Lean innovation, Toyota Kata, Agile Scrum, Waterfall

Jeg møder som konsulent ofte virksomheder, som ønsker hjælp til at lykkes med at implementere Lean i deres udviklingsafdeling. Agil udvikling kan være løsningen.

Indenfor de seneste år har udfordringerne i udviklingsafdelingen ændret sig markant. Det skyldes især tre essentielle udviklingstræk; højere udviklingsomkostninger, kortere produktlevetid samt øget krav om en stærk produktpipeline.

Enhver organisation, der udfører udviklingsprojekter, har – eller ønsker sig – en udviklingsmodel. Rigtig mange virksomheder mislykkedes med en Lean-model til deres innovation. Kritikere mener at Lean dræber den kreativitet, der er nødvendig i innovation. Det er dog et faktum at potentialet for økonomiske resultater ved at effektivisere produktudviklingen er langt større end i produktionen, da op i mod 80 % af produktomkostningerne allerede genereres i udviklingsfasen.

Den strømlinede model

I Toyota gennemføres et udviklingsprojekt igennem et antal faser. Ofte er der betingelser, der skal opfyldes, for at projektet får lov til at gå videre fra én fase til en anden. Således ligger Toyota Development System meget tæt op af den traditionelle arbejdsgang, som er kendetegnet ved en strømlinet proces, med et endeligt resultat som mål. Det er en meget struktureret arbejdsgang, hvor man først bruger lang tid på at specificere projektet, og dernæst udfører det.

Den agile model

I den agile metode er udviklingsprocessen ikke en strømlinet proces. Her er der ikke nogen retningslinjer for, i hvilken rækkefølge aktiviteterne skal implementeres. I stedet bygger arbejdsgangen på konstant interaktion, hvor alle der er tilknyttet projektet arbejder tæt sammen i bestræbelsen på at udarbejde den mest optimale løsning. I praksis betyder det, at man kan påbegynde en fase længere henne i systemet, inden en tidligere fase er færdiggjort. En agile model stiller krav til at tænke anderledes og mere kreativt, hvilket øger fleksibiliteten i et projekt.

Forskellene på strømlinet og agil udvikling er er væsentlige, men der er brug for både struktur og frihed i en optimal innovationsmodel. Overdreven struktur vil med sikkerhed dræbe kreativiteten. Samtidig skal der være fokus på fremdrift, så idéerne kan møde virkeligheden så hurtigt som muligt, for det er i det møde den virkelige læring sker.