CSSC certificeret uddannelse - 22 dage

Lean Six Sigma
Black Belt

Tag skridtet mod en succesfuld forandringsrejse, hvor Lean implementering og Six Sigma-specialisering smelter sammen - eller gå hele vejen og bliv Master Black Belt.

Vores kursusdeltagere giver os 5 af 5 stjerner

CSSC certificeret uddannelse - 22 dage

Lean Six Sigma
Black Belt

Tag skridtet mod en succesfuld forandringsrejse, hvor Lean implementering og Six Sigma-specialisering smelter sammen.

Lean Akademiet - Lean Six Sigma Black Belt (uddannelse - 22 dage)

Lean Six Sigma Black Belt 22 Dage | 66.800 DKK

Bliv specialisten, som formår at lede en succesfuld Lean Six Sigma implementering og sikre sammenhængskraft i både Lean og Six Sigma arbejdet på tværs af organisationen.

Indhold Bliv den kompetente Lean Six Sigma processpecialist, der arbejder på tværs af organisationen

Denne uddannelse er til dig, som ønsker at blive fuldt specialiseret indenfor både Lean og Six Sigma. Vores tese er, at for at lave rigtig god Lean, skal vi udbygge det med Six Sigma. Uddannelsen er en nem pakkeløsning, som kombinerer tre fulde Lean og Six Sigma bælteuddannelser, der gør dig i stand til succesfuldt at kunne lede en fuld Lean Six Sigma udrulning. Uanset om du ønsker at mestre Lean-ledelse & kultur eller blive en Six Sigma-specialist, der driver tværorganisatoriske projekter støttet af datadrevne indsigter, dækker vores pakke alle aspekter for at forme din vej mod succes.

Fra kendskab til kundskab
På denne uddannelse føres du først igennem de grundlæggende Lean principper og værktøjer. Fokusområder inkluderer værdistrømsanalyse, tavlemøder (Kaizen-tavler), og den praktiske overgang fra Lean teori til praksis. Projektledelse indgår som en central del, hvor deltageren trænes i Lean-metodik gennem opbygning af et eget projekt. Vi dykker ned i forandringsledelse og vigtigheden af ledelsesværktøjer for vellykkede organisatoriske forandringer.

For at styrke Lean med en databaseret tilgang integrerer vi Six Sigma. Dette giver dig en solid forståelse af processens performance og variation, som nøgle til at kunne levere resultater, der matcher kundens forventninger. Uddannelsen er praktisk orienteret, hvor vi arbejder med værktøjer og håndgribelige øvelser, så du kan implementere dine nye færdigheder med det samme. I løbet af uddannelsen arbejder du intensivt med Six Sigma Statistik, Hypotesetest, Regression, Statistisk Proceskontrol og Kontrolplaner og anvender disse værktøjer aktivt i deres egne projekter, hvilket resulterer i målbare resultater.

Forbedringsarbejde på tværs af organisationen
I den afsluttende fase af uddannelsen rettes fokus mod at forme kompetente Lean Six Sigma specialister, der formår at skabe momentum og implementere forbedringer på tværs af organisationen. Herunder indgår Policy Deployment (målnedbrydning), hvor du udvikler evnen til at etablere et mål-hierarki i egen organisation og initierer målbare forbedringer. Der lægges også vægt på at styrke forbedringskulturen gennem Toyota Kata, hvor du lærer at coache medarbejdere på en videnskabelig og struktureret måde, hvilket løfter kvaliteten af forbedringsarbejdet til nye højder. Heri indgår også tavlestruktur som en central del, hvor evnen til visuel styring opbygges på flere niveauer, så at alle initiativer bidrager til én fælles retning. Samtidig adresserer vi et Ledelsessystem, der sikrer vedvarende fokus.

Det overordnede mål er at bringe dig op på et højere strategisk niveau, hvor du opnår forståelse for at anvende din specialiserede viden i organisationen. Alt dette suppleres med de tunge Six Sigma værktøjer, som kun specialistens værktøjskasse rummer, herunder fuld DMAIC-forståelse, QFD og DOE. Det betyder, at du både evner at arbejde med spild og variationskontrol, men særligt også evner at være den person, andre kan søge teoretisk råd og vejledning hos.

