Kata Challenge, Egon Kjær Jensen

Hvad er Lean ?

Hvad er Lean ?

Hvad er Lean ? Det er et spørgsmål, som vi får stillet utallige gange. Når vi taler om Lean, kan vi ikke undgå at nævne de to professorer Jones og Wommack. Det var Jones og Wommack, der efter 5 års studie af Toyotas produktionssystem, skrev bøgerne ”The Machine that Changed the World” og ”Lean Thinking”, som for alvor gjorde den vestlige verden bekendt med begrebet Lean.

Hvis man googler spørgsmålet ”Hvad er Lean”, så støder vi konstant på de 5 Lean principper. Jones og Wommack mener, at Toyotas Produktionssystem kan sammenfattes i

5 Lean principper:

  1. Identificér hvad der skaber værdi for din kunde
  2. Kortlæg værdistrømmene og fjern spild
  3. Skab Flow omkring de værdiskabende aktiviteter
  4. Lad slutkunden trække varen/ydelsen
  5. Stræb efter perfektion igennem løbende forbedringer

Det der er interessant og som vi ofte glemmer er, at ovenstående Lean principper er de 2 forfatteres forsøg på at beskrive, hvad Toyota gør. Det er altså deres opfattelse og deres forsøg på at forklare, hvad Toyota gør. Derudover har de beskrevet en lang række værktøjer, som Toyota anvender.

I den vestlige verden har vi så forsøgt at kopiere den metode og kopiere de værktøjer, som Toyota anvender, som f.eks. 5S, standardiseret arbejde m.v. Og her er forklaringen muligvis på, hvorfor så mange organisationer ikke får målbare resultater af deres Lean implementering. Vi kopierer Toyota. Eller rettere: Vi FORSØGER at kopiere Toyota og har fokus på at implementere de samme værktøjer. Og det er faktisk IKKE Lean.

Ny forskning af Mike Rother har vist, at netop dette faktum – at vi forsøger at kopiere Toyota, er en af hovedårsagerne til, at mange virksomheder ikke opnår målbar succes med Lean og at mange fejler. Vi får ikke opbygget en kultur og vi har svært ved at ændre vores vaner, derfor falder vi tilbage til de gamle vaner og vi taber mange forbedringer på gulvet.

Dette er Lean

Dette er Lean, Hvad er lean

På vores Lean kurser anvender vi bogen ”Dette er Lean”, som er skrevet af Niklas Modig, som er forsker ved Stockholm School of Economics og i dag er en af de førende forskere inden for Lean. Bogen ”Dette er Lean” er den bedste bog, jeg nogen sinde har læst (om Hvad er Lean). Her beskrives ikke værktøjer, der beskrives ikke de 5 Lean principper men i stedet forklares på en yderst simpel og velskrevet måde, hvad er Lean.

Ifølge Niklas Modig er Lean så misforstået et begreb, at vi måske bør overveje, om vi overhovedet skal bruge ordet Lean i fremtiden.

Fokus på kundens behov, hvad ønsker kunden (pris, levering, kvalitet)

Ifølge Niklas Modig handler Lean helt grundlæggende om

  1. Hvordan kan vi skabe flow set ud fra en kundes perspektiv
  2. Hvordan kan vi skabe en lærende organisation

Hvordan kan vi skabe flow set ud fra en kundes perspektiv

Det handler i bund og grund om at forstå, hvad kundens behov er, og hvad der skaber værdi for kunden. Herefter skal vi prioritere flow fremfor ressource/kapacitetsudnyttelse. Vi har en tendens til at have alt for meget fokus på at arbejde i funktioner, hvor vi skal udnytte ressourcerne optimalt. Vi glemmer at se på helheden, hvordan funktionerne spiller sammen i forhold til det vi skal. Vi skal levere til kunden, og vi skal optimere helheden. Så bliver hele flowet effektivt og vi bliver samtidig i stand til at levere i rette kvalitet til den ønskede tid.

Hvordan kan vi skabe en lærende organisation

Hvis vi skal skabe en lærende organisation, skal vi have fokus på at det lærende fremfor det udførende. Vi kan producere en ydelse igen og igen, men hvis vi ikke har fokus på hele tiden at gøre det bedre, så har vi ikke formået at skabe en lærende organisation. og så arbejder vi ikke efter Lean filosofien. Det vil sige, når vi har skabt flow, så skal vi forsøge hele tiden at forbedre flowet.

I Lean Akademiet arbejder vi meget med at skabe den lærende organisation. Man lærer ikke ret meget ved at kopiere andre, man lærer derimod rigtigt meget ved at eksperimentere og opfinde sine egne løsninger. Når man skal indføre en lærende organisation er samspillet imellem lederen og medarbejderne af stor betydning. Lederen skal skabe trygge rammer og coache medarbejderne, således at der skabes rammer for eksperimenterne. Derudover skal der afsættes tid dagligt til at eksperimentere og endelig skal der skabes en systematik omkring dokumentation og opfølgning. Hele dette set-up kaldes Toyota Kata. Vi er stolte af, at vi har arbejdet med Toyota Kata i nogle af Danmarks førende virksomheder og her har vi været med til at skabe fantastiske resultater. Du kan læse mere om Toyota Kata her