Artikel nr. 09, Feb 2022
Simone Sæderup Nielsen

3 MINUTTERS LÆSNING
AF SIMONE SÆDERUP NIELSEN
Simone er cand.merc. i Innovation management and business development - samt uddannet Lean Black Belt. Hun har gennemført internationale kurser i Sustainable Leadership og Circular Economy.

KUNNE DU LIDE DENNE HISTORIE? DEL DEN MED ANDRE.

28. FEBRUAR, 2022

3 MINUTTERS LÆSNING
AF SIMONE SÆDERUP NIELSEN

Hvorfor måle CO2 aftryk?

Nr. 09 / Feb. 2022 / Artikler
Skal du også måle din virksomheds CO2 aftryk?
Ja, for evnen til at kunne svare på CO2-spørgsmål er blevet vigtig for virksomhedens image og konkurrenceevnen.

Bæredygtighed er på alles læber for tiden. Såvel store som mindre virksomheder begynder at arbejde med 'Scope 1, 2 og 3' og begynder derfor at stille krav til deres leverandører. Når din virksomheds kunder efterspørger øget bæredygtighed og stiller krav til dokumentation og handling, så er det også noget, I er nødt til at se nærmere på. Når strategien hen mod bæredygtighed er lagt, skal den også implementeres og ud at leve i virksomheden. Det kræver inddragelse af medarbejderne, og det fører ofte til en forandringsproces i virksomheden, der skal gøre jeres lokale bæredygtighedsstrategi levedygtig.

Det har i Danmark været lovpligtigt siden 2013 for større virksomheder, der er omfattet af Årsregnskabslovens §99, at redegøre for deres bæredygtighedsindsatser inden for: Miljøforhold, sociale forhold og antikorruption. En måde, som virksomheder arbejder med miljøforholdene på, er at kortlægge virksomhedens klima- og CO2-aftryk. Resultaterne af ens CO2- udledning kan vise, hvor man som virksomhed skal sætte ind for at arbejde mod CO2 reduktion - om det er i 'Scope 1, 2 eller 3' -  og dette er især relevant i forhold til den grønne dagsorden med et 70% CO2-reduktionsmål og CO2-neutralitet, men også på den bredere dagsorden med alle FN’s 17 verdensmål.

 

Bæredygtighedsmål

Flere virksomheder auditerer deres drivhusgas-emissionskilder, enten i egen virksomhed eller i værdikæden, for at finde forbedringsområder for at overholde statsdækkende regler for ren energi og for at opfylde miljømæssige, sociale og forvaltningsmæssige mål for at tiltrække investorer. Nogle virksomheder implementerer også deres egne aggressive, forretningsomfattende bæredygtighedsmål for at blive set som førende inden for bæredygtighed. For at sikre, at de gør store fremskridt, opretter mange virksomheder måldatoer (fx 50 % eller 100 % emissionsfri i år 2030 eller 2040 osv.) for at nå deres emissionsreduktionsmål.

 

Fem grunde til at måle CO2 aftrykket

1. Det skaber et indledende overblik over, hvor jeres udledninger er, og hvor I skal starte.
2. Det kan bruges direkte i jeres klima-, CSR-, og ESG-regnskab
3. Risikostyring – vær på forkant med lovgivningen
4. Identifikation og kvantificering af CO2-emissioner hjælper med at identificere overdrevet energiforbrug eller andre ineffektive processer. Reduktion af drivhusgasemissioner går typisk hånd i hånd med øget effektivitet og omkostningseffektivitet i virksomhedsprocesser.
5. Gennemsigtighed (Transparency) er det nye sort. En anden meget god grund til at begynde at måle og reducere CO2-emissioner er i forhold til brand image: Kunder, uanset om de er virksomheder eller enkeltpersoner, bekymrer sig om, hvem de handler med. Evnen til at kunne svare på CO2-spørgsmålet bliver derfor vigtig for konkurrenceevnen.

 

Scope 1, 2 eller 3 emissioner

For at starte processen er det vigtigt at sætte sig ind i de forskellige kilder til emissioner, der er forbundet med virksomheder. Drivhusgasser udledes fra mange kilder og klassificeres ofte som enten Scope 1, 2 eller 3 emissioner. Scope 1, 2 og 3 er en måde at kategorisere de forskellige former for kulstofemissioner, som en virksomhed skaber i sin egen drift og i sin bredere værdikæde. Udtrykket optrådte første gang i Green House Gas Protocol fra 2001, og i dag er de tre Scope’s grundlaget for obligatorisk indberetning af drivhusgasser i Storbritannien.