Er denne uddannelse noget for dig?
Lean Six Sigma Black Belt uddannelsen er skræddersyet til dig, der ønsker at udvikle dine færdigheder fra kendskab til ekspertise inden for procesforbedring og datadrevet analyse. Uanset om du brænder for at lede forbedringsprojekter, ønsker at være specialist inden for Six Sigma, eller ønsker at bygge bro mellem Lean og datadrevet analyse, er denne uddannelse skabt til dig.

Er du klar til at tilmelde dig? Så kan du gøre det her

Uddannelsesforløb

Denne uddannelse gør dig til specialisten inden for Lean og Six Sigma. Du vil kunne lede en succesfuld Lean Six Sigma implementering og  skabe momentum og ejerskab i forbedringsarbejdet. Samtidigt forstår du at understøtte dit arbejde med data, og du vil blive den andre vil kunne søge råd og sparring hos.

Denne uddannelsespakke inkluderer modulerne: Lean Yellow Belt, Six Sigma Yellow Belt, Lean Green Belt, Six Sigma Green Belt, Lean Black Belt og Six Sigma Black Belt. Disse udgør til sammen Lean Six Sigma Black Belt uddannelsen - 22 dage + en endelig eksamensdato, som fastsættes under uddannelsesforløbet.

Denne uddannelse gør dig til specialisten inden for Lean og Six Sigma. Du vil kunne lede en succesfuld Lean Six Sigma implementering og  skabe momentum og ejerskab i forbedringsarbejdet. Samtidigt forstår du at understøtte dit arbejde med data, og du vil blive den andre vil kunne søge råd og sparring hos.

Denne uddannelsespakke inkluderer modulerne: Lean Yellow Belt, Six Sigma Yellow Belt, Lean Green Belt, Six Sigma Green Belt, Lean Black Belt og Six Sigma Black Belt. Disse udgør til sammen Lean Six Sigma Black Belt uddannelsen - 22 dage + en endelig eksamensdato, som fastsættes under uddannelsesforløbet.

 Introduktion til historien bag Lean

De 5 Lean principper

De 8 former for spild

Overblik over Lean værktøjer og teknikker

Kaizen – løbende forbedringer

Visuel ledelse

Lean i praksis gennem Lean spil og øvelser

 Værdistrømsanalyse

Øvelser i Lean værktøjer

Forbedringsforslag til værdistrømmen

Prioritering af forbedringsforslag

Målstyring og kundens forventninger

Tavlemøder

Udfordringer i forbindelse med implementering 

Lean Yellow Belt - bevis

Six Sigma baggrund

Six Sigma grundstruktur

Six Sigma projektarbejde

Six Sigma værktøjer

Værdistrømsanalyse

Six Sigma matematik

Målesystemsanalyser

Kapabilitet og stabilitet

Kontrol og vedvarende forandringer

Eksamen:
Yellow Belt modulet afsluttes med en Multiple Choice-test bestående af 35 spørgsmål.

Six Sigma Yellow Belt - bevis

 Proceslandkort og udvælgelse

Brændende platform og Vision

SMART målsætning

Interessentanalyse

Håndteringsplan

PIR kommunikation

 Værdistrømsanalyse as-is

Kortlægning af egen proces

Spildjagt

Dataopsamling

Analysen viser

  Værdistrømsanalyse to-be

Designprincipper

Problemanalyse

Gab-analyse og prioritering

Løbende forbedringer

 Adfærdsprofiler

Det gode team

Lean Ledelse

Forandringsledelse

Situationsbestemt ledelse

Audit

 Mundtligt projektforsvar på 30 minutter, som tager udgangspunkt i dit eget Lean Green Belt projekt.

Lean Green Belt - bevis

Six Sigma Statistik

Hypotesetest af normal fordelt data

Hypotesetest af ikke normalt fordelt data

Regression

Statistisk proceskontrol

Six Sigma kontrolplaner

Som en del af din Six Sigma Green Belt er der afsat tid til online support på dit projekt.

