LA Library - Artikel nr. 9, Feb. 2022 - Hvorfor måle CO2 aftryk?
Lean Akademiet - medarbejder (Simone Sæderup Nielsen)

Tekst af
SIMONE SÆDERUP NIELSEN

Simone er cand.merc. i Innovation management and business development - samt uddannet Lean Black Belt. Hun har gennemført internationale kurser i Sustainable Leadership og Circular Economy.

KUNNE DU LIDE DENNE HISTORIE? DEL DEN MED ANDRE.

28. Februar, 2022

Hvorfor måle CO2 aftryk? Skal du også måle din virksomheds CO2 aftryk? Ja, for evnen til at kunne svare på CO2-spørgsmål er blevet vigtig for virksomhedens image og konkurrenceevnen

Bæredygtighed er på alles læber for tiden. Såvel store som mindre virksomheder begynder at arbejde med 'Scope 1, 2 og 3' og begynder derfor at stille krav til deres leverandører. Når din virksomheds kunder efterspørger øget bæredygtighed og stiller krav til dokumentation og handling, så er det også noget, I er nødt til at se nærmere på. Når strategien hen mod bæredygtighed er lagt, skal den også implementeres og ud at leve i virksomheden. Det kræver inddragelse af medarbejderne, og det fører ofte til en forandringsproces i virksomheden, der skal gøre jeres lokale bæredygtighedsstrategi levedygtig.

Det har i Danmark været lovpligtigt siden 2013 for større virksomheder, der er omfattet af Årsregnskabslovens §99, at redegøre for deres bæredygtighedsindsatser inden for: Miljøforhold, sociale forhold og antikorruption. En måde, som virksomheder arbejder med miljøforholdene på, er at kortlægge virksomhedens klima- og CO2-aftryk. Resultaterne af ens CO2- udledning kan vise, hvor man som virksomhed skal sætte ind for at arbejde mod CO2 reduktion - om det er i 'Scope 1, 2 eller 3' -  og dette er især relevant i forhold til den grønne dagsorden med et 70% CO2-reduktionsmål og CO2-neutralitet, men også på den bredere dagsorden med alle FN’s 17 verdensmål.


Bæredygtighedsmål

Flere virksomheder auditerer deres drivhusgas-emissionskilder, enten i egen virksomhed eller i værdikæden, for at finde forbedringsområder for at overholde statsdækkende regler for ren energi og for at opfylde miljømæssige, sociale og forvaltningsmæssige mål for at tiltrække investorer. Nogle virksomheder implementerer også deres egne aggressive, forretningsomfattende bæredygtighedsmål for at blive set som førende inden for bæredygtighed. For at sikre, at de gør store fremskridt, opretter mange virksomheder måldatoer (fx 50 % eller 100 % emissionsfri i år 2030 eller 2040 osv.) for at nå deres emissionsreduktionsmål.


Fem grunde til at måle CO2 aftrykket

1. Det skaber et indledende overblik over, hvor jeres udledninger er, og hvor I skal starte.
2. Det kan bruges direkte i jeres klima-, CSR-, og ESG-regnskab
3. Risikostyring – vær på forkant med lovgivningen
4. Identifikation og kvantificering af CO2-emissioner hjælper med at identificere overdrevet energiforbrug eller andre ineffektive processer. Reduktion af drivhusgasemissioner går typisk hånd i hånd med øget effektivitet og omkostningseffektivitet i virksomhedsprocesser.
5. Gennemsigtighed (Transparency) er det nye sort. En anden meget god grund til at begynde at måle og reducere CO2-emissioner er i forhold til brand image: Kunder, uanset om de er virksomheder eller enkeltpersoner, bekymrer sig om, hvem de handler med. Evnen til at kunne svare på CO2-spørgsmålet bliver derfor vigtig for konkurrenceevnen.


