LA Library - Artikel nr. 0, Mar. 2024 - Kunsten at følge en standard
Lean Akademiet - medarbejder (Allan B. Rix)

Tekst af
ALLAN B. RIX

Allan har mere end 15 års erfaring som leder i større produktionsvirksomheder, hvor han blandt andet har stået i spidsen for den totale implementering af Lean.

DOWNLOAD (PDF)

KUNNE DU LIDE DENNE HISTORIE? DEL DEN MED ANDRE.

6. April, 2021

Kunsten at følge en standard med TWI JI Effekten af TWI JI ligger i, hvorvidt vi bringer færdigheder i spil. Vi involverer derfor ledelsen i ”kunsten at følge en standard"

Vi har i tidligere beskrevet historien bag de tre programmer i TWI (Training Within Industri), hvordan de bringes i spil, og hvor de bidrager i industrien. Bloggen blev dengang afsluttet med sætningen ” TWI er kommet for at blive denne gang!”.. og det mener vi bestemt stadig.

Siden den første blog, har vi oparbejdet en masse erfaringer med TWI, og certificeret mere end 100 jobtrænere i små, mellemstore og store virksomheder. Vi er stadig lige begejstret for TWI, og har trukket en masse læring ud af de intense og nærværende uddannelsesforløb. Men på mange punkter har vi flyttet vores holdning til TWI og de tre programmer.


TWI er ikke kun forbeholdt produktion

Jobinstruktion (JI) er særdeles velegnet til administrative processer hvor der er gentagelser. Udfordringerne med varians er de samme om du udfører jobs i produktionen, eller det er bag skærmen. Hvis vi ikke trænes i hvordan jobbet udføres korrekt, så lærer vi os selv egne metoder, og så opstår varians.


”Best practice er tabu”

Den mest kendte udfordring vi oplever, er dét at blive enige om, hvilken metode der er den bedste... ikke hurtigste, men bedste i forhold til kundens forventninger. For hvem er kunden? og hvad forventer kunden? Og hvorfor skulle natholdets metode dog være bedre end dagholdets? Og hvorfor skulle den nye medarbejders metode være dårligere end den rutineredes? Skal vi virkelig tage den kamp?.. Lyder det bekendt?

Under uddannelsen, internt i virksomhederne, diskuterer vi ofte hvad det er der skaber konflikter og silotænkning i organisationen. Og når vi får det brudt ned til root course, er svaret altid stort set det samme.. varians i måden vi udfører vores jobs på!! Måske ligger det i vores kultur, men vi har generelt meget svært ved at blive enige om best practice, altså en standard. Og det er endnu svære at få alle til at følge standarden. Vi ser rigtig mange forskellige typer af standarder i virksomhederne, så det er ikke fordi det ikke er kendt, at standarder er nødvendige. Tiden der prioriteres til at træne, følge op på og forbedre standarderne, hænger desværre sjældent sammen med mængden af standarder.


Lederen skal på banen

Den viden og de færdigheder jobtrænerne udvikler under et JI uddannelsesforløb vil sikre at, forudsætningerne for at minimere varians og øge kvaliteten af standarder, er til stede i organisationen. Men den virkelige effekt ligger i, hvorvidt man evner at bringe færdighederne i spil. Derfor bruger vi ofte rigtig mange kræfter på at, ledelsen i højere grad involveres i ”kunsten at følge en standard”. Proceskonfirmering er ofte nøglen til at få forankret TWI, og få den største effekt. Så der skal investeres tid i at holde systemet kørende og koble det til det øvrige arbejde med Lean. Så hvis vi i dag bliver spurgt, hvordan man kommer i gang med TWI, så er svaret ”start med at proceskonfirmere” Afvigelser på KPI´er og målstyring og analyse af kritiske processer kan være med til at belyse behovet for træning.


Vi er ikke ens

En vigtig læring vi har haft er, at virksomhederne ikke er ens, så derfor er der stor forskel på behovet og tilgangen til TWI JI. Men alle virksomheder har kritiske processer, hvad enten det er ordretastning, manuelle produktionsprocesser, on-boarding af nye medarbejdere eller lignende. Og alle virksomheder har problemer der relaterer sig til varians i kritiske processer…som ikke var opstået hvis medarbejderne var trænet til at udføre jobbet korrekt.


Læringskurven er stejl

Når vi uddanner jobtrænere, møder vi ofte både modstand og skepsis i starten. Typisk lige indtil de første gang forstår, hvilken effekt den strukturerede træning har på kvaliteten af det enkelte job. Og når vi undervejs kobler egne standarder til træningen, begynder det at give mening. Oplevelsen er generelt at, man er god til at beskrive og illustrere hvad der skal gøres, og i hvilken rækkefølge, men linket til hvordan medarbejderen rent faktisk skal gøre mangler. Det er lige netop her TWI Jobinstruktion giver mening, vi bryder jobbet ned og træner HVORDAN.

Følg med i rækken af blogindlæg, hvor vi i de kommende indlæg blandt andet vil beskæftige os mere detaljeret med 3xJ-programmet og samtidig beskrive det fundament, der skal være på plads i en virksomhed, før man kan gå i gang med at indføre TWI.

Ønsker du at komme på TWI Kursus, klik her.
Ønsker du at komme på Online TWI Kursus, klik her.

DOWNLOAD (PDF)

KUNNE DU LIDE DENNE HISTORIE? DEL DEN MED ANDRE.

Lean Akademiet - medarbejder (Allan B. Rix)

Tekst af
ALLAN B. RIX

Allan har mere end 15 års erfaring som leder i større produktionsvirksomheder, hvor han blandt andet har stået i spidsen for den totale implementering af Lean.

RELATERET LÆSNING
Vil du læse mere? Vi har samlet et par artikler, der måske kan inspirere dig i dit videre forbedringsarbejde.

Hvad er 5S?
5S er et værktøj fra Lean værktøjskassen, der har til formål at skabe orden...

15. August, 2022
Ann Møller Svendsen
Hvad er TWI?
Hvordan en virksomhed kan arbejde med standardiseret arbejde og dermed...

26. Januar, 2022
Allan B. Rix
Scroll to Top