Lean Akademiet giver noget af dem selv, og har på den måde de menneskelige værdier med i deres specialiserede Lean arbejde

Jørn Stjernholm, Naturstyrelsen

KONSULENTYDELSER Hos Lean Akademiet

Vi leverer både konsulenthjælp til organisationen, samt Lean kursus og Lean uddannelse til medarbejderen. Vi kommer ikke som de kloge Lean konsulenter, der ved alt. Tværtimod. Vi viser respekt for den viden, der ligger i organisationen.

KONSULENTHJÆLP - HVORFOR?

Skab markante, målbare resultater

Få adgang til viden og erfaringer

Kom ud af komfortzonen

Brug forsat tiden på kerneopgaver

Herunder kan du se og læse mere om de enkelte konsulentydelser, Lean Akademiet tilbyder.

LEAN SERVICE &
ADMINSTRATION
KONSULENTYDELSE

Det handler om at forstå kundens behov, skabe et godt flow og få medarbejderne involveret i forbedringsarbejdet. Vi producerer ikke varer – men i stedet producerer vi sager eller serviceydelser.

LEAN
PRODUKTION
KONSULENTYDELSE

Lean Produktion er basalt set et udtryk for måden at levere en ydelse til en kunde, i bedste kvalitet, til rette tid og til lavest mulige omkostning. Det lyder lettere end det er, oftest overser man betydningen af at involvere medarbejdere på alle niveauer.

TOYOTA
KATA
KONSULENTYDELSE

Toyota Kata består i grove træk af to dele, nemlig ’Improvement Kata’ og ’Coaching Kata’. Teorien om Toyota Kata er udviklet af professor Mike Rother fra University of Michigan i 2009, og er formuleret i hans bog 'Toyota Kata'.

TWI
JOBINSTRUKTION
KONSULENTYDELSE

Forsøger man at forbedre på ustabile processer, mister man muligheden for at at foretage en akkurat analyse af "current state", fordi nusituationen ændrer sig hver gang den observeres, eller når skiftende operatører gør det samme job forskelligt. 

LEAN &
BÆREDYGTIGHED
KONSULENTYDELSE

Arbejdet med bæredygtig omstilling kræver, at man prioriterer de verdensmål, der er vigtigst for virksomheden og kan omsætte prioriteterne til konkrete handlinger. Handlingerne implementeres i værdikæden – både internt og eksternt.

POLICY
DEPLOYMENT
KONSULENTYDELSE

Policy Deployment eller Hoshin Kanri er en metode, der med udgangspunkt i virksomhedens vision og i de overordnede strategiske mål og fokusområder nedbryder og operationaliserer dem til mål og aktiviteter i hvert led i organisationen. 

KONSULENTYDELSER Vores tilgang

Lean Akademiet har været med på hele lean-rejsen de sidste cirka 20 år. Vi har erfaringer fra flere hundrede implementeringer, og det er de erfaringer, vi trækker på, når vi går til opgaven.

Gode relationer

Lean Akademiet er skabt på de gode, langvarige relationer, som vi konstant opbygger med vores kunder. På den måde er Lean Akademiet noget særligt. Vi tror på, at den virkelige ekspertise ligger hos kunden, og vi forsøger ikke at meddele vores klogskab, men stiller gerne de dumme spørgsmål for at finde frem til en løsning, der holder i praksis. Vores fornemste opgave er at gøre os selv undværlige, så virksomheden eller organisationen selv er i stand til at drive den videre udvikling.

Lean Kultur

Lean har desværre en tendens til at gå i stå. Mange virksomheder opnår succes på den korte bane, men efter et stykke tid går luften af ballonen. Det er en stor udfordring at få lean til at blive en naturlig del af kulturen og skabe resultater på vedvarende basis. Lean Akademiet skaber således løsninger sammen med medarbejderne. Løsningerne er udviklet og tilpasset til organisationen, og vi leverer altid en grundig træning, som giver de bedste forudsætninger for at lykkes på den lange bane.

Målsætning

Vi hjælper vores kunder med at nå deres mål. Det gør vi på en jordbunden, charmerende og intelligent måde, hvor vi først har succes, når kunden har succes. Vi lægger vægt på, at det skal være sjovt at gå på arbejdet, både når vi arbejder som Lean konsulenter, og når vi arbejder som undervisere. Det smitter af på vores kunder.

