porsche, museum

The European Lean Educator 2014

Hundredevis af Lean Specialister valfartede i september til det smukke Porsche Museum i Stuttgart, som dannede ramme om European Lean Educator Conference 2014. Konferencen var den første af sin slags i Europa. Den havde til formål at fremme vidensdelingen inden for Lean i den akademiske verden. I særdeleshed mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv.

Lean Akademiet talte på konferencen

Lean Akademiet var blandt talerne på konferencen. Og mellem prominente navne som John Y. Shook og Mike Rother havde min kollega Egon Kjær Jensen og jeg således til opgave at præsentere vores viden og erfaring, så to verdener kunne lære af hinanden.

I 2013 igangsatte Lean Akademiet Danmarks første Toyota Kata transformations projekt. Toyota Kata er en systematisk og videnskabelig metode til at skabe en ny forbedringskultur

Toyota Kata bringer noget helt nyt til Lean værktøjskassen, som vi kender den. Vi har med denne metode formået at skabe helt utrolige resultater på ganske kort tid. Det var netop heri, vores præsentation i Porsche Museet tog sit udgangspunkt. Vores 30 minutters præsentation blev vel modtaget, og vi formåede at rejse nogle spørgsmål. Det affødte nogle interessante diskussioner – både i øjeblikket og senere i baren, hvor der blev skålet og reflekteret.

En uforglemmelig oplevelse

Det er nu 45 dage siden, at jeg forlod konferencen The European Lean Educator. Det var uden tvivl en uforglemmelig oplevelse at få lov til at tale for så mange respekterede mennesker, som var til stede den dag i Stuttgart. Men det er ikke det, der har efterladt det største indtryk. Ej heller det faktum, at det var det mest gennemførte og velorganiseret arrangement i mands minde.

Det stod allerede under konferencen soleklart, at vores fokus i Lean er midt i en revolution. Interaktionen mellem mennesker er på vej i centrum som den ene proces, Lean skal kunne håndtere. Dette stiller langt større krav til vores Lean Ledelse, hvilket var et gennemgående tema under hele konferencen. Lean Ledelsen er den afgørende faktor i et succesfuldt Lean forløb, og det er i årevis blevet negligeret.

Vi kan ikke længere definere Lean igennem 5 principper – det er snarere et tankesæt defineret som ”den evige stræben efter flow af værdi til én kunde”.

Den ”evige stræben” er et spørgsmål om, at vi fortsat skal ”lære hvordan”. Det forudsætter altså, at hele organisationen er fokuseret på at udvikle færdigheder og fremme viden igennem lærende eksperimenter. Vi har i Lean haft fokus på topledelsen og ikke mindst medarbejderne på det operationelle niveau. Vi skal nu have mellemlederne i fokus. Mellemlederen skal samle holdet og motivere medarbejderne til den fælles kamp!

European Lean Educator Conference gav i hvert fald stof til eftertanke, og det var et privilegium at være en del af. Næste år kommer konferencen til Sverige, og jeg kan kun anbefale, at man tilmelder sig. Mon ikke Lean Akademiet får endnu en mulighed for at præge begivenhederne? – det tror jeg…