LA Alumni Club

Lean Akademiets Alumni Club er vores lukkede netværksgruppe

I Lean Akademiets Alumni Club inviteres tidligere kursister med bestået Green Belt eksamen til at deltage i fagligt inspirerende events. Vi mødes to gange om året.

Lean Akademiets Alumni Club skaber rammen om to årlige events, hvor du som tidligere kursist på Green og Black Belt niveau inviteres til at deltage. Målet er at holde kontakten, sparre og inspirere hinanden - samt lade sig inspirere af spændende faglige oplæg.

 

Vi mødes som fagfæller
Mange har efterspurgt et sted og et rum, hvor man kan mødes - efter endt uddannelse. Dette har vi lyttet til, og derfor har vi startet LA Alumni Club, som er for dig, der brænder for optimering. Du har qua din uddannelse nået et niveau, hvor du reflekterer over, hvordan du griber dit forbedringsarbejde an - og du er nysgerrig og interesseret i at høre og diskutere andre fagfællers erfaringer.

Samtidig møder du ligeledes flere af dine tidligere undervisere, som du kan sparre, vende problemstillinger, udfordringer og dele succeshistorier med.

 

To events om året
Lean Akademiet inviterer til to årlige events i LA Alumni Club. Arrangementerne kan finde sted i hele landet - og programmet kan have forskellig karakter som fx spændende faglige oplæg, virksomhedsbesøg, rejser m.m.

Det er gratis at være medlem i LA Alumni Club - i forbindelse med de enkelte events kan der påregnes en deltagerbetaling.

 

Et netværk for dig som Alumni
En Alumni er betegnelsen for en tidligere kursist eller studerende på vores uddannelser. For os er det vigtigt at danne rammen om et netværk, hvor fagligheden er høj. Du bliver derfor først inviteret til vores LA Alumni Club, når du har opnået dit Green Belt i Lean eller Six Sigma.

Samtidig med at vi mødes to gange årligt, så tilbyder vi ligeledes et rum for netværk, inspiration og sparring på vores lukkede LA Alumni Club gruppe på LinkedIn. Her er du velkommen til at dele spændende og relevant indhold.

Hvis du har gode idéer til indhold til arrangementerne i LA Alumni Club - eller hvis du er interesseret i at holde oplæg om dit specifikke forbedringsarbejde, så er du velkommen til at kontakte os.

Lean Akademiet - LA Alumni Club
Lean Akademiet - LA Alumni Club

Vi holder kontakten

I LA Alumni Club kan du mødes i et fagligt stærkt rum og dele udfordringer, problemstillinger og succeshistorier med dine medstuderende og andre tidligere kursister.

Lean Akademiet - LA Alumni Club

Fortsæt dit drive

Kender du dét, at du er blevet inspireret, har mange idéer og lyst til at skabe forandringen? I LA Alumni Club kan du fortsætte med at blive inspireret og holde dit forbedringsfokus.

Lean Akademiet - LA Alumni Club

Vi giver dig nye perspektiver

I LA Alumni Club vil vi gerne inspirere dig og give dig nye perspektiver. Derfor inviterer vi forskellige oplægsholdere, der kan give dig ny inspiration til dit optimeringsarbejde.

Hvorfor LA Alumni Club?

Nye perspektiver for livet

Vores erfaring er, at det er uddannelse af medarbejdere, der kan flytte en virksomhed langt, skabe en bedre kultur i virksomheden og skabe vedholdende vækst. Samtidig ser vi, at vores kursister eftersøger et fagfællesskab på højt niveau efter endt uddannelse, og dette har vi lyttet til. Derfor har vi nu skabt LA Alumni Club.

Hvad er det, en netværksgruppe som LA Alumni Club kan? Vi har taget en snak med partnerne i Lean Akademiet.

 

Få input til dine problemstillinger
"Det at kunne mødes i en netværksgruppe er vigtigt, fordi du får mulighed for at udvikle din faglige viden med andre dygtige Lean og Six Sigma entusiaster, som har samme Lean og Six Sigma uddannelsesniveau, som dig," starter Ann Møller Svendsen og fortsætter: "I netværket kan du sparre og få input til dine problemstillinger. Samtidig vil vi bygge netværksmøderne op som et både fagligt og socialt netværk, hvor vi kan skabe gode langvarige relationer." Morten Friis Jacobsen stemmer i: "Vi ser, at Lean Akademiet som virksomhed er baseret på gode og langvarige relationer - og vores mål med LA Alumni Club er derfor at lave et rum, hvor vores tidligere kursister på højt niveau kan holde - og skabe - kontakt med fagfæller inden for Lean og Six Sigma."