Det virker, og det skaber stor tilfredshed blandt medarbejderne, der selv kommer på banen med idéer og løsninger. Og så skaber det ikke mindst forbedringer, der virkelig rykker ved vores samlede konkurrenceevne

Ole Jacobsen, Haldor Topsøe

konsulent model

Efter 12 måneder forbedrede Haldor Topsøes fabrik i Frederikssund gennemløbstiden samt produktiviteten med mere en 20%

KONSULENTYDELSER Vi skal ikke være de største - vi skal være de bedste

Lean Akademiet blev etableret i 2006 med det formål at udvikle de bedste Lean kurser på markedet. Siden er der kommet mange konkurrenter til, hvilket hele tiden gør os skarpe, således at vi altid kan tilbyde den bedste kvalitet og det bedste indhold.

I takt med udviklingen er Lean Akademiet vokset. Lean Akademiet er i dag en af landets største udbydere af Lean kurser og Lean uddannelser samtidig med, at vi hjælper store og små virksomheder og organisationer med at implementere Lean. Vores erfaring som Lean konsulenter bunder i en solid, praktisk erfaring, hvor vi selv har været i kundens sted.

Vi stiller krav til os selv og vi tør stille krav til vores kunder. Vi udfordrer, og igennem udfordringerne opnår vi de bedste resultater.

Lean Akademiet forstår virkelig at kombinere Lean og Ledelse på en meget professionel, overskuelig og brugbar måde

Henrik Stray Dijohn, KWH Pipe

KONSULENTYDELSER Lean Service & Adminstration

I 00’erne havde vi fokus på at implementere Lean i produktionsmiljøer uden overhovedet at tænke på, at tankegangen kunne udbredes til administrations- og servicevirksomheder. I 2006 fik vi vores første opgave i en servicevirksomhed og hurtigt gik det op for os, at Lean principperne passer fantastisk ind uanset om vi taler om produktion eller service og administration.

Det handler om at forstå kundens behov, skabe et godt flow og få medarbejderne involveret i forbedringsarbejdet. Vi producerer ikke varer – men i stedet producerer vi sager eller serviceydelser. Tænk at skabe nogle arbejdsgange, hvor medarbejderne ikke længere skal løbe stærkt, fordi sagerne flyder igennem processerne uden unødvendige ventetider og ansvarsskift. Det giver arbejdsglæde og der er et større potentiale, end du drømmer om!

Vi har arbejdet i kommuner, i staten, i advokatfirmaer, i IT-virksomheder, banker, medicinalindustrien – ja vi kan liste utallige brancher. Uanset om I har brug for at kigge enkelte arbejdsgange efter i sømmene – eller I ønsker at skabe en forbedringskultur med Lean som grundlæggende filosofi, så står vi klar for at hjælpe. Vi kommer ikke ind og implementerer for jer. Vi kommer derimod ind og sparrer med jeres medarbejdere, som selv står for implementeringen. Vi skal nemlig sikrer, at organisationen selv føler ansvar, så forbedringerne bliver varige.

LEAN SERVICE & ADMINSTRATION er:

Medarbejderinvolvering i forbedringsarbejde

Systematik, visuelt overblik og tværgående samarbejde

Lettere arbejdsgange og mindre bureaukrati

Det er lidt paradoksalt, at vi i Danmark ofte har større fokus på at udnytte ressourcerne og mere eller mindre glemmer, hvordan vi skaber værdi for kunden

Ann Møller Svendsen, Lean Akademiet

konsulent model

Effektivitetsmatricen fra bogen 'Dette er Lean' - først når det er fri kapacitet hos ressourcen, opnås det perfekte flow.

Vi har nu halveret spildet, og det er en kæmpegevinst for os. I kroner og ører svarer det til en halv million kroner

Benny Poulsgaard, Carletti

KONSULENTYDELSER Lean Produktion

Lean Produktion er basalt set et udtryk for måden at levere en ydelse til en kunde, i bedste kvalitet, til rette tid og til lavest mulige omkostning. Det lyder lettere end det er, oftest overser man betydningen af at involvere medarbejdere på alle niveauer. Vi skaber måske isolerede resultater men går ofte glip af den langsigtede- og fulde effekt at Lean. At lykkedes med Lean Produktion kræver vedholdenhed og strategisk fokus på principper som: ”See, Solve & Sustain”

Lederens rolle er en væsentlig faktor i implementering og fastholdelse af Lean i produktionen, og ikke mindst nøglen til en Lean kultur.

