Artikel nr. 18, Juni 2023
Kion Schmeltzer

6 MINUTTERS LÆSNING
AF KION SCHMELTZER
Kion har mere end 25 års undervisningserfaring med Lean Six Sigma, og han har selv opnået det højeste Six Sigma certificeringsniveau – det Sorte Master Bælte, og det gør ham til en af de højest uddannede trænere i branchen.

KUNNE DU LIDE DENNE HISTORIE? DEL DEN MED ANDRE.

27. JUNI, 2023

6 MINUTTERS LÆSNING
AF KION SCHMELTZER

Quality Function Deployment (QFD)

Nr. 18 / Juni 2023 / Artikler
Hvordan sikrer du, at dine CTQ’er (Critical to Quality) og krav fordeles på hele værdistrømmen - og sikrer en tværgående dialog?

Kender du det at arbejde i en brandslukningskultur? I en kultur, hvor problemerne opdages for sent? I en virksomhed, hvor dialogen mellem værdistrømmens aktører ikke proaktivt sikres, inden problemerne pludselig kommer til overfladen - og typisk først i forbindelse med lanceringen af et produkt eller en service?

Må vi præsentere værktøjet QFD. Et værktøj, som vi underviser i på Six Sigma Black Belt modulet eller i forbindelse med Design for Six Sigma træning.

Værktøjet blev oprindeligt udviklet af Shigeru Mizuno (1910-1989) og Yoji Akao (1928-2016) i Japan i 1966. Første gang vi så værktøjet rullet fuldt ud var i 1972 i forbindelse med designet af en olietanker produceret af Mitsubishi Heavy Industries. I dag er quality function deployment (QFD) beskrevet i ISO 16355-1:2015.

QFD bruges i en design fase for at sikre, at din service eller dit produkt leverer værdi og kvalitet allerede fra den dag, du lancerer din nye service eller produkt.

QFD værktøjet bruges til at oversætte kundens forventninger (VOX) til aktiviteter og design, så du kan sikre, at dit produkt altid leverer den ønskede kvalitet. Dette gør værktøjet ved at identificere og transformere kundekrav til meningsfulde og målbare parametre, som vi kan kontrollere og arbejde efter. Værktøjet hjælper med at prioritere de aktiviteter, vi skal udføre eller forbedre i processen eller designet for at sikre kundens forventninger. Værktøjet er et fantastisk værktøj til alle processer, som går på tværs af flere forskellige afdelinger og ansvarsområder – og det hjælper med at sikre en tværfunktionel dialog tidligt i udviklingsprocessen.

Værktøjet udfylder flere funktioner:

  • Analyse og prioritering af kundekrav
  • Konkurrentanalyse
  • Prioritering af kritiske faktorer
  • Oversættelse af disse faktorer til produkt- eller proceskarakteristika.

Samtidig bruges værktøjet i alle fire faser af udviklingsprocessen:

  • Produkt planlægning
  • Design planlægning
  • Proces planlægning
  • Kontrol planlægning

En QFD består af flere HOQ’er (House of Quality), og de to navne kan virke forvirrende. Forskellen bliver dog tydelig med nedenstående eksempel:

Et enkelt ’hus’ kaldes en HOQ. Grundstrukturen af dette ’hus’ vil se ud som følgende:

House of Quality (HOQ) - HOQ grundstruktur (klik for større billede).

Efterfølgende ’rulles’ dette hus dybere og dybere for til sidst at beskrive de ting i produktionen, der skal styres efter. Dette kan forklares med følgende illustration.

House of Quality (HOQ) - HOQ udrulning (klik for større billede).

QFD værktøjet bør være en del af designprocessen af enhver udviklingsafdeling. En R & D-afdeling vil dog kun kunne tage ’ejerskabet’ af værktøjet, men ikke kunne bruge værktøjet uden input fra samtlige relevante afdelinger, som har et medansvar for at levere kundens forventninger.

Følgende case er et simplificeret eksempel, som illustrerer hvordan et enkelt HOQ opbygges og kan bruges som inspiration. Casen er baseret på udviklingen af en drone.

Den endelige QFD ser ud som følgende, men nedbrydes efterfølgende:

 
Færdig QFD
QFD værktøjet - Færdig QFD (klik for større billede).

Nedbrydning af QFD i steps:

Step 1 - Kundekrav

Nedbrydning af QFD - Step 1: Kundekrav (klik for større billede).

List kundens krav til dit produkt. Her bruger du den generelle Six Sigma værktøjskasse. I dette tilfælde ønsker kunden en drone, som er pæn, har en lav vægt, er stille, har et super HD kamera, er stabil og kan flyve langt. Disse kundekrav prioriteres på en skala fra 1-5, hvor 5 er det vigtigste for kunden.

Step 2 - Konkurrentanalyse

Nedbrydning af QFD - Step 2: Konkurrentanalyse (klik for større billede).

Efterfølgende udarbejdes en konkurrentanalyse. Både vores og vores konkurrenters performance scores på en skala fra 1-5, hvor 5 er den bedste og 1 den dårligste. I denne template viser den sidste kolonne vores performances afstand til vores konkurrenter – dvs. i dette eksempel er vores design utroligt let (bedre end konkurrenten), men designet opfattes på ingen måde som flot af vores kunder.
 
Step 3 - Beskrivelse af funktionelle krav
 
Nedbrydning af QFD - Step 3: Beskrivelse af funktionelle krav (klik for større billede).

