Danske Bank, Lean Akademiet, netværksmøde, Lean Netværk

Netværksbesøg

Mandag den 7. september holdt vi Netværksmøde hos Danske Bank. Vi var omtrent 20 medlemmer fra vores Lean Netværk, der besøgte Danske Bank på Lersø Parkallé i København.

Vi havde en spændende og interessant eftermiddag, hvor vi hørte om, hvordan Danske Bank arbejder med procesoptimering efter Lean principperne. Banken har startet et stort og omfattende program op, hvor formålet er at forbedre kundeservice og samtidig spare mindst 20% af de anvendte mandtimer i udvalgte arbejdsprocesser. Målsætningen om, at hvert projekt skal resultere i en forbedring af løneffektiviteten på mindst 20%, er et absolut krav. Projekter, der ikke lever op til det, bliver enten opgivet, eller de må gøres om, indtil målsætningen er opnået.

Hver projekt gennemføres efter et fast 26 ugers program opdelt i faser med klart definerede leveringer efter hver fase. Til de enkelte faser er der tilhørende drejebøger med vejledninger, skemaer og beskrivelse af leveringerne. Faserne indeholder en forberedelse, en analyse, et design og en afprøvning i et pilotområde. Herefter udarbejdes en rapport, og projektet overgår til driftsenhederne. For at sikre en gnidningsfri overdragelse og et ejerskab til løsningerne deltager repræsentanter fra de modtagne afdelinger i projektgruppen.

Vi havde en god og spændende dag. Tusind tak til Danske Bank for at åbne dørene for Lean Akademiets Netværksgruppe.