Lean grundfos

Netværksmøde hos Grundfos

Lean Akademiets Lean Netværk har til årsmødet i marts 2016 besøgt Grundfos for at finde inspiration og lære af Grundfos’ store erfaringer.

Først vil jeg sige: Hvor er det fantastisk, at en af de største danske virksomheder stiller nogle af de skarpeste ressourcer til rådighed og deler velvilligt ud af sine erfaringer. Jeg er dybt imponeret og inspireret efter dette besøg – og bukker mig dybt for at ha’ fået denne oplevelse med i bagagen.

Grundfos har været på en fantastisk Lean-rejse, men den tog først for alvor fart i 2010. Deres overordnede mål med at implementere Lean var at opnå ”Grundfos Shop floor Excellence (GSE)”. Her rettede de 100% fokus på ledelsens adfærd. Vigtigheden af at være en ”Grundfos-leder” og en synlig én af slagsen. Og jeg skal lige love for, at der er skabt synlige resultater siden da. Nogle af deres største resultater er efter eget udsagn ”Øget produktivitet og konkurrenceevne”.

Ledelseskalender

En produktionsleder hos Grundfos arbejder i dag efter en daglig ledelseskalender. De skal som udgangspunkt være i Gemba 70-80% af arbejdstiden.

En leder-kalender kunne se således ud:

  1. 7-11 : Shop floor tid (ude i produktionen)
  2. 11-13 : Møder (stående i produktionen, hvis muligt)
  3. 13-14 : MUS-samtaler
  4. 14-15 : Proces-bekræftelse (ude i produktionen)

Fedt at se, at de virkelig har taget Gemba-ledelse til sig og skemalagt det. Alle medarbejdere ved, hvornår de kan forvente, at deres leder er i produktionen. OG ikke bare tilstede – men 100% tilgængelig, opsøgende og spørgende.

I produktionen arbejder de dagligt med målstyring og tavlemøder. Er der fx afvigelser på et mål, så skal der udarbejdes en problemanalyse/årsagsanalyse (PPS = Practical Problem Solving) for at nå til bunds i den egentlige årsag. Herefter testes løsningerne af og følges i x-antal dage/uger alt efter kompleksitet for at sikre, at løsningen holder – og ellers rettes den til, og der testes igen. Her kommer Root-cause analysen virkelig til sin ret – og bliver brugt på daglig basis.

Lean kontoret

Lean-kontoret på Grundfos fortalte os, hvordan de planlægger Kaizen workshops og events. De fortalte også hvordan de udvælger deltagerne og hvilke elementer, der er vigtige for at lykkes med en workshop. Vi så to eksempler, hvor de havde holdt en workshop på henholdsvis tre dage og fem dage, hvor de involverede medarbejdere fra både produktion og administration blev taget ud af daglig drift for at deltage. Vigtigt her er, at disse ressourcer er fuldt tilgængelige i de dage, hvor workshoppen står på. Ellers giver det ikke mening! Herunder skal beslutningstagerne naturligvis også være til rådighed.

Efter workshoppen laver man en Kaizen Workshop Rapport, som beskriver hele workshoppen, herunder løsninger og resultater – med beskrivelse af det videre forløb i forhold til test af løsninger og målstyring. Denne rapport laver man blandt andet for at kunne dele disse erfaringer med andre Grundfos-sites, så de andre Grundfos-fabrikker kan lære af de gode løsninger. Grundfos’ erfaring viser, at problemer, som normalt ville tage ca. tre måneder at løse, kan løses med en workshop på fem dage og opnå samme resultat.

Vi hørte om hele deres Lean-rejse – om hvor deres udfordringer har været, hvad der har været svært, hvilke tiltag der skulle til for at vende de røde tal. Og hvor vigtigt det er, at man har fokus på lederne og på coaching. Der er virkelig lagt meget uddannelse og energi i at udvikle deres ledere.

Lean tavler

Vi var ude i produktionen og se tavler i flere afdelinger. Vi fik lov til at deltage i Fabrikschefens tavlemøde med alle hans ledere. Her oplevede vi, hvordan de enkelte ledere rapporterede ind på de opsatte KPI’er og hvilke actions, der skulle til i forhold til afvigelser på KPI’er, men også evt. actions på problemer rundt i afdelingerne. Det var spændende at se et ”live” tavlemøde, og hvordan man eskalerer issues til højere ledelses-niveau.

Det var virkelig et spændende besøg og vildt imponerende, at Grundfos ville dele så meget med os. De fortalte så ærligt om både udfordringer og sejre. Vi mærkede en kæmpe gæstfrihed, og de havde lagt meget energi i at give os en stor oplevelse! Og det fik vi!

Tusind tak til Grundfos for at åbne dørene for Lean Akademiets Lean Netværk.