Certificeret uddannelse - 15 dage

Lean Master Black Belt

Bliv Lean eksperten, der er i stand til at påvirke adfærden i organisationen. Er du allerede Lean Black Belt? Så kan du nøjes med Lean Master Black Belt modul uddannelsen.

Vores kursusdeltagere giver os 5 af 5 stjerner

Certificeret uddannelse - 15 dage

Lean Master Black Belt

Bliv Lean eksperten, der evner at påvirke medarbejdere og adfærden i organisationen. Se datoerne for de kommende hold og tilmeld dig allerede nu.

Lean Akademiet - Lean Master Black Belt (uddannelse - 15 dage)

Lean Master Black Belt 15 Dage | 44.900 DKK

  Denne uddannelse er til dig, der vil være blandt de dygtigste Lean specialister,
som andre søger råd og vejledning hos.

Indhold Lær som Lean Master at påvirke adfærden i organisationen og træne andre frem mod en bedre kultur

 Certificeret Lean Master Black Belt er en top-uddannelse, til dem der vil bevise, at de er blandt de dygtigste Lean specialister i Danmark. Uddannelsen gør dig i stand til at træne og facilitere Lean arbejdet i din organisation, således at i udvikler værktøjer, som er tilpasset lige præcis jeres normer og udfordringer. 

Få nye værktøjer i din værktøjskasse
På denne uddannelse tager vi dig igennem et intensivt træningsforløb, hvor vi giver dig en dybdegående forståelse for Lean tankegangen, samt værktøjer til at facilitere og udvikle Lean i din organisation. Uddannelsen starter med, at du får den basale Lean forståelse på plads, hvorefter teorien omsættes til praksis i gennem gennemførelse af dit eget projekt. Vi træner i metoder og teknikker, som skal sikre realiseringen af projektets potentiale, og du gøres i stand til at udarbejde en implementeringsplan for udrulningen af Lean som koncept. Mod uddannelsens afslutning sætter vi fokus på adfærdsdesign og god formidling, så du bedst muligt kan understøtte din organisation på hele rejsen.

Strategisk begrundet Lean - forankring i organisationens top
De sidste tre dage af uddannelsen arbejder vi med 1.) Adfærdsdesign - evnen til at designe løsninger der er vedvarende, og som er tilpasset organisationens normer, adfærd og kultur. 2.) Strategisk begrundet Lean evnen til at transformere visionen til ledelsesadfærd, hvor ledelsen praktiserer synlig ledelse igennem et godt kodeks med en passende belønning. Samt 3.) Faciliterings- og undervisningsteknik evnen til at formidle Lean-teorien praksisnært, og give organisationen lysten til at arbejde med værktøjer og gøre sig dyrebare erfaringer. 

Uddannelsen er meget praktisk orienteret, og vi giver dig ikke kun teori og tænkte eksempler, men derimod konkrete værktøjer og øvelser, der er lige til at tage med hjem og bruge. Og det hele formidles selvfølgelig helt uden PowerPoint og i et letforståeligt sprog.

Er denne uddannelse noget for dig?
Den typiske kursist, som deltager på dette modul, ønsker kompetencer til at understøtte organisationen på den fulde Lean rejse. Lean Master Black Belt kursisten brænder for Lean og ønsker at være den særlige Lean ressource, som organisationen søger råd og vejledning hos.

Er du klar til at tilmelde dig? Så kan du gøre det her

Uddannelsesforløb

På denne Lean Master Black Belt uddannelse tager vi dig igennem et intensivt træningsforløb, hvor vi giver dig en dybdegående forståelse for Lean tankegangen, samt værktøjer til at facilitere og udvikle Lean i din organisation.

Denne uddannelsespakke tager dig hele vejen igennem vores Lean uddannelse - og inkluderer Lean Yellow Belt, Lean Green Belt, Lean Black Belt og Lean Master Black Belt modulerne, som til sammen udgør Lean Master Black Belt uddannelsen - 15 dage inklusiv to eksaminer. Herudover fastlægges en auditeringsdato under forløbet.

