Toyota Kata som Kaizen Blitz

Kata som Kaizen Blitz – Vi har i Lean Akademiet over en længere periode oplevet, hvordan ledelse og kultur spiller en stadig større rolle, når virksomheder skal opnå markante og vedholdende resultater med deres Lean arbejde.

Jeg har helliget mig Toyota Kata, og metoden indgår i alt, hvad jeg foretager mig – i større eller mindre grad. Toyota Kata repræsenterer det meget langsigtede træk, hvor netop kulturskabelsen er den bærende kraft i udviklingen.

Der er derimod ikke meget, der taler for kulturskabelse i en Kaizen Blitz. Værktøjet er fremragende, når et team arbejder mod et specifikt mål i en meget kort og intensiv periode. Men i et forbedrings-/udviklingsperspektiv er det ikke effektivt. Det er hverken vedholdende eller bæredygtigt – i bedste fald oplever hvert procesområde 2-3 ”bursts”.

Set i lyset af dette kan min overskrift være både tvetydig og modstridende. Daglige, systematiske forbedringer er langt mere effektive end lejlighedsvise events. Det er indiskutabel – på den lange bane!

Desværre kan det som konsulent være svært at forene langsigtede strategier med den virkelighed, vi står overfor. Danske virksomheder, som gentagende gange har fejlet i deres tilgang til Lean med den dyrbare konsekvens, at udviklingen er gået i stå. Støvet har lagt sig over forbedringstavlerne, og kælderens mange ruller af brunt papir vidner om en fortid med værdistrømsanalyser og potentialer, der aldrig blev indfriet.

Når en organisation ikke har kunne løfte sit niveau i lang tid, så bliver de bange for kraftprøven i et langsigtet projekt. Kan man overkomme det? Kan man overhovedet komme i gang? Kan inertien etableres? Er der momentum til at få det kickstartet?

Det er en nervøs energi, der kommer – og den energi skal vi bruge i et tilløb!

5 dage – det er alt, hvad der skal til. Vi benytter Toyota Kata i en Kaizen Blitz. En kortsigtet metode til at skabe momentum og synliggøre potentiale. Der er tale om en meget minimalistisk tilgang til kulturskabelse.

Der er ikke noget manuskript på disse koncepter, men her er, hvad vi har gjort.

Se vores video her

I denne Kata som Kaizen Blitz er der hovedsagligt fokus på at involvere medarbejderne i beslutningerne og generere begejstring. Det er vigtigt at demonstrere, at forandringer ikke behøver at blive etableret igennem lange implementeringsforløb. Formålet her er at skabe en følelse af fremdrift!

Gennem mit arbejde med Toyota Kata har jeg oplevet, hvordan Kaizen Blitz kan være det helt rigtige værktøj til at kickstarte en længere rejse. Det kan være den eneste rigtige metode til at angribe en ustabil proces, og det kan være den bedste metode til at opnå hurtige, markante resultater. Vi har bare glemt noget essentielt i vores tilgang til Blitzen – nemlig den transformationsfase, der skal gøre events til daglige rutiner. Her er Toyota Kata som Kaizen Blitz svaret!