Certificeret uddannelse - 12 dage

Lean Black Belt

Vi uddanner dig og træner dig til at blive specialist i Lean. Har du allerede en Lean Green Belt uddannelse? Så kan også blive Lean Black Belt gennem vores modul uddannelse.

Vores kursusdeltagere giver os 5 af 5 stjerner

Certificeret uddannelse - 12 dage

Lean Black Belt

Vi uddanner dig og træner dig til at blive specialist i Lean. Se datoerne for de kommende hold og tilmeld dig allerede nu.

Lean Akademiet - Lean Black Belt (uddannelse - 12 dage)

Lean Black Belt 12 Dage | 33.900 DKK

Denne uddannelse er til dig, der vil kunne lede en succesfuld Lean implementering. Du får både værktøjer og metoder til at skabe momentum og ejerskab på tværs af forbedringsarbejdet.

Indhold Bliv den kompetente Lean processpecialist, der arbejder på tværs af organisationen

Dette er første skridt ind i en fuld Lean implementering. Denne uddannelse inden for Lean ledelse & kultur, gør dig i stand til succesfuldt at lede en Lean implementering. Du får både værktøjer og metoder til at skabe momentum og ejerskab i forbedringsarbejdet. Vi garanterer, at du kommer til at se verden på en ny måde – for nu bliver det tydeligt, hvordan man med de rette virkemidler kan lave en succesfuld udrulning af Lean til store dele af organisationen.

Fra kendskab til kundskab
På denne uddannelse får du et intensivt træningsforløb, hvor du får den basale Lean forståelse på plads, tilegner dig evnen til at skabe målbare resultater gennem et Lean projekt, hvorfra du trænes i at lave en succesfuld udrulning til resten - eller dele af -organisatonen. Der er ekstra stor fokus på ledelsesprincipper og inddragelsen af medarbejdere i dette forløb.

Vi kombinerer Lean og ledelse med en praktisk tilgang til principper og værktøjer. Du bliver coachet i dit eget projekt, så du skaber allerede resultater under uddannelsen. Uddannelsen gør dig i stand til succesfuldt at drive en Lean Pilot og lede en større Lean udrulning, med det formål at sikre balance mellem effektiviseringer, kundetilfredshed og trivsel.

Forbedringsarbejde på tværs af organisationen
Den sidste del af uddannelsen udgør Black Belt certificeringen, hvor vi arbejder med 1.) Målnedbrydning og evnen til at skabe et mål-hierarki i din organisation, hvorfra I kan skabe forbedringer, der gør en målbar forskel. 2.) Forbedringskultur  evnen til at coache medarbejdere på en videnskabelig og struktureret måde, så I løfter forbedringsarbejdet til et nyt niveau. 3.) Tavlestruktur  evnen til at opbygge visuel styring på flere niveauer, således at alle initiativer bidrager til én fælles retning. Samt 4.) Ledelsessystem – der sikrer vedvarende fokus.

Uddannelsen er meget praktisk orienteret, og vi giver dig ikke kun koncepter, men derimod konkrete værktøjer og øvelser, der er lige til at tage med hjem og bruge. Og det hele formidles selvfølgelig helt uden PowerPoint og i et letforståeligt sprog.

Er denne uddannelse noget for dig?
Lean Black Belt uddannelsen er målrettet dig, der ønsker kompetencer til at gennemføre en Lean udrulning til flere områder i organisationen og sikre en sammenhængskraft i Lean arbejdet.

Er du klar til at tilmelde dig? Så kan du gøre det her

Uddannelsesforløb

På denne uddannelse får du et intensivt træningsforløb, hvor du får den basale Lean forståelse på plads, tilegner dig evnen til at skabe målbare resultater gennem et Lean projekt, hvorfra du trænes i at lave en succesfuld udrulning til resten - eller dele af -organisationen.

Denne uddannelsespakke inkluderer Lean Yellow Belt, Lean Green Belt og Lean Black Belt  modulerne, som til sammen udgør Lean Black Belt uddannelsen - 12 dage inklusiv to eksamens dage.

Denne uddannelsespakke inkluderer Lean Yellow Belt, Lean Green Belt og Lean Black Belt modulerne, som til sammen udgør Lean Black Belt uddannelsen - 12 dage inklusiv to eksamens dage.

Introduktion til historien bag Lean

De 5 Lean principper

De 8 former for spild

Overblik over Lean værktøjer og teknikker

Kaizen – løbende forbedringer

Visuel ledelse

Lean i praksis gennem Lean spil og øvelser

Værdistrømsanalyse

Øvelser i Lean værktøjer

Forbedringsforslag til værdistrømmen

Prioritering af forbedringsforslag

Målstyring og kundens forventninger

Tavlemøder

Udfordringer i forbindelse med implementering 

Yellow Belt eksamen:

  Modulet afsluttes med en Multiple Choice-test, som skal afsløre, om du har fået forståelse for Lean og brugen af udvalgte værktøjer.

Proceslandkort og udvælgelse

Brændende platform og Vision

SMART målsætning

Interessentanalyse

Håndteringsplan

PIR kommunikation

Værdistrømsanalyse as-is

Kortlægning af egen proces

Spildjagt

Dataopsamling

Analysen viser

Værdistrømsanalyse to-be

Designprincipper

Problemanalyse

Gab-analyse og prioritering

Løbende forbedringer

Adfærdsprofiler

Det gode team

Lean Ledelse

Forandringsledelse

Situationsbestemt ledelse

Audit

Mundtligt projektforsvar på 30 minutter, som tager udgangspunkt i dit eget Lean projekt.