Han fortsætter: "Vi sætter barren højt, og vi vil blive ved med at inspirere - så vi er igang med at planlægge nogle spændende events, hvor vores Alumner både får ny viden og værktøjer samt muligheden for at netværke og skabe nye relationer."

Både en platform og et springbræt
"Et netværk som dette er en helt unik mulighed for at blive inspireret og skabe kontakt med ligesindede, så samtidig kan det på mange måder både være platform og springbræt i ens karriere," fortæller Allan B. Rix og fortsætter:
"Der er mange områder, hvor Lean og Six Sigma på forskellig vis kan bringes i anvendelse - og et netværk som dette er det perfekte forum til at udveksle sine erfaringer med andre, fortsætter Allan B. Rix og afslutter med, at det ofte ses, at tidligere medkursister er dygtige til at tage fat i hinanden og sparre om fagligt udfordrende områder - og at det samtidig ofte er i denne gruppe, der findes nye stærke profiler ved rekrutteringsbehov.

Lean Akademiet - LA Alumni Club

LAAC event galleri

Billeder fra afholdte events

Alumni Club er dannet i 2022, og i september '23 blev det første event afholdt. Temaet var, hvordan man kunne styrke sin kommunikations- og faciliteringsteknik som leder. I februar '24 handlede eventet om 'Lean & Bæredygtighed'. Er du nysgerrig? Så kig med i galleriet herunder.

Event Februar 2024

Lean & Bæredygtighed

Temaet på dette event i LA Alumni Club var Lean & Bæredygtighed.
Hvordan kan man spare ressourcer, mindske miljøpåvirkningen og samtidig øge sin bundlinje?

Lean og Bæredygtighed er nøglen til at skabe en mere effektiv og ansvarlig forretningspraksis. Kombinationen af Lean og Bæredygtighed er afgørende, da det hjælper virksomheder med at minimere spild, forbedre effektiviteten og samtidig reducere deres miljøpåvirkning. Dette er vigtigt i dagens verden, da vi står over for udfordringer som klimaforandringer og ressourceknaphed.

Dette event handlede netop om, hvordan man kan spare ressourcer, mindske miljøpåvirkningen og samtidig øge bundlinjen. Allan B. Rix bød velkommen og satte rammen for dagen - og han lagde ud med refleksionen om, hvad optimering er værd, hvis nu optimeringen ikke er bæredygtig.

Samtidig havde vi inviteret gæsteoplægsholdere, der kunne inspirere og dele erfaringer fra deres arbejde med Lean i kombination med bæredygtighed.

LA Alumni Club - Lean & Bæredygtighed

Ole Mølby, Direktør i Vahle A/S, bød velkommen til virksomheden og introducerede os til Vahle og deres arbejde med Lean og Bæredygtighed. Ole gav eksempler fra Vahles produktion, og han fortalte, hvad den grønne omstilling havde betydet for virksomheden - og hvordan medarbejderne havde taget imod den nye dagsorden. Vahle har arbejdet med Lean principperne og løbende uddannet deres medarbejdere i Lean siden 2007 - og i 2020 satte de ligeledes fokus på Bæredygtighed.

Vahle udvikler og producerer arkitektoniske døre og leverer altså til byggeindustrien. Og netop dette fremhævede Ole som et vigtigt parameter ift. deres grønne omstilling, da det betyder, at deres arbejde med bæredygtighed er lovgivningsdrevet - og ikke blot er en 'frivillig' omstilling.

Derudover understregede han deres erfaring med, at det er vigtigt at sætte fokus på Lean og Bæredygtighed ikke kun i produktionen, men ligeledes i administrationen, og så viste han eksempler på Vahles performancetavler. Han viste eksempler på deres mål sat ift. Bæredygtighed - og understregede vigtigheden af fx at arbejde med bæredygtighed i 'Scope 3', dvs. med deres leverandører og forsyningskæden, hvilket havde haft en meget stor betydning for at nå deres bæredygtighedsmål. Herefter tog Ole os med på en spændende rundvisning i produktionen.

Henrik Schalech, Adm. Partner i Simply Sustain holdt herefter et oplæg, og han reflekterede over skismaet mellem at drive en virksomhed, der tjener penge, men som også er bæredygtig for de næste generationer.
Efterfølgende lagde han op til en diskussion om, hvad 'værdi' egentlig er. Handler værdi og value fx kun om penge? Værdi er også at have en bæredygtig værdi - og value i en virksomhed handler fx lige så meget om, om andre virksomheder vil handle med dem, fordi man repræsenterer en bæredygtig værdi.