 Hvad er en Lean Virksomhed

John Shooks Lean Transformationsmodel

Målnedbrydning / Hoshin Kanri

Strategiske fokusområder

Catchball

Effektmål vs. indsatsmål

Målsætte strategien

X-matrix

Målhierarki

 Hvorfor går Lean arbejdet typisk i stå?

Toyota Kata

Kulturskabelse

Systematiske forbedringer

Lederen som Coach

 Toyota Kata og Policy Deployment

Case arbejde fra adm./service

Tavlestruktur fra strategisk til operationelt niveau

Lederen som coach og 2nd coach

 Leader Standard Work

Gemba ledelse

Lean ledelsessystem

Værktøjer, actions og adfærd

 Mundtlig eksamen, hvortil der udarbejdes en beskrivende udrulningsplan for dit eget projekt. Projekt og udrulningsplan udarbejdes gennem Lean Green Belt og Lean Black Belt modulerne.

Lean Black Belt - bevis

 QFD

One Way ANOVA

Chi-Squared (contingency tables)

Data transformation

 Logistic Regression

DOE (Design Of Experiments)

Din uddannelse afsluttes med en sidste eksamen med fokus på de Six Sigma elementer du har været i gennem på både Green Belt og Black Belt modulerne. Hertil skal du kunne inddrage relevante Lean værktøjer og ledelsesovervejelser. Eksamen er et mundtligt projektforsvar. Eksamensdatoen aftales nærmere under uddannelsesforløbet. Under eksamen skal kursisten enten digitalt eller fysisk præsentere sit projekt. Der er afsat 45 minutter til projektgennemgang, og der tildeles karakter efter 7-trins-skalaen.

Lean Black Belt - uddannelsesbevis

Six Sigma Black Belt - bevis

Fagområder

 Lean mindset  de 5 Lean principper. 
Lean værktøjskassen  værktøjer og teknikker.
Kaizen  små løbende forbedringer.
Forandringsledelse  håndtering af modstand
Lean kultur  ændring af kultur
Policy Deployment  mål på flere niveauer
Toyota Kata - videnskabelige forbedringer
Lean ledelse  ledelsessystem med udgangspunkt i den coachende tilgang
Databaseret tilgang
 – hvordan underbygges påstande med data.
Målesystemsanalyser – hvordan testes og sikres at datakvaliteten er til stede, så vi kan stole på vores målesystem.
Kapabilitet – hvordan dokumenterer du processens evne til stabilt at levere til kundens forventninger.
Sig Sigma Statistik – hvordan (og hvorfor) udleder vi information omkring helheden i vores proces ud fra en delmængde (stikprøve).
Hypotesetest – hvordan tester vi, om de forskelle, vi finder i vores data, er tilfældige eller signifikante – og hvordan arbejder vi med forskellige typer data.
Kontrol – hvordan sikrer vi, at processen bliver ved med at være i kontrol efter optimeringen og udnytter Statistisk Proceskontrol (SPC) til at visualisere løbende stabilitet.
QFD – hvordan sikres dialogen på tværs af organisationen med fokus på kundens forventninger.
Statistisk forståelse – dybdegående forståelse af statistik uden brug af statistisk software.
DOE – evnen til at opstille, køre og analysere et struktureret eksperiment med multible faktorer.

Pris

 Pris for denne uddannelse er 66.800 kroner pr. deltager (ekskl. moms). Beløbet omfatter morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe og -kage, samt fuld licens til SigmaXL-softwaren og undervisningsmateriale bestående af en undervisningsbog, pen og mulepose m.m.

Forudsætninger

Der er ingen forudsætninger for at deltage på denne uddannelse. Vi tager dig i hånden og fører dig igennem Lean Six Sigma universet, så du får kompetencer til succesfuldt at arbejde med Lean Six Sigma på tværs af hele - eller dele af organisationen. 

Udbytte

 Efter gennemførelsen af denne uddannelse vil kursisten evne at udrulle Lean Six Sigma på tværs af organisationen, og sikre sammenhængskraft i arbejdet.

