Udvikling

Tilskud til kompetenceudvikling

Vidste du, at der er mange muligheder for tilskud til kompetenceudvikling inden for Lean, grøn omstilling, bæredygtighed, digitalisering og meget mere?

Udnyt dine muligheder for at få finansieret jeres udvikling.

Medarbejder og virksomheder kan havde forskellige udfordringer. Der opleves nye vilkår pga. Corona, ny teknologi, krav om bæredygtig produktion, krav til forbedret konkurrence evne mm.

Hvis i ikke helt ved, hvordan I får taget hånd om Jeres udfordringer og har manglende overblik over eksterne støtte muligheder er her nogle anbefalinger ud fra vores erfaringer.

At få kendskab til støttemuligheder og sammensætte det rigtige program kan for mange være en stor udfordring. Det er en udfordring med den mængde af forskellige tilskud til kompetenceudvikling, der findes.

Hos Lean Akademiet har vi oparbejdet god erfaring med at gennemføre forløb med støtte fra udviklingspuljer.

Tilskud Sporskiftefonden

Vi har således god erfaring med sporskiftefonden. Her er det muligt at søge om op til 120.000 kr. pr medarbejder til opkvalificering.  Formålet skal være at kunne fastholde medarbejderen på arbejdsmarkedet i fremtiden. Målgruppen er ordinært ansatte medarbejdere, som enten er i risiko for at blive nedslidte eller er nedslidte på grund af fysisk eller psykisk belastende arbejde. Der er ingen krav til, hvilken jobfunktion eller uddannelse medarbejderen har. Der er heller ikke krav til medarbejderens alder. Virksomheden søger om støtte og tildeles tilskud på vegne af den enkelte medarbejder.

Obs. Ikke alle virksomheder er godkendt til denne pulje – vi kan være behjælpelig med afklaring om jeres virksomhed er godkendt.

Omstillingsfonden

Omstillingsfonden og kompetenceudviklingsfonde er andre støttemuligheder.  Disse er blandt andet  velegnet, hvis I ønsker at gennemføre et internt forløb. Det kan  f.eks. være med udgangspunkt i akademifagene ledelse af bæredygtighed og leanledelse i praksis.

Væksthuse

Desuden er der diverse tilskudsmuligheder til udvikling gennem væksthuse.

Her kan nævnes:

Cirkulær og grøn omstilling, som giver tilskud til at arbejde med en mere lean og bæredygtighed værdikæde samt optimering ud fra udvalgte verdensmål samt udvikling af en grøn forretningsplan.

Vækstprojekter som i form kan variere lidt fra region til region. Overordnet har de alle til formål at bakke op omkring udvikling af mindre og mellemstore virksomheders udvikling. Det kan være projekter med udgangspunkt i interne forbedringer af processer og metoder med udgangspunkt i lean eller andre forbedringsinitiativer til udvikling af eksport, teknologi eller produkter.

Er i tvivl om muligheder og hvordan I kan få sat skub i målrettet kompetenceudvikling, er vi i Lean Akademiet gerne behjælpelig med sparring omkring muligheder for støtte, samt sammensætning af et godt forløb for jeres kompetenceudvikling.

Lad ikke Corona stoppe udviklingen. Hvis vi ikke kan mødes fysisk – kan vi mødes online