Herefter beskrev han, hvordan verden ændrer sig, og at der kommer mere og mere fokus på bæredygtighed, og han afsluttede med en note om, at det at arbejde med Lean er - og gennem tiden har været - frivilligt, men at bæredygtighedsarbejdet bliver mere og mere aktuelt og gældende i forhold til fx lovkrav.

Simone Nielsen, Partner i Simply Sustain, introducerede og satte rammen om begrebet 'Bæredygtighed'.
Hun fortalte om historiske begivenheder, der gennem tiden havde haft indflydelse på den bæredygtige udvikling - og så introducerede hun til begrebet om 'den tredobbelte bundlinje', og vigtigheden af, at modellens tre 'ben' skal være i balance, hvis man skal skabe en bæredygtig virksomhed.

Simone beskrev udviklingen af FN's 17 Verdensmål, hun beskrev en bæredygtig business case, og hun introducerede til ESG-rapportering, samt lagde op til hvordan Lean kan understøtte arbejdet med bæredygtighed. Hun gav eksempler på, hvordan man kan bruge Lean værktøjerne til at sikre bæredygtighed i virksomheders processer - med udgangspunkt i ESG-rapportering - og hun præsenterede 'de grønne spildtyper' og sluttede af med en diskussion af værdisætning generelt sat i relation til den tredobbelte bundlinje.

LA Alumni Club - Lean & Bæredygtighed

Dagens sidste oplægsholder var Axel Straarup, Fabriksmester hos Delika, og han satte fokus på arbejdet med og valget af verdensmål - og han beskrev, hvordan de arbejder med verdensmålene og grøn omstilling i deres produktion. Axel gav konkrete eksempler på, hvordan de fx arbejder med Verdensmål 7, 8 og 12 - og han viste eksempler på deres forbedringstavler fra produktionen, som også indeholder bæredygtighedsmålene. Han beskrev, hvordan de havde fået konsulenthjælp og undervisning i Lean & Bæredygtighed - og at dette havde været de mest givende dage, og han understregede, hvor vigtigt det havde været, at alle medarbejderne nu havde fået et fælles sprog og et fælles mål.

Tak for endnu en spændende dag, tak for at dele jeres erfaringer og udfordringer - og tak for spændende faglige diskussioner.

Event September 2023

Brænd igennem som leder!

Du får indflydelse i det øjeblik, du får andre mennesker til at lytte til dig.
Spørgsmålet er derfor: Hvordan får du andre til at lytte til dig?

Bliv den man lytter til - og brænd igennem med ord, krop og personlighed. Netop dette satte vi fokus på ved vores kick off arrangement og første event i Alumni Club fredag den 1. september 2023. Temaet var: 'Brænd igennem som Leder' - og vi havde inviteret kommunikationsekspert Birgitte Dam Jensen, der holdt oplæg og delte tips om præsentationsteknik.

Brænd igennem som leder!

Birgittes workshop gav teknikker til, hvordan man brænder igennem med sine ord, sit kropssprog og sin person. Hun gav inspiration til, hvordan man som leder indtager rummet, og hvordan man etablerer en nærværende og engagerende kontakt med netop de mennesker, man arbejder sammen med.

Ann Møller Svendsen, Partner i Lean Akademiet, fulgte op. Hun samlede op på, hvorfor lederens kommunikation er så vigtig - og hun understregede præsentationsteknikkens styrke i organisationen. Hvad kan vi bruge denne viden og disse værktøjer til? Ann delte eksempler og erfaringer, hvor lederens kommunikationsevner havde været vigtige for et projekts fremdrift.

Herefter holdt Kion Schmeltzer oplæg, hvor omdrejningspunktet var temaet 'Optimeringssucces kræver god faciliteringsteknik'. Kion delte erfaringer og gav gode input til at lykkes med sine optimeringsprojekter, hvor hele organisationen er med og føler sig hørt.

Brænd igennem som leder!

Dagen sluttede med network og fredagsbar. Tak for et godt kick-off event med en god energi og spændende snakke.

Lean Akademiet - LA Alumni Club

LA Alumni Club er Lean Akademiets lukkede netværksgruppe hvor tidligere kursister med bestået Green Belt eksamen, inviteres til at deltage i fagligt inspirerende events.

Scroll to Top