Lean Manager for ledige – Lean Ledelse i Praksis, 10 ECTS

Uddannelsen Certificeret Lean Manager er Lean Akademiets mest populære Lean uddannelse med flere tusinde meget tilfredse kursister – og du kan tage denne uddannelse, som nu er på positivlisten.

I samarbejde med Dania Erhvervsakademi udbyder vi nu Lean Manager Uddannelsen, således at du både får 10 ECTS-point og et Lean Manager bevis fra Lean Akademiet. Vi har tilrettelagt uddannelsen, så den fuldt ud opfylder modulplanen for Lean Ledelse i Praksis. Det betyder, at uddannelsen er på positivlisten for jobrettede uddannelser.

Du kan læse om Lean Akademiets bæltestruktur i vores uddannelsesoversigt

Nu er vores populære uddannelse på positivlisten

I samarbejde med Erhvervsakademi Dania udbyder vi nu Lean Manager Uddannelsen, således at du både får 10 ECTS-point og et Lean Manager bevis fra Lean Akademiet. Vi har tilrettelagt uddannelsen, så den fuldt ud opfylder modulplanen for Lean Ledelse i Praksis. Det betyder, at uddannelsen er på positivlisten for jobrettede uddannelser. Det kræver ingen Lean-forudsætninger at deltage, de første 2 dage er Lean Introduktion (Niveau 1 / Yellow Belt – Gult bælte), så vi starter helt fra bunden. Uddannelsen er et blended learning, hvor du møder op 5 dage (i løbet af 6 uger), resten af undervisningen foregår som online-studie med masser af spændende videoer, læsestof og opgaver.

Målgruppe

Lean uddannelsen er målrettet ledige inden for alle brancher. Vi kører et administrations- og et produktionsspor på alle hold. For at kunne deltage skal du have gennemført en erhvervsud-dannelse (EUD) eller have gennemført en gymnasial uddannelse eller tilsvarende og efterfølgende have mindst 2 års erhvervserfaring.

Udbytte

Du får en uddannelse inden for Lean og ledelse, der giver dig kompetencer til at lede forandringsprojekter med udgangspunkt i Lean filosofien. Du får et grundigt kendskab til relevante værktøjer og metoder til at optimere en organisation på relevante områder.

Du får bl.a.:

 • Grundlæggende kendskab til, hvad Lean er og hvordan Lean kan hjælpe dig og din fremtidige organisation
 • Viden om Lean værktøjer og metoder
 • Kompetencer til at facilitere værdistrømsanalyse
 • Kompetencer til at designe tavler gennemføre tavlemøder
 • Viden om god målstyring
 • Viden om forandringsledelse og værktøjer til at gennemføre organisatoriske forandringer

Indhold

Lean Manager uddannelsen er en anerkendt uddannelse. Vi kombinerer ledelse og Lean – og du kommer til at arbejde med en case og masser af praktiske opgaver, der sikrer, at du får en god forståelse for stoffet i praksis. Du har også mulighed for at arbejde med en problemstilling fra en virksomhed.

Eksamen & bedømmelse

Uddannelsen afsluttes med en mundtlig eksamen den 28. september 2020. Eksamen er på 30 minutter og tager udgangspunkt i din case, som du har arbejdet med i undervisningen. Formålet med eksamen er at konstatere, i hvilken grad du har forstået Lean ledelse og anvendelsen af de vigtigste Lean værktøjer. Herudover lægger vi vægt på, at du formår at overføre teori til praksis. Der gives karakter efter den danske 7-trins-skala, som er sammenlignelig med ECTS-skalaen.

Læs mere om certificering og merit ift. eksamen på Akademiuddannelserne her.

Adgangsbetingelser

Der kræves ingen forudgående kendskab til Lean for at deltage. Du føres under uddannelsen igennem en Lean Introduktion (Niveau 1 – Yellow belt / Gult bælte), så vi starter helt fra bunden. For at blive optaget på en akademiuddannelse eller enkeltfag kræves dog én af følgende:

 • relevant erhvervsuddannelse
 • relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • gymnasial uddannelse
 • anden relevant uddannelse, på mindst samme niveau som tre førstnævnte

Herudover kræves minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Økonomi

Prisen for dette forløb er kr. 24.800 eksklusive moms.

Kommende kurser:

  Hvorfor skal du vælge Lean Akademiet?

  Svaret får du nok bedst ved at spørge vores tidligere kursister. Vi giver gerne kontaktoplysninger, så du kan tage referencer. Men derudover er du sikker på at blive undervist af undervisere, der arbejder med Lean implementeringer i det virkelige liv. Vi bringer vores praktiske erfaring ind i undervisningslokalet. Men ring gerne til os og få en snak, jeg er sikker på, at du ikke vil fortryde dit valg.

  Praktisk information om kurset


  Undervisere
  På uddannelsen vil Lean Akademiets dygtige Lean konsulenter stå for undervisningen. Du kan møde Egon Kjær Jensen, Allan B. Rix, Kurt Hansen, Morten Friis Jacobsen eller Ann Møller Svendsen.

  Pris
  Pris for dette kursus er 24.800 kroner pr. deltager (ekskl. moms). Beløbet omfatter morgenmad, frokostbuffet og eftermiddagskaffe og -kage samt værktøjssamling, kursusmateriale og bøger. Derudover inkluderer beløbet en eksamensdag med censor, individuel feedback på hjemmeopgaver og personlig rådgivning i forbindelse med dit projekt

  Næste kursus
  Se vores kursuskalender her

  Kursusrelateret litteratur
  ‘Dette er Lean’ af Pär Åhlström & Niklas Modig

  Kursusoverbygning
  Du kan overbygge denne Lean uddannelse med vores Lean Black Belt uddannelse. Læs mere her

   


  Kursussted
  Hedensted: Uddannelsen afholdes i vores lokaler i Hedensted, Jylland – og der er let adgang til lokationen fra motorvejen, Spettrupvej 7, 8722 Hedensted

  Tider
  Alle dage er undervisningen kl 9:00 – 16:00 med indlagte pauser

  Parkering
  Der er altid parkeringsmuligheder ved lokationen uden parkeringstakst

  Offentlig transport
  Der går busser til Hedensted fra både Vejle og Horsens Station.

  Overnatning
  Arrangeres som udgangspunkt på eget initiativ. Vi indregner naturligvis gerne overnatningen i kursusprisen. Kontakt os, hvis vi kan hjælpe med noget.

  Afbestilling
  Skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil tre uger før kursusstart refunderes 95 procent. Herefter er der ingen refusion.

  Forbehold
  Der tages forbehold for eventuelle ændringer i program, tid og sted.