”see” – Lederen skal lære sine medarbejdere at få øje på afvigelser. Tilstanden i produktionen skal være tydelig for alle, vi skal i nuet være i stand til at skabe os et overblik. Dette gøres ved tydelig og nærværende målstyring i den visuelle fabrik, hvor afvigelser fra planen straks er synlige og målbare.

”solve” – Lederen skal lære sine medarbejdere at løse problemer. Afvigelser fra planen skal dagligt analyseres, og korrigerende handlinger skal iværksættes. Afvigelsen må ikke gentage sig i morgen. Vi skal sikre at der i produktionen er et naturligt miljø til forbedringsarbejdet, så der systematisk udvikles nye forbedrede standarder.

”sustain” – Lederen skal lære sine medarbejdere korrekt adfærd. De nye standarder skal konverteres til konkret adfærd, og fastholdes gennem systematisk og standardiseret træning. Vi skal systematisk evaluere standarder og sikre at de følges, det skal være naturligt og accepteret at auditere processer og adfærd i produktionen.

Hvis man vil lykkes med Lean i produktionen, er det afgørende at der etableres et system, som er tilpasset virksomhedens normer og adfærd. Værktøjerne skal udvikles og tilpasses der hvor det giver aller mest mening. På den måde skaber vi de bedste forudsætninger for at få en vedvarende løsning - som holder i praksis.

LEAN PRODUKTION er:

Flow af værdi til én kunde

Fokus på gennemløbstiden

Visualisering og ledelse; lige der hvor tingene sker

For ledelsen giver det et struktureret forbedringsarbejde, som er let at følge op på og se effekterne af

Christian Alstrup Borregaard, Coloplast

konsulent model

Målet var en 10 procents forbedring, men i løbet af få uger lykkedes det for Coloplast-teamet at øge produktiviteten med hele 40%

KONSULENTYDELSER Toyota Kata

Toyota Kata består i grove træk af to dele, nemlig ’Improvement Kata’ og ’Coaching Kata’. Teorien om Toyota Kata er udviklet af professor Mike Rother fra University of Michigan i 2009, og er formuleret i hans bog 'Toyota Kata'. Første virksomhed tog metoden i anvendelse i USA i 2011, og i 2013 gennemførte Lean Akademiet den første udrulning i Danmark.

Improvement Kata
Det første trin i processen med Improvement Kata er at bryde virksomhedens vision ned i nogle udfordringer. Udfordringerne, som gerne må være ambitiøse, er retningsgiveren for alt forbedringsarbejdet – altså: Hvad ønsker man at opnå? I toyota Kata handler det i høj grad om at fokusere sit forbedringsarbejde, og vælge en helt masse tiltag fra. Herefter beskrives den nuværende situation omhyggeligt. Beskrivelsen skal gennemføres sammen med de involverede i det område, hvor forbedringsarbejdet skal foregå. Indsamling af fakta, gør teamet i stand til at forstå processen og formulere gode mål. I Toyota Kata sætter medarbejderne selv deres mål. Da der er en grænse for, hvor langt ud i fremtiden medarbejderen kan forudse, ligger målet uden for teamets videnshorisont. Dette tvinger teamet ud i en usikkerhedszone, hvor der er mulighed for ny læring. Det sidste trin består i, at liste alt det, der forhindrer teamet i at nå delmålet. Forhindringerne udforskes én ad gangen ved at gennemføre små iterative eksperimenter, som genererer læring og ny viden - og med tiden: gode resultater!

Coaching Kata
Toyota Kata fokuserer på at bringe de involverede ud af komfortzonen, så de forsøg, der bliver udført, er resultatet af nytænkning. Forudsætningen for, at det kan lade sig gøre, er, at ledelsen formår at skabe trygge rammer, hvor medarbejderne har tillid til, at det ikke bare er tilladt at fejle, det er ligefrem godt at fejle, da det er en kilde til værdifuld læring. Som leder i et Toyota Kata setup, er man coach. Ligesom i sport og musik, foregår Kata træningen under observation og vejledning af en erfaren coach. Uden coach får man ikke indlært de rigtige metoder og teknikker. I Coaching Kata bliver teamet coachet hver gang, der er gennemført et eksperiment. Resultatet af det gennemførte eksperiment noteres på en Kata tavle. Teamet evaluerer, hvad de lærte, og coachen spørger til, hvordan læringen bruges i det næste tiltag.

