KOMPETENCELØFT I ØJENHØJDE

LEAN UDDANNELSER

Lean uddannelser med fysisk fremmøde. Her formidler vi vores viden praksisnært og med øjeblikkelig, målbar effekt. Vores uddannelser er lukkede hold, og vi underviser dig på det højeste niveau.

Lean Uddannelser

LEAN UDDANNELSER

Lean Akademiet går aldrig på kompromis med faglighed. Vi sikrer det højeste niveau, det bedste indhold og de dygtigste undervisere og vi er først tilfredse, når du har succes og målbare resultater.

LEAN YELLOW BELT

6.900 DKK

2 DAGE

LEAN MINDSET

LEAN VÆRKTØJSKASSE

EGET LEAN PROJEKT

SPARRING & EKSAMEN

LEDELSESSYSTEM

KULTURSKABELSE

ADFÆRDSDESIGN

LEAN GREEN BELT

19.900 DKK

6 DAGE

LEAN MINDSET

LEAN VÆRKTØJSKASSE

EGET LEAN PROJEKT

SPARRING & EKSAMEN

LEDELSESSYSTEM

KULTURSKABELSE

ADFÆRDSDESIGN

LEAN BLACK BELT

29.900 DKK

9 DAGE

LEAN MINDSET

LEAN VÆRKTØJSKASSE

EGET LEAN PROJEKT

SPARRING & EKSAMEN

LEDELSESSYSTEM

KULTURSKABELSE

ADFÆRDSDESIGN

LEAN MASTER BLACK BELT

39.900 DKK

12 DAGE

LEAN MINDSET

LEAN VÆRKTØJSKASSE

EGET LEAN PROJEKT

SPARRING & EKSAMEN

LEDELSESSYSTEM

KULTURSKABELSE

ADFÆRDSDESIGN

Vores instruktører er landets bedste det siger vores kunder og kursister. Vi har en meget stor praktisk erfaring med undervisning og implementering af Lean og  vi omsætter teori til praksis og bruger tiden på at lære dig, hvordan du får succes og målbare resultater. Vi tager altid udgangspunkt i din hverdag og dine problemstillinger.

Din Lean rejse starter på Lean Yellow Belt, går gennem Lean Green Belt og Lean Black Belt hvor du bliver dygtigere og tillegner dig mere viden og får flere værktøjer. Det højeste niveau er vores top-uddannelse Lean Master Black Belt efter denne er du blandt de dygtigste specialister i Lean.

Vil du også arbejde struktureret med data
og kunne underbygge dine hypoteser og bevise resultater?

LEAN AKADEMIETS Lean bælteuddannelser

Din Lean rejse starter på Lean Yellow Belt, går gennem Lean Green Belt og Lean Black Belt hvor du bliver dygtigere og tillegner dig mere viden og får flere værktøjer. Det højeste niveau er vores top-uddannelse Lean Master Black Belt efter denne er du blandt de dygtigste specialister i Lean.

LEAN YELLOW BELT

NIVEAU 1

2 DAGE
6900 DKK
6900 DKK

LEAN GREEN BELT

NIVEAU 2

6 DAGE
19900 DKK
19900 DKK

LEAN BLACK BELT

NIVEAU 3

9 DAGE
29900 DKK
29900 DKK

LEAN MASTER BLACK BELT

NIVEAU 4

12 DAGE
39900 DKK
39900 DKK

Vil du også arbejde struktureret med data og kunne underbygge dine hypoteser og bevise resultater?

MODULBESKRIVELSER Vi har sammensat de bedste forløb for dig

Det skal være meningsfuldt at tage en uddannelse hos os. Vi gør os altid umage med at sammensætte de bedste uddannelser. Vi starter fra bunden og bygger oven på – og til sidst er du blandt de dygtigste Lean specialister.
Teori må ikke bare være der for teoriens skyld. Det er vigtigt for os, at de værktøjer og metoder, du lærer, bliver knyttet op på din hverdag. Derfor kobler vi altid vores teori med praksis gennem øvelser og cases.

Lean Uddannelser

Uddannelsen Lean Yellow Belt varer to dage. 

Dag 1
Introduktion til historien bag Lean
De 5 Lean principper
De 8 spildtyper
Overblik over Lean værktøjer og teknikker
Kaizen – løbende forbedringer
Visuel ledelse
Lean i praksis gennem Lean spil og øvelser

Dag 2
Værdistrømsanalyse
Øvelser i Lean værktøjer
Forbedringsforslag til værdistrømmen
Prioritering af forbedringsforslag
Målstyring og kundens forventninger
Tavlemøder
Udfordringer i forbindelse med implementering 

For at tage uddannelsen Lean Green Belt er det en forudsætning, at du har en Lean Yellow Belt, som varer to dage. Forløbet bliver nu i alt seks dage. 

