Toyota Kata hos Haldor Topsøe

I 2015 har vores Kata-specialist Morten Jacobsen arbejdet med Kata-implementering hos Haldor Topsøe. Vi bringer her artiklerne, der blev bragt i Frederiksborg Amts Avis tirsdag d. 25. august 2015. Du er altid velkommen til at kontakte Morten for spørgsmål omkring Kata.

Robotarbejdere får coach

FAGRE NYE VERDEN: En coach i fabrikshallen kan få driftsoperatører og industrirobotter til at yde mere. Haldor Topsøe viser vejen.

Af Henrik Helmer Petersen

Industrirobotter gør det ikke længere alene. Skal der fortsat være industriproduktion i Danmark, skal skifteholdsarbejderne ved robotterne guides af en coach til at få robotterne til at yde mere.
Metoden er ny, og den hedder Toyota Kata. Den er en videreudvikling af Lean, der er en metode til at strømline produktion og skabe mere effektive arbejdsgange.
Med Toyota Kata sparrer en coach dagligt med driftsoperatørerne, og medarbejdernes egne ideer til øget produktion får lov at folde sig ud. Der må gerne tænkes kreativt, og der må gerne begås fejl undervejs.

Vækst

Haldor Topsøes store katalysatorfabrik i Frederikssund er blandt de første, der har taget Toyota Kata til sig, og her har metoden forbedret en fabriksproces med hele 20 procent. Direktør Ole Jacobsen er overbevist om, at den forbedrede form for Lean er vejen frem for både Haldor Topsøe og dansk industri generelt.

– Om få år vil store dele af dansk industri benytte Toyota Kata, er han sikker på.
Morten Jacoben fra Lean Akademiet er enig.
– Toyota Kata er en løbende proces, der betyder, at Lean-tiltag ikke mister pusten efter nogen tid. Metoden gør, at vi fortsat kan producere varer i Danmark mere effektivt end andre lande, siger han.

Fabriksarbejdere med coach

OPTIMERING: Haldor Topsøe har med en ny Lean-metode forbedret en fabriksproces i Frederikssund med hele 20 procent. Skifteholdsarbejderne har fået deres egen coach.

Af Henrik Helmer Petersen

Dansk industri benytter ofte Lean til at øge produktiviteten, og nu er Haldor Topsøes store katalysatorfabrik i Frederikssund begyndt at benytte en ny form for Lean.
Den hedder Toyota Kata.
– Toyota Kata er en videreudvikling af traditionel Lean, og Toyota Kata får traditionel Lean til at virke endnu bedre, lyder erfaringen fra Haldor Topsøe.
Her har man i et halvt år brugt Toyota Kata på en arbejdsproces i Haldor Topsøes afdeling kaldet Automotive, hvor man fremstiller katalysatorer til lastbiler. En del af processen var ramt af en flaskehals, der forsinkede produktionen.
Efter et halvt år med Toyota Kata er produktiviteten øget med 20 procent, og flaskehalsproblematikken er elimineret.
– Traditionel Lean virker godt. Problemet er desværre ofte, at gevinsten flader ud. Med Toyota Kata bliver man ved med at søge forbedringer. På den måde er Toyota Kata mere et vedvarende arbejde. Modsat traditionel Lean som ofte sættes i værk som et projekt, siger Haldor Topsøes fabriksdirektør i Frederikssund, Ole Jacobsen.

Tre roller

Toyota Kata går veje. En medarbejder skoles som »coach«. En anden får titel af »learner«. Den tredje rolle er »eksperten«.
Grundlæggende får medarbejderne i fabrikshallen et større ansvar for fremgangen.

Udfordringen

Til start skitserer ledelsen den udfordring, som »Kata-teamet« skal løse. Den skal løses inden for tre til seks måneder, og det handler som oftest overordnet om at øge produktionen.
Udfordringen deles op i delmål, som »Kata-teamet« skal forsøge at løse inden for en til to uger.
På Haldor Topsøes fabrik har et delmål været at minimere antallet af katalysatorer, der skulle kasseres som følge af fabriksfejl.

Eksperimenter

I det arbejde har medarbejderne på daglige teammøder budt ind med gode ideer, og sammen med »learneren« og »coachen« har man igangsat »eksperimenter«, hvor medarbejdernes ideer er blevet prøvet af.
Dagligt er det blevet evalueret, hvad der har virket, og hvad der ikke har virket. Her har man brugt det traditionelle Lean værktøj, kaldet PDCA, der er et forløb, der består af Plan, Do, Check, Aet. Det hele er blevet analyseret og standardiseret løbende.

Ekspert

Haldor Topsøe har valgt at give rollen som »eksperten« til driftsoperatørerer. Driftsoperatørerne er medarbejderne ved maskinerne, og de er tættest på problemerne. Driftsoperatørerne ser problemerne i deres daglige arbejde, og de kender produktionen.
– Derfor er det driftsoperatørerne, der har de bedste forudsætninger for at komme med ideer, som virker i praksis, mener man på katalysatorfabrikken.
»Coachen« og »learneren« er dem, der sikrer, der er snor i tingene. De roller har henholdsvis en driftsleder og en driftsingenør fået.