Hvad er perspektivet?
Toyota Kata kan være den forskel, der formår virksomheder, der arbejder med lean, til at skabe en sand forbedringskultur, som igen og igen skaber bedre præstationer. Det kan være nøglen til, at danske produktionsvirksomheder kontinuerligt kan forbedre konkurrenceevnen og på den måde præstere mere for mindre.

Vi kan vælge at investere i automatisering i danske virksomheder for at øge konkurrencekraften, men der er også robotter alle andre steder i verden, og det er ikke nogen unik kunst at opnå konkurrenceevne gennem automatisering. Forbedringer af processer gennem innovation på gulvet er en helt anden snak. Her foregår forbedringen nemlig i den usynlige del af isbjerget, der er skjult under vandoverfladen. Det er kultur, adfærd og tankesæt, der er kilden til springene i konkurrenceevnen, og den slags kan ikke sådan bare kopieres. Det er unikt. Kulturen er en kilde til unikke fordele, og Toyota Kata er en effektiv metode til at udvikle kulturen i en virksomhed, så innovation af både processer og produkter samt løbende forbedringer bliver en naturlig del af hver eneste dag på arbejde.

Kontakt os endelig - vi glæder os til at hjælpe jer med at skabe forbedringer, som, I ikke troede, var mulige!

TOYOTA KATA er:

Medarbejderdrevede forbedringer

Systematisk vidensdeling

Ledelse der sikrer forankring og begejstring i organisationen

Det virker, og det skaber stor tilfredshed blandt medarbejderne, der selv kommer på banen med idéer og løsninger. Og så skaber det ikke mindst forbedringer, der virkelig rykker ved vores samlede konkurrenceevne

Ole Jacobsen, Haldor Topsøe

konsulent model

Efter 12 måneder forbedrede Haldor Topsøes fabrik i Frederikssund gennemløbstiden samt produktiviteten med mere en 20%

Det er lederens job at udvikle mennesker, således at de ønskede resultater rent faktisk kan opnås

Ann Møller Svendsen, Lean Akademiet

KONSULENTYDELSER TWI Jobinstruktion

Enhver virksomhed skal skabe stabile processer meget tidligt i en Lean transformation. Stabile processer er afgørende, hvis man ønsker succes med de mere Sofistikerede værktøjer i Lean.

Forsøger man at forbedre på ustabile processer, mister man muligheden for at at foretage en akkurat analyse af "current state", fordi nusituationen ændrer sig hver gang den observeres, eller når skiftende operatører gør det samme job forskelligt. Med andre ord - forsøger man at forbedre en ustabil proces, øges variansen.

Nøglen til at opnå stabile processer er at holde fuld fokus på 2 elementer:

  1. Basal stabilitet starter med en veltrænet arbejdsstyrke
  2. Etablér standard metoder som et måleparameter for hvordan der performes

Alle der arbejder med Lean ved, at standardiseret arbejde er rygraden i et succesfuldt Lean system. Alligevel oplever vi gang på gang, at virksomheder hopper direkte ind i forbedringsarbejdet, for herigennem at udvikle nye "SOP'er", standarder eller arbejdsinstruktioner. Idéen er, at disse dokumenter så læses og følges af operatørerne, der udfører arbejdet, som derved altid udføres helt ens i ønsket kvalitet.

Problemet er, at bare fordi det er skrevet ned, bliver det ikke nødvendigvis til virkelighed. Metoden skal i stedet nedbrydes, for at finde den nuværende bedste praksis. Alle medarbejdere skal derefter trænes grundigt i den praksis, hvorefter der skal etableres et opfølgningssystem, som sikrer at alle følge den samme praksis.

TWI er en gennemtestet metode til at opnå stabile processer, igennem effektiv oplæring og træning.

TWI JOBINSTRUKTIOB er:

Effektiv oplæring og træning

Standardiseret opkvalificering af medarbejdere

Forøget kvalitet og eliminering af varians i et sikkert arbejdsmiljø

Der skal være en løbende indsats med forbedringer og træning, bare for at opretholde status quo

Morten Friis Jacobsen, Lean Akademiet

En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare

Morten Friis Jacobsen, Lean Akademiet

KONSULENTYDELSER Lean & Bæredygtighed

Enhver virksomhed skal i gang med at arbejde med bæredygtig udvikling, sammen skal vi sænke verdens Co2 udledning og arbejde mod Verdensmålene.  Er din virksomhed klar de stigende krav til bæredygtighed? Vær på forkant med, at kunder, leverandører og samarbejdspartnere i stigende grad efterspørger ansvar for og dokumentation på bæredygtig udvikling.