Hvad er en Lean Virksomhed

John Shooks Lean Transformationsmodel

Målnedbrydning / Hoshin Kanri

Strategiske fokusområder

Catchball

Effektmål vs. indsatsmål

Målsætte strategien

X-matrix

Målhierarki

Hvorfor går Lean arbejdet typisk i stå?

Toyota Kata

Kulturskabelse

Systematiske forbedringer

Lederen som Coach

Toyota Kata og Policy Deployment

Case arbejde fra adm./service

Tavlestruktur fra strategisk til operationelt niveau

Lederen som coach og 2nd coach

Leader Standard Work

Gemba ledelse

Lean ledelsessystem

Værktøjer, actions og adfærd

Mundtlig eksamen, hvor der bygges oven på din Green Belt eksamen med en beskrivende udrulningsplan for projektet.

Fagområder

Lean mindset  de 5 Lean principper. 
Lean værktøjskassen  værktøjer og teknikker.
Kaizen  små løbende forbedringer.
Forandringsledelse  håndtering af modstand
Lean kultur  ændring af kultur
Policy Deployment  mål på flere niveauer
Toyota Kata - videnskabelige forbedringer
Lean ledelse  ledelsessystem med udgangspunkt i den coachende tilgang

Pris

Pris for dette kursus er 33.900 kroner pr. deltager (ekskl. moms). Beløbet omfatter morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe og -kage, samt undervisningsmateriale bestående af en undervisningsbog, pen og mulepose m.m.

Forudsætninger

Der er ingen forudsætninger for at deltage på denne uddannelse. Vi tager dig i hånden og guider dig igennem Lean universet, så du får kompetencer til at gennemføre en Lean implementering.

Udbytte

Efter gennemførelsen af denne uddannelse vil kursisten evne at udrulle Lean til flere områder i organisationen, og sikre en sammenhængskraft i Lean arbejdet.

Eksamen

På denne uddannelse har du først en multiple choice test på Yellow Belt modulet og herefter to mundtlige eksaminer af 30 minutter; Først præsenterer du dit Green Belt projekt og herefter udarbejder du en beskrivende udrulningsplan for projektet, som præsenteres som afsluttende Black Belt eksamen.

Udtalelser fra vores kursister

Kursisterne siger, at vores uddannelser er fantastiske og anbefalelsesværdige - samt at udbyttet er relevant og højt!

5/5

100%
5-STJERNEDE
ANMELDELSER

Lean Akademiet - Vores kursusdeltagere giver os 5 af 5 stjerner (Google reviews)

Er du klar til at tilmelde dig? Så kan du gøre det her

Lean Akademiet - LA Alumni Club (Brænd igennem som leder! - event nr. 1)

Praktiske oplysninger Vi gør os umage for, at du skal have en god oplevelse!

En ting er den faglige og teoretiske del, noget andet er de fysiske rammer omkring din uddannelse. Vi tror på, at læring har de bedste forudsætninger, når rammerne er i orden. Derfor gør vi en dyd ud af, at du skal have en god oplevelse, når du er på uddannelse hos os. Vi har samlet alle praktiske informationer herunder.

Kommende datoer

Eksklusiv adgang til LA Alumni Club Med et Green Belt certifikat får du mulighed for at deltage i fagligt inspirerende events

Lean Akademiets Alumni Club er vores lukkede netværksgruppe hvor tidligere kursister med bestået Green Belt eksamen inviteres til at deltage i fagligt inspirerende events. Vi mødes to gange om året.

Samtidig med at vi mødes to gange årligt, så tilbyder vi ligeledes et rum for netværk, inspiration og sparring på vores lukkede LA Alumni Club gruppe på LinkedIn. Her er du velkommen til at dele spændende og relevant indhold.

Moduloverbygning

Har du allerede en Lean eller Six Sigma uddannelse - og ønsker du flere værktøjer og metoder til dit arbejde? Så er det også muligt for dig at tage vores uddannelser som enkelte moduler. 

Six Sigma uddannelser

Overvejer du en Six Sigma uddannelse? En Six Sigma uddannelse er målrettet dig, der ønsker at tilføje dataforståelse og matematiske værktøjer til dit arbejde. Et fokus inden for Six Sigma er kvalitet.

Kurser

Ønsker du at dykke ned i et udvalgt emne? Så kan et af vores enkeltstående kurser være løsningen for dig. Vi udbyder flere enkeltstående kurser, hvor vi fokusere på enkelte værktøjer og emner, og går i dybden med dem.

LA Library Få faglig viden og lad dig inspirere

Lean Library er vores online bibliotek, hvor du kan finde en masse fagligt og spændende indhold inden for både Lean og Six Sigma. Biblioteket rummer både relevante artikler, cases fra virkelighedens organisationer og spændende podcasts. Du finder bl.a. emner som TWI, forandringsledelse, FMEA, Toyota Kata m.m. - eller du kan lytte til vores podcast med Ann Møller Svendsen og Morten Münster som værter. Du kan også finde en oversigt over vores kursusbeskrivelser i biblioteket. Biblioteket har altid åbent - så kig forbi, hvis du trænger til inspiration eller til at lære noget nyt.

Scroll to Top