Denne uddannelsespakke tager dig hele vejen igennem vores Lean uddannelse - og inkluderer Lean Yellow Belt, Lean Green Belt, Lean Black Belt og Lean Master Black Belt modulerne, som til sammen udgør Lean Master Black Belt uddannelsen - 15 dage inklusiv to eksaminer. Herudover fastlægges en auditeringsdato under forløbet. 

Introduktion til historien bag Lean

De 5 Lean principper

De 8 former for spild

Overblik over Lean værktøjer og teknikker

Kaizen – løbende forbedringer

Visuel ledelse

Lean i praksis gennem Lean spil og øvelser

Værdistrømsanalyse

Øvelser i Lean værktøjer

Forbedringsforslag til værdistrømmen

Prioritering af forbedringsforslag

Målstyring og kundens forventninger

Tavlemøder

Udfordringer i forbindelse med implementering 

Yellow Belt eksamen:

  Modulet afsluttes med en Multiple Choice-test, som skal afsløre, om du har fået forståelse for Lean og brugen af udvalgte værktøjer.

Proceslandkort og udvælgelse

Brændende platform og Vision

SMART målsætning

Interessentanalyse

Håndteringsplan

PIR kommunikation

Værdistrømsanalyse as-is

Kortlægning af egen proces

Spildjagt

Dataopsamling

Analysen viser

Værdistrømsanalyse to-be

Designprincipper

Problemanalyse

Gab-analyse og prioritering

Løbende forbedringer

Adfærdsprofiler

Det gode team

Lean Ledelse

Forandringsledelse

Situationsbestemt ledelse

Audit

Mundtligt projektforsvar på 30 minutter, som tager udgangspunkt i dit eget Lean projekt.

Hvad er en Lean Virksomhed

John Shooks Lean Transformationsmodel

Målnedbrydning / Hoshin Kanri

Strategiske fokusområder

Catchball

Effektmål vs. indsatsmål

Målsætte strategien

X-matrix

Målhierarki

Hvorfor går Lean arbejdet typisk i stå?

Toyota Kata

Kulturskabelse

Systematiske forbedringer

Lederen som Coach

Toyota Kata og Policy Deployment

Case arbejde fra adm./service

Tavlestruktur fra strategisk til operationelt niveau

Lederen som coach og 2nd coach

Leader Standard Work

Gemba ledelse

Lean ledelsessystem

Værktøjer, actions og adfærd

Mundtlig eksamen, hvortil der bygges oven på din Green Belt eksamen med en beskrivende udrulningsplan for dit projektet. 

Recap. af Lean assement

Udvikling af auditplan for din egen organisation

Udvikling af spørgeskemaer

Go See – dokumentation

Excellencemodellen som strategisk planlægningsværktøj

Præsentation af audit resultat

Målsætning

Gap-analyse

Masterplan

Shook & Hoshin Kanri i relation til Masterplan

Ønsket adfærd i en Lean organisation

Adfærdsdesign

Friktion

Løsning

Adfærd sat i kontekst til gevinstrealiseringsmodellen

Den afsluttende Master Black Belt eksamen bygger på gennemførelsen af en implementering baseret på adfærdsdesign. På baggrund af din løsning laves en endelig vurdering i form af en auditering med bedømmelsen ‘bestået’ eller ‘ikke bestået’. Ved ‘bestået’ modtager du dit Lean Master Black Belt certifikat.

Fagområder

  Lean mindset  de 5 Lean principper. 
Lean værktøjskassen  værktøjer og teknikker.
Lean Ledelse  om forandringsledelse
Hoshin Kanri  målnedbrydning
Lean kultur  hvordan ændres kultur
Toyota Kata  forbedringsmetode 
Visuel ledelse  ledelse i en tavlestruktur
Adfærdsdesign  design holdbare løsninger
Facilitering  teknik til god Lean træning

Pris

  Pris for dette kursus er 44.900 kroner pr. deltager (ekskl. moms). Beløbet omfatter morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe og -kage, samt undervisningsmateriale bestående af en undervisningsbog, pen og mulepose m.m.