Software

 Lean Akademiet tildeler dig fuld licens til SigmaXL, som vil være det primære værktøj på denne uddannelse. Medbring din egen bærbare computer med SigmaXL installeret i fuld version. Software-licens, information og vejledninger tilsendes i opstartsinformationen.

Hjemmearbejde

 Der er ingen forberedelse inden uddannelsesstart. Mellem undervisningsdagene må du påregne at skulle læse undervisningsmateriale igennem samt løse små øvelser - og derudover skal du arbejde med eget projekt som forberedelse til eksamen.

Eksamen

Lean Six Sigma Black Belt uddannelsen indeholder flere eksaminer undervejs, som skal vise at du har forstået undervisningen og kan omdanne teori til praksis. Uddannelsen afsluttes desuden med en samlet eksamen i form af et mundtligt projektforsvar. Under eksamen skal kursisten enten digitalt eller fysisk præsentere sit projekt. Der er afsat 45 minutter til projektgennemgang, og der tildeles karakter efter 7-trins-skalaen.

Den endelige eksamensdato aftales nærmere under uddannelsesforløbet.

5/5

100%
5-STJERNEDE
ANMELDELSER

Lean Akademiet - Vores kursusdeltagere giver os 5 af 5 stjerner (Google reviews)

Er du klar til at tilmelde dig? Så kan du gøre det her

Lean Akademiet - LA Alumni Club (Brænd igennem som leder! - event nr. 1)

CSSC certificering Lean Six Sigma undervisning efter højeste standard

 På din Lean Six Sigma uddannelse bliver du CSSC certificeret. Vi er enormt stolte af at være den eneste udbyder i Danmark, der tilbyder denne internationale certificering, som bruges af de største organisationer i verden som kvalitetskrav.

Praktiske oplysninger Vi gør os umage for, at du skal have en god oplevelse!

En ting er den faglige og teoretiske del, noget andet er de fysiske rammer omkring din uddannelse. Vi tror på, at læring har de bedste forudsætninger, når rammerne er i orden. Derfor gør vi en dyd ud af, at du skal have en god oplevelse, når du er på uddannelse hos os. Vi har samlet alle praktiske informationer herunder.

Kommende datoer

Eksklusiv adgang til LA Alumni Club Med et Green Belt certifikat får du mulighed for at deltage i fagligt inspirerende events

Lean Akademiets Alumni Club er vores lukkede netværksgruppe hvor tidligere kursister med bestået Green Belt eksamen inviteres til at deltage i fagligt inspirerende events. Vi mødes to gange om året.

Samtidig med at vi mødes to gange årligt, så tilbyder vi ligeledes et rum for netværk, inspiration og sparring på vores lukkede LA Alumni Club gruppe på LinkedIn. Her er du velkommen til at dele spændende og relevant indhold.

Moduloverbygning

Har du allerede en Lean eller Six Sigma uddannelse - og ønsker du flere værktøjer og metoder til dit arbejde? Så er det også muligt for dig at tage vores uddannelser som enkelte moduler. 

Lean uddannelser

Er du interesseret i en Lean uddannelse? Vores Lean uddannelser målretter sig dig, der ønsker værktøjer og metoder til at skabe flow (fjerne spild) og arbejde struktureret med løbende forbedringer i din organisation.

Kurser

Ønsker du at specialisere dig i et udvalgt emne? Så kan et af vores enkeltstående kurser være løsningen for dig. Vi udbyder flere enkeltstående kurser, hvor vi fokusere på enkelte værktøjer og emner, og går i dybden med dem.

LA Library Få faglig viden og lad dig inspirere

Lean Library er vores online bibliotek, hvor du kan finde en masse fagligt og spændende indhold inden for både Lean og Six Sigma. Biblioteket rummer både relevante artikler, cases fra virkelighedens organisationer og spændende podcasts. Du finder bl.a. emner som TWI, forandringsledelse, FMEA, Toyota Kata m.m. - eller du kan lytte til vores podcast med Ann Møller Svendsen og Morten Münster som værter. Du kan også finde en oversigt over vores kursusbeskrivelser i biblioteket. Biblioteket har altid åbent - så kig forbi, hvis du trænger til inspiration eller til at lære noget nyt.

Scroll to Top