Billede af SIPOC - forklaring af hvad det er

SIPOC er et værktøj, som oftest anvendes i Define-fasen i Six Sigma og i Analysefasen i Lean. Når vi laver en værdistrømsanalyse kan det være værdifuldt, at kombinere det med en SIPOC. I Six Sigma hjælper SIPOC os til at få defineret scope af vores procesoptimeringsprojekt.

S står for Supplier (Leverandør), I står for Input, P for Proces, O for Output og C for Customer (Kunde). Man laver et diagram med 5 kolonner og starter med at udfylde Proces-kolonnen. Herefter udfyldes output af processen, vær opmærksom på, at der godt kan være flere outputs, næste trin er at få defineret kunden til outputtet. Så slutter man af med at definere de nødvendige input, og hvem leverandøren af inputtet er. En SIPOC giver et team mulighed for at få et overblik over, hvad der kræves af input og output til en proces. Herefter bliver det lettere for teamet af definere CTQ ud fra hvert procestrin. CTQ står for Critical To Quality, hvad er kritisk i forhold til kvaliteten.

sipoc

Når du laver en SIPOC, bør processteppene ikke fylde mere end 5--7 steps. Fylder det mere, kan det være tegn på, at du ikke har fået afgrænset dit scope godt nok.

VSA og SIPOC

Vi har netop afholdt et Lean Kursus, hvor kursisterne kombinerede deres værdistrømsanalyse med en SIPOC-analyse af udvalgte områder i værdistrømmen. Det gav en bedre forståelse af kvalitetsbehov og problemer. Når du har lavet dit overbliksbillede har du en god mulighed for at diskutere med de involverede medarbejdere i forhold til, hvor vi oplever kvalitetsbrist og dermed spild.

Værktøjet kan bruges både som Lean værktøj og Six Sigma værktøj. I lean sammehæng bruger du det typisk som kombination til din værdistrømsanalyse medens den ofte står alene, når du arbejder med Define-fasen i Six Sigma.

På vores Six Sigma kursus, som afholdes i samarbejde med Storm Management lærer man at bruge SIPOC. For os Lean entusiaster er det bemærkelsesværdigt at konstatere, både hvor godt Lean og Six Sigma går i spænd, men også hvor mange af de værktøjer og modeller vi bruger, der er ens.

Du kan læse mere om Six Sigma kursus ved at følge dette link: Six Sigma kursus