Kata Challenge, Egon Kjær Jensen

Hvad er Forbedrings- og coaching kata

Som børn lærte vi af vores forældre gennem repetition, øvelse, fejl, korrigering og anerkendelse. På den måde tilegnede vi os bestemte positive mønstre, som blev forankrede hos os som en metode til at klare simple men vigtige daglige rutiner.

Som medarbejdere kan vi ved brug af Toyota Kata-metoden lære på samme måde. Kata betyder at "lære eller træne i et fast mønster”. Fundamentet for at anvende Kata er et ønske hos virksomheden om at ændre sin kultur og tilgang til at skabe forbedringer ved at tillade eksperimenter inden for nogle fast definerede rammer.

Morten Friis Jacobsen, Lean Akademiet:

"Toyota Kata er, for mig, essensen af Lean i sin reneste form. Metoden er nem at forstå, den er nem at anvende – og effekten er ganske enkelt enestående.” 
”Efter jeg er begyndt at arbejde med metoden giver det så meget mening for mig, at det går igen i alt, hvad jeg foretager mig. Uanset hvad opgavebeskrivelsen er, så laver jeg selv Kata'en."

Den typiske strategi for udvikling af en forretning er at have en vision, et mål og en plan for, hvordan man når målet. Med Kata eksekveres strategien ved iterativt at arbejde mod målet. Der opstilles stadig mål og delmål. Men hvor lederen normalt skal kunne definere vejen til et mål, som medarbejderne følger, så tillader Kata at rollerne byttes om. Lederen trækkes tilbage i en rolle, som coach, mens medarbejderne skaber og definerer de skridt, som skal føre til målet. Vel at mærke ved at træde ud over deres egne grænser for, hvad de normalt kan og gør. På den måde når virksomheden resultater og mål, som ellers ikke så ud til at være mulige.

Egon Kjær Jensen, Lean Akademiet:

"Jeg plejer at sige at Kata er som en vej gennem skoven. Jeg kan kun se det første træ, men jeg kender retningen ved hjælp af mit kompas. Så jeg finder vejen hen til det første træ. Og så til det næste. Og det næste. På den måde finder jeg en vej gennem skoven, selv om vejen først ikke er synlig."

I en forbedrings-Kata øver medarbejderne sig dagligt på at prøve nye veje af. Øvelserne foregår indenfor fast definerede rammer for økonomi og tid. Målet er klart defineret og kortsigtet. Medarbejderne får plads til at fejle og til prøve ideer og tanker af, som ligger udenfor deres almindelige komfort zone. Lederen følger som coach dagligt op på udviklingen ved at guide og motivere medarbejderne. Ved at stille og gentage de samme åbne spørgsmål til medarbejderne får lederen igennem coaching dem til reflektere over deres erfaringer og tænke det næste skridt frem.

Morten Friis Jacobsen, Lean Akademiet:

”Virksomheder, der anvender Kata (forbedring og coaching) udvikler til stadighed medarbejderne. På lang sigt vil de nye færdigheder skabe nye vaner og herigennem muliggøre markante resultatforbedringer.”
Formålet med Toyota Kata er således at skabe et miljø, hvor en mindre gruppe af medarbejdere (typisk 6-8 personer) sammen med en ligestillet ”learner”, som driver processen, går ud af deres komfort zone og finder løsninger, som fører dem frem til et givent delmål. Katas iterative proces består i daglige øvelser, repetition af, hvad de fører til, og korrigering af de fejl, som opstår. Derigennem træner medarbejderne deres evner og udvikler nye kompetencer, som igen kan skabe positive resultater for virksomheden.

Egon Kjær Jensen, Lean Akademiet:

”Tidligere arbejdede vi med Lean, som om virksomhederne var en maskine. Vi 'fiksede' så at sige maskinen. Det gav øjeblikkeligt gode forbedringer, men på sigt holdt forbedringerne op med at komme. Vi troede, at ledelsen bare skulle holde fast i Lean, så ville resultaterne komme. Nu ved vi, at det vigtige er, hvad ledelsen i virkeligheden gør. At de med deres coaching skaber en forbedringskultur, der sikrer, at virksomheden til stadighed forbedrer resultaterne og realiserer mål, ingen har troet var muligt."

Kurser og rådgivning 

Lean Akademiet underviser i Toyota Kata gennem kurser og ved selvstændig rådgivning og coaching af virksomheder. Kontakt os på info@leanakademiet.dk eller tlf. 70277909 for rådgivning og konsulentbistand til implementering af Toyota Kata i din virksomhed eller se vores kurser i Toyota Kata

Baggrunden for Toyota Kata

Toyota Kata er blandt andet beskrevet i bogen "Toyota Kata: Managing People for Improvement, Adaptiveness and Superior Results" af den amerikanske professor Mike Rother, som har arbejdet med Lean siden 1990'erne. ”Toyota Production System” skabte væsentligt optimerede processer. Inspireret af deres Lean metode forbedrede virksomheder i USA og Europa deres resultater. Mens Toyota blev ved med at forbedre deres resultater hvert år, så skete noget tilsvarende ikke i andre virksomheder. Gennem et 3-årigt forskningsstudium hos Toyota analyserede og beskrev Mike Rother, hvordan Toyota sikrer den konstante forbedring gennem virksomhedens kultur og værdier, og ved at tillade medarbejderne at tænke uden for de normale rammer for at nå de fastsatte mål.

Læs mere om hvordan vi kan hjælpe dig med Toyota Kata