
  Mandag 20. juni 2022
  Tirsdag 21. juni 2022
  Tirsdag 28. juni 2022
  Tirsdag 20. september 2022
  Onsdag 21. september 2022
  Mandag 5. december 2022
  Tirsdag 6. december 2022
  Torsdag 15. december 2022
 • 30. marts 2022
  Vejle
  71.800 DKK (ekskl. moms)
  Ledige pladser
  Se mødedage
  Onsdag 30. marts 2022
  Torsdag 31. marts 2022
  Tirsdag 5. april 2022
  Onsdag 6. april 2022
  Torsdag 7. april 2022
  Onsdag 13. april 2022
  Torsdag 28. april 2022
  Onsdag 11. maj 2022
  Onsdag 18. maj 2022
  Tirsdag 24. maj 2022
  Onsdag 25. maj 2022
  Onsdag 1. juni 2022
  Torsdag 2. juni 2022
  Onsdag 8. juni 2022
  Mandag 20. juni 2022
  Tirsdag 21. juni 2022
  Tirsdag 28. juni 2022
  Tirsdag 20. september 2022
  Onsdag 21. september 2022
  Mandag 5. december 2022
  Tirsdag 6. december 2022
  Torsdag 15. december 2022

Spørgsmål?
Er der noget, vi mangler at give dig svar på? Ring til os på 70277909 eller send os en mail på @leanakademiet.dk