Forandringsledelse, Lean coach

Lean kommunikation adskiller sig ikke nødvendigvis fra almindelig kommunikation. Vi vil give dig nogle råd til, hvordan du kan gøre din kommunikation Lean.

Når vi arbejder med Lean og andre forandringsprojekter, så kan det ikke siges ofte nok, at kommunikation på alle niveauer er vigtigt. Vi oplever gang på gang ledere, som enten ikke får kommunikeret tilstrækkeligt eller ikke er præcise i deres kommunikation. De fleste har sikkert hørt om elevatortalen - eller kaffemaskinetalen. Det er en tale på max 3 minutter. Den kan holdes, mens du f.eks. står ved kaffeautomaten med en kollega eller på vej op i elevatoren med chefen. Derfor er det afgørende, at talen indeholder de rette budskaber.

PIR talen

Vi anvender PIR-teknikken (inspiration fra Pia Torreck, Uption), når talen skal udarbejdes - og netop denne tale kalder vi for Lean Kommunikation. PIR er forbogstaverne på 3 ord, og du kan se forklaringen nedenfor.

P = Problem, udfordring, brændende platform eller lignende. Vi svarer på spørgsmålet: hvorfor er det så tvingende nødvendigt, at vi går i gang med Lean implementeringen?

I = Indsats, aktiviteter. Her svarer vi på spørgsmålet: hvilke aktiviteter forventer vi at sætte i gang for at løse vores problemer?

R = Resultat, mål. Hvad forventer vi at opnå, og hvordan vil vi måle det?

Brug maksimum 1 minut på hvert punkt og sørg for, at du bruger lige lang tid på hvert punkt. I første omgang skriver du din tale ned, herefter øver du dig på den - gerne foran spejlet :-). Og når den så sidder lige i skabet, er du klar til at kommunikere med dine medarbejdere, dine kollegaer og din chef. Du er nu i stand til på få minutter at give en præcis information, som sætter fokus på lige det, dine modtagere ønsker at høre.

Det er en god idé at forberede sig på nogle spørgsmål, som chefen eller medarbejderne kunne finde på at stille.

Når I så har opnået de første resultater af jeres Lean arbejde, bruger du præcis samme teknik til at kommunikere resultaterne. Hvad var problemet, hvad gjorde I ved det og hvad opnåede I.

Lean Kommunikation - ganske enkelt!