Forudsætninger

  Der er ingen forudsætninger for at deltage på denne uddannelse. Vi tager dig med på hele Lean rejsen, og guider dig igennem, så du får kompetencer til at gennemføre en Lean implementering samt facilitere og træne andre.

Udbytte

  Efter gennemførelsen af denne uddannelse vil kursisten kunne sikre en sammenhængskraft i tværgående Lean initiativer, samt understøtte organisationens evne til at udvikle værktøjer, som er tilpasset virksomhedens kultur.

Eksamen

  Du ved have en eksamen ved afslutningen af de enkelte moduler: Yellow Belt, Green Belt og Black Belt. Disse er uddybet under uddannelsesforløbet. Den afsluttende Master Black Belt eksamen bygger på gennemførelsen af en implementering baseret på adfærdsdesign. På baggrund af din løsning laves en endelig vurdering i form af en auditering med bedømmelsen ‘bestået’ eller ‘ikke bestået’. Ved ‘bestået’ modtager du dit Lean Master Black Belt certifikat.

Udtalelser fra vores kursister

Kursisterne siger, at vores uddannelser er fantastiske og anbefalelsesværdige - samt at udbyttet er relevant og højt!

5/5

100%
5-STJERNEDE
ANMELDELSER

Lean Akademiet - Vores kursusdeltagere giver os 5 af 5 stjerner (Google reviews)

Er du klar til at tilmelde dig? Så kan du gøre det her

Lean Akademiet - LA Alumni Club (Brænd igennem som leder! - event nr. 1)

Praktiske oplysninger Vi gør os umage for, at du skal have en god oplevelse!

En ting er den faglige og teoretiske del, noget andet er de fysiske rammer omkring din uddannelse. Vi tror på, at læring har de bedste forudsætninger, når rammerne er i orden. Derfor gør vi en dyd ud af, at du skal have en god oplevelse, når du er på uddannelse hos os. Vi har samlet alle praktiske informationer herunder.

Kommende datoer

Eksklusiv adgang til LA Alumni Club Med et Green Belt certifikat får du mulighed for at deltage i fagligt inspirerende events

Lean Akademiets Alumni Club er vores lukkede netværksgruppe hvor tidligere kursister med bestået Green Belt eksamen inviteres til at deltage i fagligt inspirerende events. Vi mødes to gange om året.

Samtidig med at vi mødes to gange årligt, så tilbyder vi ligeledes et rum for netværk, inspiration og sparring på vores lukkede LA Alumni Club gruppe på LinkedIn. Her er du velkommen til at dele spændende og relevant indhold.

Moduloverbygning

Har du allerede en Lean eller Six Sigma uddannelse - og ønsker du flere værktøjer og metoder til dit arbejde? Så er det også muligt for dig at tage vores uddannelser som enkelte moduler. 

Six Sigma uddannelser

Overvejer du en Six Sigma uddannelse? En Six Sigma uddannelse er målrettet dig, der ønsker at tilføje dataforståelse og matematiske værktøjer til dit arbejde. Et fokus inden for Six Sigma er kvalitet.

Kurser

Ønsker du at dykke ned i et udvalgt emne? Så kan et af vores enkeltstående kurser være løsningen for dig. Vi udbyder flere enkeltstående kurser, hvor vi fokusere på enkelte værktøjer og emner, og går i dybden med dem.

LA Library Få faglig viden og lad dig inspirere

Lean Library er vores online bibliotek, hvor du kan finde en masse fagligt og spændende indhold inden for både Lean og Six Sigma. Biblioteket rummer både relevante artikler, cases fra virkelighedens organisationer og spændende podcasts. Du finder bl.a. emner som TWI, forandringsledelse, FMEA, Toyota Kata m.m. - eller du kan lytte til vores podcast med Ann Møller Svendsen og Morten Münster som værter. Du kan også finde en oversigt over vores kursusbeskrivelser i biblioteket. Biblioteket har altid åbent - så kig forbi, hvis du trænger til inspiration eller til at lære noget nyt.

Scroll to Top