De er hver defineret som:

Scope 1: Omfatter alle virksomhedens direkte udledninger, altså aktiviteter inden for organisationen så som lokaliteter, kantineordning, maskinel, egne køretøjer og egne anlæg til varme- og energiproduktion.
Scope 2: Omfatter de indirekte udledninger fra den energi, som bliver købt så som el og varme.
Scope 3: Omfatter alle øvrige indirekte udledninger fra hele virksomhedens værdikæde. Det gælder både 'upstream', altså leverandørkædens udledning og 'downstream', som er de udledninger, der sker gennem brug og afskaffelse af produktet.

Ifølge Dansk Industri (Klimaklar SMV) bliver hele ca. 94 % af produktionsvirksomheders totale udledning udledt i Scope 3, hvor Scope 1 står for ca. 4 % og Scope 2 for ca. 2 %.

Hvis du eksempelvis kigger på en sofaproducent, så ligger Scope 1 og 2 ved hvad egen fabrik udleder. Hvis vi kigger på Scope 3 upstream, vil det fx indebære det træ, der fældes, køres til savværk, før det bliver fragtet til sofavirksomheden. Det samme ville gøre sig gældende for sofaens fyld og læderbetræk. Scope 3 downstream gælder fragten ud til et lager eller butik, udledningen, der er på de lokationer, fragten hjem til slutkunden, samt den ultimative bortskaffelse af sofaen.

 

Hvor skal jeg starte?

Start på egen banehalvdel og kig på Scope 1 + 2, dvs. start med at få skabt orden i 'eget hus'. Sørg for at der skabes ejerskab og forankring blandt medarbejderne og brug det til at oparbejde viden og erfaringer om jeres klimapåvirkning - og opbyg den generelle viden om bæredygtighed. Ledelsen skal skabe en vision og strategi på baggrund af indledende CO2-målinger. Arbejd med Lean tankegangen om løbende forbedringer og optimeringer for at sænke jeres reduktion kontinuerligt.

Når I er klar til at arbejde med Scope 3, så start med en prioritering, research og dialog med vigtigste interessenter, da der her kan skabes de væsentligste reduktioner. Lav foranstående væsentlighedsanalyse og prioriter så indsatser for CO2 reduktion i Scope 3.

Jo hurtigere, I får startet, des hurtigere opnår I bæredygtige resultater.

Vil du være i stand til at indarbejde grøn omstilling, cirkulær økonomi og FN’s verdensmål i din forretning? Lean & Bæredygtighed sikrer vækst, samtidig med at CO2 udledningen reduceres. Læs mere om vores fysiske kursus i Lean og Bæredygtighed hér og vores online kursus hér.

KUNNE DU LIDE DENNE HISTORIE? DEL DEN MED ANDRE.

Simone Sæderup Nielsen

AF SIMONE SÆDERUP NIELSEN
Simone er cand.merc. i Innovation management and business development - samt uddannet Lean Black Belt. Hun har gennemført internationale kurser i Sustainable Leadership og Circular Economy.

RELATERET LÆSNING
Vil du læse mere? Vi har samlet et par artikler, der måske kan inspirere dig i dit videre forbedringsarbejde.

Grøn omstilling med Lean
Simone Sæderup Nielsen
Nr. 06 / Dec. 2021 / Artikler

Hvordan du kan starte grøn omstilling i din virksomhed ved at bruge Lean værktøjerne med et bæredygtigt perspektiv.
Hvad er Lean?
Morten Friis Jacobsen
Nr. 01 / Okt. 2021 / Artikler

Hvad er Lean? Det spørgsmål får vi stillet utallige gange, og ofte er der en del fordomme knyttet til kommentarerne. Lad os give dig et overblik.

Certificerede uddannelser

Når du tilmelder dig en uddannelse hos Lean Akademiet, er du sikker på at blive undervist af instruktører, som uge efter uge er ude i virksomheder for at implementere Lean og Six Sigma i praksis. Vi tilbyder dig levende undervisning på højt niveau.

Lean Green Belt

Vi introducerer dig til Lean tankegangen og værktøjerne, og du bliver den kompetente Lean projektdeltager til støtte i optimeringsprojekter.

Læs mere

Lean Green Belt

Vil du kunne gennemføre en Lean implementering med målbare resultater? Her bliver du den kompetente Lean projektleder til optimeringsprojekter.

Læs mere

Lean Black Belt

Ønsker du kompetencer til at gennemføre en Lean udrulning? På denne uddannelse bliver du en processpecialist, der arbejder på tværs af organisationen.

Læs mere

Lean Master Black Belt

Dette er vores top-uddannelse. Vi uddanner dig til at være blandt de allerdygtigste til Lean på 12 dage fra start til slut.

Læs mere

Nyhedsbrev

Modtag den nyeste viden om Lean og Lean Six Sigma samt updates på kurser, uddannelser og andet relateret brancheinformation - uden anden investering end dit navn, din e-mail og et tryk på knappen.