Learner

»Learnerens« opgave er at sikre, at medarbejdernes ideer høres, og »learneren« skal få medarbejderne ud af komfortzonen ved at udfordre deres ideer. Derudover skal »learneren« sørge for, at ideerne prioriteres og testes ved relevante eksperimenter, og »learneren« skal strukturere og organisere eksperimenterne.
– »Hvad vil I prøve næste gang?«, »Hvad forventer I?«. »Hvad skete der?« og »Hvad lærte I?«, er spørgsmål, som »learneren« bruger i arbejdet med løbende at nå forbedringer.

Coach

»Coachen« er sparringspartneren, der taler med »learneren« om, hvad der er af muligheder. »Coachen« skal støtte og guide »learneren« i den rigtige retning, og »coachen« skal udfordre kvaliteten af eksperimenterne.
»Coachens« opgave er også at skabe et miljø, hvor det er acceptabelt at fejle. At turde fejle er ifølge Toyota Kata en nødvendig del af vejen til fortsatte forbedringer.

Lean Akademiet

Haldor Topsøe har fået Lean Akademiet til at introducere Toyota Kata på fabrikken i Frederikssund. Nu er de første »learnere« og »coaches« skolede, og nu kører det ad sig selv, og fabriksdirektør Ole Jacobsen forventer sig meget af Toyota Kata.
– Vi har netop igangsat Toyota Kata på en arbejdsproces mere, og ideen er, at vi vil bruge metoden flere steder på fabrikken.
– Dansk industri er toptunet og industrialiseret i forhold til mange andre lande, men industrirobotter kan ikke redde dansk industri alene, slår Ole Jacobsen fast og forklarer:
– Andre lande, og også lavtlønslande, kan også investere i industrirobotter. Skal vi fortsat have produktion i Nordsjælland, er det tiltag som Toyota Kata, der skal være med til at sikre, at det er rentabelt også fremover at producere industrivarer her i landet.
– Vi er gode til at tale om tingene og komme med nye og kreative ideer i Danmark. Det understøtter Toyota Kata på en god måde, siger han.

Vejen frem

Ole Jacobsen tror, at en stor del af alle danske industrivirksomheder om få år har taget Toyota Kata til sig, og han pointerer, at det ikke udelukkende handler om produktivitet.

-Det handler også om motivation. Traditionelle Lean-projekter foregår ofte ved, at ledelse og konsulenter udefra sætter ting på skinner. Med Toyota Kata er det medarbejderne selv, der er med til at igangsætte de gode tiltag. Derfor virker det endnu bedre. Både fordi det er et fortløbende arbejde og også fordi, det øger motivationen blandt de ansatte, at det er medarbejderne selv, der lyttes til, forklarer Ole Jacobsen.

Ny Lean leverer varen

LEAN: Mange Lean-projekter mister pusten efter en tid. Toyota Kata leverer varen.

 Af Henrik Helmer Petersen

– Lean er en effektiv metode til at forbedre produktivitet, service og medarbejdertilfredshed. Desværre har de fleste virksomheder vanskeligt ved at fastholde forbedringerne på den lange bane. Lean-projekter går kolde efter nogen tid.
Det konstaterer Morten Jacobsen, der er Kata-specialist hos Lean Akademiet.
Lean Akademiet spurgte i foråret 83 danske virksomheder, hvordan det var gået med deres Lean-projekter over nogen tid.
60 procent af virksomhedernes svarede, at lean-forbedringerne enten var gået i stå, eller at forbedringerne var faldet tilbage til et tidligere niveau.

Toyota Kata

– Toyota Kata knækker koden, slår Morten Jacobsen fast.
Han fortæller, hvad det handler om:
– Metoden kommer fra den amerikanske professor Mike Rother. Han undrede sig over, at mange europæiske og amerikanske virksomheder kun kan få Lean til at virke en tid, mens man på Toyota-fabrikkerne i Japan kan blive ved med at høste gevinst af Lean.
– Derfor undersøgte han, hvordan man gør hos Toyota, og resultatet er Toyota Kata, som Mike Rother har beskrevet omhyggeligt.

Lean Akademiet

Lean Akademiet arbejder sammen med Mike Rother med at udbrede kendskabet til Toyota Kata i Danmark.
– Toyota Kata kan let vise sig at være den nøgle, der gør, at danske produktionsvirksomheder kontinuerligt forbedrer konkurrenceevnen og på den måde præsterer mere for mindre, mener Morten Jacobsen.

Der må fejles

Toyota Kata går nye veje. En medarbejder skoles som »coach«. En anden får titel af »learner«. Den tredje rolle er »eksperten«.
At turde fejle er en vigtig del af vejen til forbedringer gennem Toyota Kata. Den proces skal »coachen« understøtte. Grundlæggende får medarbejderne i fabrikshallen et større ansvar for, at produktiviteten er i top.