Arbejdet med bæredygtig omstilling kræver, at man prioriterer de verdensmål, der er vigtigst for virksomheden og kan omsætte prioriteterne til konkrete handlinger. Handlingerne implementeres i værdikæden – både internt og eksternt. Der arbejdes med at omdanne lineær produktion og tænkning til cirkulær produktion og mindset, mod en mere bæredygtig udvikling. Er jeres forretning og forretningsmodel klar til de forandringer, det kræver, når omverdenen begynder at stille krav til jeres bæredygtighed?

”80% of the product's environmental impact is determined in the design phase”

Europe Commission, The 7th Environment Action Programmer towards 2020

Lean tankegangen kan hjælpe Jer med at finde potentialer for optimering af materialer, processer mv. På den måde kan vi reducere virksomhedens Co2 udledning, samtidig er det vigtigt at have kendskab til cirkulær design-, thinking og doing, for på denne måde at arbejde med cirkularitet på strategisk niveau.

Der skal arbejdes med cirkularitet på strategisk niveau, for på denne måde at kunne fastholde fokus over en længere periode og sikre fortsat udvikling. Der bør desuden være fokus på:

  • At identificere nye mulige forretningsområder og nye relevante partnerskaber.

  • At sætte mål og skabe retning og struktur i planlægningsarbejdet

  • At skabe velfungerende tavlemøder, hvor lederen coacher, synliggør gode resultater og sikrer, at der tages hånd omkring afvigelser ved brug af relevante leanværktøjer.

  • Tilskyndelse til at arbejde med forbedringsforslag og involvering af alle niveauer for størst bæredygtig forankring.

Som noget nyt kan du også deltage i kurset Ledelse af Bæredygtighed

LEAN & BÆREDYGTIGHED er:

Planet, people og profit

Gå fra lineær til cirkulær produktion

Arbejde med Fn’s 17 verdensmål

CO2 reduktion

Vi uddelegerer ikke opgaver til medarbejderne. Vi kommunikere klare mål som skal realiseres, og lader os så overraske over resultaterne

Morten Friis Jacobsen, Lean Akademiet

KONSULENTYDELSER Policy Deployment

Mange strategiplaner udviklet af ledelsen bliver ofte kun til nogle fine ord og en flot rapport, men rapporten bliver ofte på direktionskontorerne - og den bliver ikke omsat til konkrete handlinger i hele organisationen. Medarbejderne føler ingen ejerskab til strategien. "Jeg kender den ikke, og jeg føler ikke, at det er mit ansvar,” hører vi ofte nævnt. Ansatte kan ikke implementere en strategi, de ikke kender.

Policy Deployment eller Hoshin Kanri er en metode, der med udgangspunkt i virksomhedens vision og i de overordnede strategiske mål og fokusområder nedbryder og operationaliserer dem til mål og aktiviteter i hvert led i organisationen. Med udgangspunkt i afdelingernes mål og fokusområder fastlægges de mål og aktiviteter, som de enkelte teams skal bidrage med for at realisere visionen og strategiplanen.

POLICY DEPLOYMENT fordi:

Det skaber sammenhængende mål

Det beskriver de aktiviteter, der skal realisere strategiplanen

Det skaber et fælles fokus i hele organisationen

KONSULENTYDELSER Konsulenterne - som du kommer til at arbejde med

Hos Lean Akademiet får du Lean konsulenthjælp i øjenhøjde. Vi kombinerer godt humør med seriøsitet og får medarbejderne med på rejsen. Vi leverer både konsulenthjælp til organisationen, samt Lean kursus og Lean uddannelse til medarbejderen. Vi kommer ikke som de kloge Lean konsulenter, der ved alt. Tværtimod. Vi viser respekt for den viden, der ligger i organisationen.

Ann Møller Svendsen, Partner

LEAN SERVICE & ADMINSTRATION Ann Møller Svendsen

Ann er uddannet revisor med en baggrund som økonomichef, fabrikschef og administrerende direktør og har arbejdet i næsten 10 år med Lean i Automobilindustrien.  Ann har desuden en solid teoretisk ballast inden for strategi og ledelse og har siden 1999 implementeret Lean og proceseffektiviseringer i både offentlige og private virksomheder, såvel produktion som administration. Ann har stor erfaring med offentlige institutioner, universiteter og produktionsvirksomheder.  Ann beskæftiger sig i dag primært med uddannelse og undervisning af virksomhedernes ansatte og har blandt andet udviklet Lean Akademiets anerkendte Lean Green Belt uddannelse.

