Whiteboard

Et medlem af vores netværk har spurgt os, om der findes en tommelfingerregel eller et kvalificeret generelt bud på, hvad en målsætning for floweffektivitet kan være?

Mit korte svar er, at der ikke er en regel for, hvilket niveau floweffektiviteten skal være på. Når vi arbejder med floweffektiviteten, bliver det ofte på bekostning af ressourceeffektiviteten. Det gælder om at finde en balance imellem ressourceeffektivitet og floweffektivitet, så vi både kan reducere omkostninger og reducere gennemløbstid. Så når du har nu-billedet og beregner floweffektiviteten, er det jer selv, der sætter målet for den nye floweffektivitet.

Dette er Lean

En af de bedste Lean bøger, der er skrevet er: Dette er Lean. I bogen beskriver Niklas Modig på let forståelig vis, hvad forskellen er på floweffektivitet og ressourceeffektivitet. Hvis vi kun har fokus på at udnytte vores ressourcer, så kan vi have nogle små øer, hvor vi arbejder hårdt og udnytter ressourcerne. Men når vi har fokus på Lean, så interesserer vi os for hele oceanet. Hvordan får  vi de små øer til at samarbejde i forhold til at levere det kunden ønsker. (Rette kvalitet, rette mængde til rette tid) og skabe flow imellem øerne.

Det er lidt paradoksalt at vi i Danmark ofte har større fokus på at udnytte ressourcerne og mere eller mindre glemmer, hvordan vi skaber værdi for kunden. Måske netop derfor bliver Lean heller ikke godt modtaget i visse organisationer. Nogle mener, at det skaber stress. Ikke så sært hvis man ikke har forstået, at lean IKKE handler om ressourceudnyttelse.

Ordet effektivitet har også fået en negativ klang, skal vi arbejde effektivt, betyder det så ikke, at vi skal løbe hurtigere. NEJ - tvært imod. Vi skal få opgaven til at flyde hurtigere med færre tilbageløg, så vi frigør tid hos medarbejderne.

Kom meget gerne med jeres egne kommentarer til eller erfaringer med floweffektivitet.