Dag 3:
Proceslandkort og udvælgelse
Brændende platform og Vision
SMART målsætning
Interessentanalyse
Håndteringsplan
PIR kommunikation

Dag 4 :
Værdistrømsanalyse as-is
Kortlægning af egen proces
Spildjagt
Dataopsamling
Analysen viser

Dag 5:
Værdistrømsanalyse to-be
Designprincipper
Problemanalyse
Gab-analyse og prioritering
Løbende forbedringer

Dag 6 :
Adfærdsprofiler
Det gode team
Lean Ledelse
Forandringsledelse
Situationsbestemt ledelse
Audit

For at tage uddannelsen Lean Black Belt er det en forudsætning, at du har en Lean Green Belt, som varer seks dage. Forløbet bliver nu i alt ni dage. 

Dag 7:
John Shooks Lean Transformationsmodel
Målnedbrydning / Hoshin Kanri
Strategiske fokusområder
Effektmål vs. indsatsmål
målsætte strategien
X-matrix
målhierarki

Dag 8: 
Hvorfor går Lean arbejdet typisk i stå?
Lean Kultur
Kulturskabelse
Systematiske forbedringer
Lederen som Coach
Gemba ledelse

Dag 9:
Visuel Fabrik
Strategisk begrundet Lean
Fra vision til ledelsesadfærd
Tavlestruktur
Rolle og ansvar
Årshjul

For at tage uddannelsen Lean Master Black Belt er det en forudsætning, at du har en Lean Black Belt, som varer ni dage. Forløbet bliver nu i alt 12 dage.

Dag 10 :
Hvad er adfærd
System 1 og system 2 adfærd
Fiasko og Præmortem (øvelse)
Adfærdsdesign - Lethed og Videotest

Dag 11:
Strategisk begrundet Lean
Fra vision til ledelsesadfærd
Lean Ledelseskodeks
Håndtering af adfærd i ledelsen
Adfærd og belønning
T-kort

Dag 12:
Faciliteringsteknik
Undervisningsmetoder
Træning af medarbejdere i praksis
Modenhedsmodel og kompetencer
Du træner Lean Yellow Belts i udvalgt emne

100%
5-STJERNEDE
ANMELDELSER

HVEM ER LEAN AKADEMIET? Vi er specialister, der kan formidle vores iden praksisnært og forståeligt

Lean Akademiets undervisere skiller sig ud ved, at de uge efter uge bruger deres teoretiske viden og er ude i virksomheder og implementere Lean i praksis. Vi har fingeren på pulsen, og vi ved, hvad der sker ude i felten.

NIVEAU- OG BÆLTESTRUKTUR Bæltecertificering

Vores uddannelser er bygget op med en bæltecertificering i fire farver. Farverne har i århundrede været brugt i kampsport som en visuel identificering af det niveau, den pågældende udøver holder. I dag bruges bæltefarverne også inden for Lean og Six Sigma og skaber et fælles sprog.

Alle vores uddannelser er certificeret med Lean Akademiets Certificering, som er internationalt anerkendt og efterspurgt. Lean Akademiets certificering sikrer, at du kan arbejde med dine nye værktøjer på en sikker og forsvarlig måde.

Vores Lean Six Sigma uddannelser er yderligere certificeret med en international IASSC Certificering (International Association for Six Sigma Certification).

For at blive Certificeret Yellow Belt i Lean skal du gennemføre vores Lean Yellow Belt uddannelse, der varer to dage.

Kurset tilbydes i to retninger: Lean Produktion og Lean Service og Administration.

På vores Lean Yellow Belt får du en grundig introduktion til Lean principperne, Lean værktøjerne og til metoden værdistrømsanalyse. Det er en praktisk uddannelse med øvelser og værktøjer, der er konkrete og lige til at tage med tilbage til din arbejdsplads. Uddannelsen i Lean Yellow Belt afsluttes med en Multiple Choice-test bestående af 30 spørgsmål.

Prisen for vores Certificerede Lean Yellow Belt er 6.900 kroner.

For at blive Certificeret Green Belt i Lean skal du gennemføre vores Lean Green Belt uddannelse, der varer seks dage. De første to dage er dit Lean Yellow Belt, så for at blive Lean Green Belt skal du gennemføre yderligere fire spændende uddannelsesdage. Uddannelsen i Lean Green Belt afsluttes med et mundtligt projektforsvar.

Du skal under uddannelsen arbejde med dit eget Lean projekt, hvor du som minimum skal gennemføre værdistrømsanalyse, lave en plan over forbedringstiltag og arbejde med Kaizen-tavlen. Du skal forsvare dit projekt til en mundtlig eksamen. Består du, bliver du Certificeret Lean Green Belt.

Prisen for denne uddannelse er 19.900 kroner.

For at blive Certificeret Black Belt i Lean skal du gennemføre vores Lean Black Belt uddannelse, der varer ni dage. De første seks dage er dit Lean Green Belt, så for at blive Lean Black Belt skal du gennemføre yderligere tre spændende uddannelsesdage.