Ann har derudover udviklet Lean spil, som i dag anvendes over hele verden, og har desuden udviklet systemer til Performance Management.

Telefon: +45 2165 7909
Mail
LinkedIn 

Kurt Hansen Lean Konsulent

LEAN produktion Kurt hansen

Kurt er Master i Lean, bachelor i læreprocesser, certificeret konsulent og manden bag firmaet Øst Lean. Kurt fungerer både som konsulent, underviser, mentor og coach. Hans erfaringer spænder vidt, da han i mere en 20 år har arbejdet i og med forskellige virksomheder i både Danmark og udlandet med blandt andet Lean-implementering, TWI, ledelse, organisationsudvikling og teambuilding. Kurt har stor erfaring inden for flere brancher i såvel store som små virksomheder.
Kurt er desuden udvikler af dialogspil omkring trivsel, Lean og teamudvikling.

Telefon: +45 2750 3241
Mail
LinkedIn 

Morten Friis Jacobsen

TOYOTA KATA Morten Friis Jacobsen

Morten er ekspert i Toyota Kata og er blandt andet uddannet fra University of Michigan. Han har været konsulent på Danmarks første Toyota Kata opgave og har siden hen været ansvarlig for Toyota Kata transformationer i nogle af Danmarks største virksomheder. Han er specialist i implementering af Lean i produktion, hvor hans faglige bredde giver mulighed for at angribe problemer fra mange vinkler og derigennem finde løsninger, der holder i praksis.

Morten er uddannet ingeniør ved Danmarks Tekniske Universitet, hvor han har færdiggjort sin specialisering ved Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse. Morten har en baggrund som iværksætter og har gennemført internationale kurser inden for business og entrepreneurship ved Oxford, Cambridge & RSA.

Telefon: +45 4012 252
Mail
LinkedIn 

Allan B. Rix Lean Konsulent

twi jobinstruktion Allan b. rix

Allan har mere end 15 års erfaring som leder i større produktionsvirksomheder, hvor han blandt andet har stået i spidsen for den totale implementering af Lean. Ligeledes har han som Lean Manager haft det overordnede ansvar for Lean og TWI hos både Nobia DK og Postnord (Brevsortering DK). Den faglige erfaring med ledelse og 1.linje ledelse kombineret med et Lean Master Black Belt, sikrer en solid forståelse for de udfordringer organisationer oplever ved at implementere og forankre Lean. Allan kan hjælpe med sikre forankring og fastholdelse af Lean i alle ledelseslag i organisationen, og er selvfølgelig underviser på Lean Akademiets uddannelser.

Telefon: +45 2073 3819
Mail
LinkedIn 

Kion Schmeltzer

Six Sigma Kion Schmeltzer

Kion har mere end 25 års undervisningserfaring med Lean Six Sigma, og han er ansvarlig for Lean Akademiets kurser og uddannelser. Kion har selv opnået det højeste Six Sigma certificeringsniveau – det Sorte Master Bælte, og det gør ham til en af de højest uddannede trænere i branchen. Kion har primært opnået sin solide Lean Six Sigma erfaring gennem en lang karriere i blandt andet General Electric, GE, i Norge og Sverige.

Kion er akkrediteret og certificeret som IASSC-træningssamarbejdspartner og er ligeledes en del af det danske Lean Six Sigma censorkorps (ID 33332).

Telefon: +45 2924 4588
Mail
LinkedIn 

Bæredygtighedskonsulent

lean & bæredygtighed Simone Nielsen

Simone er cand.merc. i Innovation management and business development - samt uddannet Lean Green Belt.

Simone har stor passion inden for bæredygtighed, innovation og grønne løsninger. Simone udvikler vores kurser og løser primært opgaver inden for Bæredygtighed og Lean.

Telefon: +45 2443 1230
Mail
LinkedIn 

TILMELD DIG VORES Nyhedsbrev

Modtag den nyeste viden om Lean og Lean Six Sigma samt updates på kurser, uddannelser og andet relateret brancheinformation - uden anden investering end dit navn, din e-mail og et tryk på knappen.