Danske Bank, Lean netværk

Finanssektorens Lean Manager uddannelse

Lean Akademiet er blevet valgt til at køre Lean Manager Finans for Finansektorens Uddanelsescenter. det er vi naturligvis både glade for og stolte af.

Vi har udviklet et fantastisk forløb til Finanssektoren. Det første hold Lean Manager finans startede her i september. Det blev en succes. 10 dygtige medarbejdere fra forskellige banker deltog. Det blev til et par skønne dage med mange gode diskussioner og eksempler.

Uddannelsesforløb

Når man er i stand til at samle en branche – som for eksempel Finans, så får man muligheden for at blive meget skarp og målrettet på Lean uddannelsen. Vi kan bringe vores egen erfaring ind fra de banker og finansielle virksomheder, hvor vi har været ude at implementere Lean og samtidig kan deltagerne få glæde af hinandens erfaringer og tricks.
På Lean Manager Finans laver kursisterne deres eget proceslandskab. Ud fra dette proceslandskab prioriterer de arbejdsgangene og udvælger og afgrænser en arbejdsgang, som de arbejder på at optimere igennem uddannelsesforløbet. De udfordringer, vi støder på, danner grundlag for de værktøjer vi udvælger og arbejder videre med. Vi beskæftiger os desuden med målnedbrydning, tavlemøder, problemløsning, Lean audit og meget mere.

Vi har allerede nu beskæftiget os med nogle spændende projekter. En deltager kigger på, hvordan flowet i forbindelse med omprioriteringer kan forbedres. En deltager optimerer garantiudstedelser. En deltager arbejder på at forkorte svartiden på lånesager og en anden ønsker at optimere arbejdsgangen i forbindelse med tilbud til nye kunder. Der er også deltagere, som arbejder med bankens støtteprocesser. Her kan nævnes et projekt, der kommer med en plan for, hvordan en ny medarbejderoprettelse kan forenkles.

Det er op til den enkelte deltager på Lean Manager Finans, hvad man ønsker at optimere under forløbet.

Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet med Finanssektorens Uddannelsescenter. Og vi glæder os ikke mindst til at byde endnu flere finansfolk på Lean Uddannelse og på Lean kursus.

Se ledige kurser på vores kursus side her