Næste skridt er at beskrive vores funktionelle krav. I dette tilfælde har vi en jury, som definerer flot design, at fokus skal være på vægt, størrelse, støj, pixels, gyroskop og rækkevidde, som illusterer, om vi lever op til kundens forventninger.

 

Step 4 - Sammenhængen mellem funktionelle krav og kundens krav
Nedbrydning af QFD - Step 4: Sammenhængen mellem funktionelle krav og kundens krav (klik for større billede).

Herefter faciliterer vi en diskussion om sammenhængen mellem vores kundes krav og vores funktionelle krav. Skalaen er typisk 0-3-9, hvor 9 illustrerer en stærk sammenhæng.

 
Step 5 - Rangerings score
Nedbrydning af QFD - Step 5: Rangerings score (klik for større billede).

Herefter illustreres de funktionelles kravs vigtighed ved at udregne en score mellem kundens prioriteringer og sammenhængen med de funktionelle krav. Vægten har fx en score på 45 ud fra (2x9)+(4x3)+(5x3). Dette giver en rangering som nr. 5 ud af 7 funktionelle krav, hvor dronens evne til at flyve langt er rangeret som prioritet 1.

 
Step 6 - Data udfyldning
Nedbrydning af QFD - Step 6: Data udfyldning (klik for større billede).

Under rangeringen illustreres vores målbare targets, specifikationer, enheder, eksisterende performance og benchmark op mod de vigtigste konkurrenters – samt der laves en rangering af sværhedsgraden af de specifikke funktionelle krav. Dette tvinger vores organisation til at oversætte kundens krav og forventninger til specifikke design features, vi som designere skal evne at levere i vores design.

Step 7 - Udfyld sammenhæng
Nedbrydning af QFD - Step 7: Udfyld sammenhæng (klik for større billede).

Efterfølgende laver vi ’taget’ af huset. Dette er kritisk for, at vi så tidligt som muligt får en dialog om sammenhængen mellem vores funktionelle krav og deres indvirkning på hinanden. Arbejder de sammen hen imod kundens forventninger eller modarbejder de hinanden. I dette eksempel vil en større størrelse betyde en større vægt.

Du har nu lavet det første hus (HOQ), og du kan vælge at ’rulle’ huset og gøre de kritiske funktionelle krav til ’kundekrav’ på næste HOQ - og derved komme niveauet dybere. Vi fortsætter med dette til vi har de specifikke krav, som skal opfyldes i produktionen for at kunne levere kundens forventninger.

Dette er konceptet i en QFD – og det endelige eksempel vil se ud som følgende:

QFD værktøjet - Færdig QFD (klik for større billede).

Vi håber, at ovenstående har givet dig lyst til at prøve QFD værktøjet. Der er ingen tvivl om, at værktøjet er fra den øverste hylde i Six Sigma værktøjskassen, men værktøjet løser så mange af vores klassiske udfordringer meget tidligt i udviklingsfasen. Særligt værktøjets evne til at oversætte kundens krav til målbare funktionelle krav og den strukturelle sikring af den tværgående dialog skal fremhæves.

Kontakt gerne Lean Akademiet, hvis du ønsker træning i QFD.

KUNNE DU LIDE DENNE HISTORIE? DEL DEN MED ANDRE.

Description
Kion Schmeltzer

AF KION SCHMELTZER
Kion har mere end 25 års undervisningserfaring med Lean Six Sigma, og han har selv opnået det højeste Six Sigma certificeringsniveau – det Sorte Master Bælte, og det gør ham til en af de højest uddannede trænere i branchen.

RELATERET LÆSNING
Vil du læse mere? Vi har samlet et par artikler, der måske kan inspirere dig i dit videre forbedringsarbejde.

Hvad er Six Sigma?
Kion Schmeltzer
Nr. 02 / Okt. 2021 / Artikler

Six Sigma sikrer, at man arbejder struktureret med data og dermed kan underbygge sine hypoteser og bevise resultater.
Failure Mode Effect analysis
Kion Schmeltzer
Nr. 17 / Maj 2023 / Artikler

Failure Mode Effect Analysis (FMEA) er en struktureret og systematisk teknik til risikoanalyse til proces- og designejeres værktøjskuffe.

Certificerede uddannelser

Når du tilmelder dig en uddannelse hos Lean Akademiet, er du sikker på at blive undervist af instruktører, som uge efter uge er ude i virksomheder for at implementere Lean og Six Sigma i praksis. Vi tilbyder dig levende undervisning på højt niveau.

Lean Green Belt

Vi introducerer dig til Lean tankegangen og værktøjerne, og du bliver den kompetente Lean projektdeltager til støtte i optimeringsprojekter.

Læs mere

Lean Green Belt

Vil du kunne gennemføre en Lean implementering med målbare resultater? Her bliver du den kompetente Lean projektleder til optimeringsprojekter.

Læs mere

Lean Black Belt

Ønsker du kompetencer til at gennemføre en Lean udrulning? På denne uddannelse bliver du en processpecialist, der arbejder på tværs af organisationen.

Læs mere

Lean Master Black Belt

Dette er vores top-uddannelse. Vi uddanner dig til at være blandt de allerdygtigste til Lean på 12 dage fra start til slut.

Læs mere

Nyhedsbrev

Modtag den nyeste viden om Lean og Lean Six Sigma samt updates på kurser, uddannelser og andet relateret brancheinformation - uden anden investering end dit navn, din e-mail og et tryk på knappen.