Scope 1, 2 eller 3 emissioner

For at starte processen er det vigtigt at sætte sig ind i de forskellige kilder til emissioner, der er forbundet med virksomheder. Drivhusgasser udledes fra mange kilder og klassificeres ofte som enten Scope 1, 2 eller 3 emissioner. Scope 1, 2 og 3 er en måde at kategorisere de forskellige former for kulstofemissioner, som en virksomhed skaber i sin egen drift og i sin bredere værdikæde. Udtrykket optrådte første gang i Green House Gas Protocol fra 2001, og i dag er de tre Scope’s grundlaget for obligatorisk indberetning af drivhusgasser i Storbritannien.

De er hver defineret som:

Scope 1: Omfatter alle virksomhedens direkte udledninger, altså aktiviteter inden for organisationen så som lokaliteter, kantineordning, maskinel, egne køretøjer og egne anlæg til varme- og energiproduktion.
Scope 2: Omfatter de indirekte udledninger fra den energi, som bliver købt så som el og varme.
Scope 3: Omfatter alle øvrige indirekte udledninger fra hele virksomhedens værdikæde. Det gælder både 'upstream', altså leverandørkædens udledning og 'downstream', som er de udledninger, der sker gennem brug og afskaffelse af produktet.

Ifølge Dansk Industri (Klimaklar SMV) bliver hele ca. 94 % af produktionsvirksomheders totale udledning udledt i Scope 3, hvor Scope 1 står for ca. 4 % og Scope 2 for ca. 2 %.

Hvis du eksempelvis kigger på en sofaproducent, så ligger Scope 1 og 2 ved hvad egen fabrik udleder. Hvis vi kigger på Scope 3 upstream, vil det fx indebære det træ, der fældes, køres til savværk, før det bliver fragtet til sofavirksomheden. Det samme ville gøre sig gældende for sofaens fyld og læderbetræk. Scope 3 downstream gælder fragten ud til et lager eller butik, udledningen, der er på de lokationer, fragten hjem til slutkunden, samt den ultimative bortskaffelse af sofaen.


Hvor skal jeg starte?

Start på egen banehalvdel og kig på Scope 1 + 2, dvs. start med at få skabt orden i 'eget hus'. Sørg for at der skabes ejerskab og forankring blandt medarbejderne og brug det til at oparbejde viden og erfaringer om jeres klimapåvirkning - og opbyg den generelle viden om bæredygtighed. Ledelsen skal skabe en vision og strategi på baggrund af indledende CO2-målinger. Arbejd med Lean tankegangen om løbende forbedringer og optimeringer for at sænke jeres reduktion kontinuerligt.

Når I er klar til at arbejde med Scope 3, så start med en prioritering, research og dialog med vigtigste interessenter, da der her kan skabes de væsentligste reduktioner. Lav foranstående væsentlighedsanalyse og prioriter så indsatser for CO2 reduktion i Scope 3.

Jo hurtigere, I får startet, des hurtigere opnår I bæredygtige resultater.

Vil du være i stand til at indarbejde grøn omstilling, cirkulær økonomi og FN’s verdensmål i din forretning? Lean & Bæredygtighed sikrer vækst, samtidig med at CO2 udledningen reduceres. Læs mere om vores fysiske kursus i Lean og Bæredygtighed hér og vores online kursus hér.

KUNNE DU LIDE DENNE HISTORIE? DEL DEN MED ANDRE.

Lean Akademiet - medarbejder (Simone Sæderup Nielsen)

Tekst af
SIMONE SÆDERUP NIELSEN

Simone er cand.merc. i Innovation management and business development - samt uddannet Lean Black Belt. Hun har gennemført internationale kurser i Sustainable Leadership og Circular Economy.

RELATERET LÆSNING
Vil du læse mere? Vi har samlet et par artikler, der måske kan inspirere dig i dit videre forbedringsarbejde.

Grøn omstilling med Lean
Hvordan du kan starte grøn omstilling i din virksomhed ved at bruge Lean...

10. December, 2021
Simone Sæderup Nielsen
Hvad er Lean?
Hvad er Lean? Det spørgsmål får vi stillet utallige gange, og ofte...

8. Oktober, 2021
Morten Friis Jacobsen
Scroll to Top