Lean Master Black belt

Lean Akademiet er den eneste kursusudbyder, der tilbyder en Lean Master Black Belt certificering. Der er for den erfarne Lean Specialist, der har implementeret Lean i en afdeling, som kan danne grundlag for en auditering.

DEN KORTE VERSION

Foruden at være Lean Akademiets top-uddannelse, er det en mulighed for at få indgående feedback på dit praktiske arbejde. Her skal du ikke på skolebænken, det har du allerede været – men du skal kunne dokumentere, at du kan omsætte viden til konkrete resultater i et område i organisationen.

DEN LÆNGERE VERSION

For at opnå Lean Master Black Belt skal du først og fremmest have gennemgået Lean Akademiets Lean Black Belt uddannelse. Dernæst skal du have implementeret Lean i et område, hvor der stilles nogle minimumskrav til, hvilke områder af teorien der er omsat til konkrete resultater.

Vi udfører en audit af virksomheden/området/afdelingen. Herefter udarbejder vi en rapport over styrker og svagheder og evt. nogle anbefalinger til, hvad der skal gøres bedre. Du laver så en plan for, hvordan du vil sikre, at I forbedrer jer i forhold til de modtagne anbefalinger.

INDHOLD – eksempel på krav til et område

  • Et tydeligt nu-billede med en brændende platform
  • Konkrete mål for, hvad I ønskede at opnå
  • Værdistrømsanalyser eller lignende analyser af nu-situationen
  • Løsninger
  • Løbende forbedring
  • Visuel fabrik / visuel kontor
  • Medarbejderinddragelse
  • Lean Ledelse
  • Målstyring
  • Fastholdelse

AUDIT OG BEDØMMELSE

Vi sætter ca. 1/2 – 1 dag af til gennemførelse af en audit alt efter områdets/virksomhedens størrelse. Herefter skal vi bruge 8 dage på at lave en evaluering. Dernæst får du 14 dage til at udarbejde en plan, som skal sendes til os og efterfølgende præsenteres mundtligt i jeres virksomhed.

Herefter laver vi en endelig evaluering med “bestået” eller “ikke bestået”. Ved “bestået” modtager du dit Lean Master Black Belt bevis.

Det her er en enestående chance for at få evalueret jeres Lean arbejde. Prisen er kr. 16.000 + kørsel, udbyttet er stort for du får rådgivning, der kan tjene udgiften hjem mange gange hvert år. Det bliver svært at takke nej til.

Lean Master black belt specialist