Uddannelsen i Lean Black Belt afsluttes med en skriftlig eksamen, hvor du demonstrerer, at du har forstået indholdet af uddannelsens røde tråd. Du vil under uddannelsen arbejde med målnedbrydning, projektledelse, Lean ledelse og kompleks problemløsning via Toyota Kata.

Prisen for denne uddannelse er 29.900 kroner.

For at blive Certificeret Master Black Belt i Lean skal du gennemføre vores Lean Master Black Belt uddannelse, der varer 12 dage. De første ni dage er dit Lean Black Belt, så for at blive Lean Master Black Belt skal du gennemføre yderligere tre spændende uddannelsesdage.

Certificeret Lean Master Black Belt er vores top-uddannelse, hvor du bliver trænet i at arbejde med TWI Training Within Industry samt Adfærdsdesign. Uddannelsen i Lean Master Black Belt afsluttes med en auditering i dit eget projekt, og efter bestået eksamen kan du kalde dig Certificeret Lean Master Black Belt og du er nu blandt de dygtigste specialister i Lean.

Prisen for denne uddannelse er 39.900 kroner.

Vi hjælper alle de største med at løse problemer med stor effekt

Lean Akademiet hjælper store og små danske og internationale virksomheder og organisationer. Vi hjælper med at udvælge og løse de rigtige problemer og vi får det komplekse til at virke enkelt.
Skal vi også hjælpe jer?

KURSUSKALENDER Bælteuddannelser og åbne kurser

Lean Akademiet udbyder kurser og uddannelser på både Sjælland og i Jylland. Vores uddannelser er bygget op i vores niveau- og bæltestruktur, som du kan læse mere om her. Vi tilbyder også vores Lean og Lean Six Sigma uddannelser som forløb, der er specialdesignet til netop jeres virksomhed og organisation for mere information om dette - kontakt os på @leanakademiet.dk

06-08-2021Lean Green Belt English
10 dageTilmeld
06-08-2021Lean Yellow Belt English
5 dageTilmeld
10-08-2021Kaizen Online
4 dageTilmeld
10-08-2021Lean Yellow Belt
5 dageTilmeld
10-08-2021Lean Green Belt
10 dageTilmeld
10-08-20215S Online
4 dageTilmeld
10-08-2021Praktisk Problemløsning Online
4 dageTilmeld
10-08-2021SMED Online
4 dageTilmeld
10-08-2021Målstyring Online
4 dageTilmeld
18-08-2021Lean og Bæredygtighed
2 dageGlostrupTilmeld
23-08-2021Lean Six Sigma Yellow Belt
5 dageGlostrupTilmeld
23-08-2021Lean Six Sigma Master Black Belt
22 dageGlostrupTilmeld
23-08-2021Lean Six Sigma Black Belt
19 dageGlostrupTilmeld
23-08-2021Lean Six Sigma Green Belt
14 dageGlostrupTilmeld
23-08-2021Lean Manager
8 dageGlostrupTilmeld
23-08-2021Lean Master Black Belt
13 dageGlostrupTilmeld
23-08-2021Lean Green Belt
7 dageGlostrupTilmeld
23-08-2021Lean Black Belt
10 dageGlostrupTilmeld
23-08-2021Lean Yellow Belt
2 dageGlostrupTilmeld
25-08-2021QFD & Customer centricity
1 dagKongens LyngbyTilmeld
25-08-2021Lean Yellow Belt
2 dageVejleTilmeld
25-08-2021Lean Green Belt
7 dageVejleTilmeld
31-08-2021Lean Green Belt Modul
5 dageGlostrupTilmeld
31-08-2021Lean Six Sigma Green Belt Modul
9 dageGlostrupTilmeld
01-09-2021QFD & Customer centricity
1 dagKongens LyngbyTilmeld
10-09-2021Ledelse af Bæredygtighed
5 dageHedenstedTilmeld
21-09-2021TWI Jobinstruktion
1 dagVejleTilmeld
22-09-2021Policy Deployment og målnedbrydning
2 dageGlostrupTilmeld
22-09-2021Lean Specialist - København
8 dageGlostrupTilmeld
30-09-2021Praktisk Problemløsning
1 dagGlostrupTilmeld
06-10-2021Lean Black Belt Modul
3 dageGlostrupTilmeld
06-10-2021Lean Six Sigma Black Belt Modul
5 dageGlostrupTilmeld
11-10-2021Lean Green Belt
7 dageVejleTilmeld
11-10-2021Lean Yellow Belt
2 dageGlostrupTilmeld
11-10-2021Toyota Kata
2 dageGlostrupTilmeld
11-10-2021Lean Yellow Belt
2 dageVejleTilmeld
11-10-2021Lean Green Belt
7 dageGlostrupTilmeld
11-10-2021Lean Six Sigma Yellow Belt
5 dageGlostrupTilmeld
11-10-2021Lean Six Sigma Green Belt
14 dageGlostrupTilmeld
25-10-2021Lean Manager
8 dageGlostrupTilmeld

Se hele vores udbud af kurser og uddannelser her