Artikel nr. XX, Mar. 2024 - forside
Ann Møller Svendsen

Tekst af
ANN MØLLER SVENDSEN

Ann er uddannet revisor med en baggrund som økonomichef, fabrikschef og administrerende direktør og har arbejdet i næsten 10 år med Lean i Automobilindustrien.

DOWNLOAD (PDF)

KUNNE DU LIDE DENNE HISTORIE? DEL DEN MED ANDRE.

4. Marts, 2016

Projekter med Lean Vi arbejder helt naturligt med Lean i produktion og i service/administration, men vi bør også arbejde med Lean i vores projektafvikling

Leanprojekter - eller rettere lean i projekter, hvad betyder det?

Vi har nu i næsten tyve år brugt Lean filosofien til at optimere vores administrative og produktionsprocesser, men det er de færreste, der har inddraget Lean filosofien og metoderne i projektarbejdsformen.

Det er et paradoks, for samtidig oplever vi, at projektarbejdsformen bliver mere og mere udbredt. Generelt medfører de løsninger, der skabes i innovationsprocessen, hovedparten af de totale efterfølgende omkostninger, der er forbundet med det nye produkt eller proces. Produkternes levetid bliver kortere og kortere, hvilket stiller krav til udviklingstiden, og at ”løsningen rammer rigtig første gang". Konsekvenserne af de beslutninger, der træffes i starten af projektforløbet, bliver større og større, og samtidigt er det i starten af projektet, projektdeltagerne har mindst viden.


Hvad gør vi så?

Kan vi også anvende Lean tankemåden i innovationsprocessen?

Ja, det kan vi efter min mening godt. Lean innovation er også præget af tidsforbrug, der ikke tilfører værdi. Vores erfaring er, at en beskrivelse af den nuværende innovationsproces, der foregår sammen med projektdeltagerne og identifikation af spil, er et rigtig godt udgangspunkt. Efterfølgende kan I beskrive den fremtidige innovationsproces. I kan her anvende følgende retningslinjer:

1. ”Gå til Gemba”forstå kravene til det nye produkt/ proces. Hvad er det, der betyder noget for kunden, hvordan bruges produktet, hvad forventer kunden o.s.v.

2. ”Frontload” lær, før du beslutter. Indsaml så meget viden som muligt. Toyota siger: ”Træf dine beslutninger langsomt; men gennemfør dem hurtigt”

3. ”Del viden” – skab synlighed om projektets afvikling, tydeliggør milepælene og resultaterne. Et eksempel er vist nedenfor:

 

Lean, lean akademiet, innovation, projektarbejde, skema

 

4. ”Time Boxing” - opdel projektet i milepæle, der ikke kan fraviges, ellers kan udviklingstiden fortsætte i det uendelige

5. ”One piece flow” – gør en ting af gangen og gør det færdigt første gang

6. ”Takt og rytme” - skab takt og rytme i projektafviklingen

7. ”Læring og refleksion” - afprøv idéerne ved små simple forsøg. Det er tilladt at fejle - det lærer i noget af. Kom ud af komfort zonen; men reflekter over og lær af forsøgene og anvend læringen

Lad os anvende vores Lean tankegang - også i udviklingsprojekter. Der er rigtig meget, vi kan opnå, når vi arbejder med Lean projekter.

Læs mere om vores kurser i projektledelse her

Go´fornøjelse.

DOWNLOAD (PDF)

KUNNE DU LIDE DENNE HISTORIE? DEL DEN MED ANDRE.

Ann Møller Svendsen

Tekst af
ANN MØLLER SVENDSEN

Ann er uddannet revisor med en baggrund som økonomichef, fabrikschef og administrerende direktør og har arbejdet i næsten 10 år med Lean i Automobilindustrien.

RELATERET LÆSNING
Vil du læse mere? Vi har samlet et par artikler, der måske kan inspirere dig i dit videre forbedringsarbejde.

Når 5S bliver til mere end bare oprydning
Et 5S-system kræver først og fremmest god ledelse. Det er ledelsen...

9. September, 2022
Ann Møller Svendsen
Hvad er Lean?
Hvad er Lean? Det spørgsmål får vi stillet utallige gange, og ofte...

8. Oktober, 2021
Morten Friis Jacobsen
Scroll to Top