Grøn omstilling Lean og Bæredygtighed

Grøn omstilling eller bæredygtighed er et emne, der i stigende grad optager både private virksomheder og den offentlige sektor.

I 2015 fik det FN’s 193 medlemslande til at gå sammen og komme op med 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling frem mod 2030. Det øgede fokus gør, at forbrugerne stiller højere krav til virksomhedernes produkter. Det får virksomhederne til at stille højere krav til deres leverandører.  Og sådan forsætter det ned igennem værdikæden. Men hvor skal man starte, når man som virksomhed, vil lave en bæredygtig omstilling?

En måde, hvorpå man kan starte Grøn omstilling, er ved at bruge Lean værktøjerne med et bæredygtigt perspektiv. Lean skaber værdi ved at optimere gennemløbstiden, skabe et flow i processerne og hjælper med at lokalisere, hvor der er spild eller ikke værdiskabende aktiviteter. Implementering af verdensmålene kræver et stort globalt engagement fra virksomhederne. Det vil for mange virksomheder betyde nye samarbejder, nye forretningsmodeller, innovation og usete strategiske partnerskaber. Lean handler om eliminering af spild mod en mere bæredygtig forretning. Selvom det måske ikke er det, virksomheden havde fokus på. Bæredygtighed er altså normalt ikke et fokus i en Lean business case. Men på flere parametre hjælper Lean virksomheder med at mindske brugen af ressourcer, hvilket trækker i en mere bæredygtig retning.

Flere og flere store virksomheder i Danmark har set lyset i forhold til Lean og Bæredygtighed. Det går hånd i hånd.

Hvis man benytter Lean systematisk som et strategisk værktøj til en mere bæredygtig forretning, vil man formå at ramme den tredobbelte bundlinje (miljø, samfund og økonomi). Man vil med hjælp fra Lean opnå en mere bæredygtig forretning, der er klar til kundernes nye krav. Mange kunder stiller krav om Grøn omstilling eller fokus på bæredygtighed.

Læs mere om vores kursus i Lean & Bæredygtighed her.

Du kan også tage et akademifag i Ledelse af Bæredygtighed