Post-IT, Brainstorm

Hvad er TWI?

TWI – sådan lyder forkortelsen af Training Within Industries, der kan oversættes til Træning inden for Industrien. TWI kan beskrives som et slags læringssystem eller en metode. Helt grundlæggende har metoden til formål hurtigt og effektivt at fastholde og skabe løbende forbedringer. Det er altså mere konkret en metode, der skal sørge for, at en virksomhed følger sine standarder og dermed sikrer en ensartet kvalitet, som løbende forbedres og etableres som nye standarder i organisationen.

Metoden blev udviklet under 2. Verdenskrig i USA. Under krigen nedsatte den amerikanske regering en gruppe. Gruppen skulle sørge for effektiv træning af nye medarbejdere, der kunne tage over efter de mange, der blev sendt i krig. Samtidig skulle det hjælpe til øge produktiviteten i den industri, der producerede de produkter, der blev anvendt i krigen. Og det var netop den gruppe, der på baggrund af disse to centrale formål udviklede TWI-programmet.

Hvad er TWI systemet?

Det vigtigste indhold i TWI-programmet var 3xJ-programmet, der bestod af tre grundlæggende elementer, som stadig i dag er en del af TWI-systemet. Første element er Job Instruktion, hvilket handler om at træne teamledere i, hvordan de instruerer deres medarbejdere i hurtigt at udføre jobbet korrekt, sikkert og ensartet. Programmets andet element kaldes Job Metode. Det går ud på, at teamledere trænes i, hvordan de forbedrer job-metoden, så organisationen kan producere flere kvalitetsprodukter på kortere tid ved at udnytte medarbejdere, maskiner og materialer på den bedst mulige måde. Det sidste element i 3xJ-programmet er Job Relation, hvor teamledere trænes i, hvordan de leder deres medarbejderne, så de pågældende medarbejdere bliver i stand til både at forebygge problemer og analysere sig frem til løsninger på de problemer, der alligevel måtte opstå.

J-programmet

TWI og 3xJ-programmet fik stor betydning for USA’s produktivitet. For eksempel lykkedes det hurtigt at oplære de kvinder, der kom på arbejdsmarkedet, fordi deres mænd blev sendt i krig. 

 

Efter 2. Verdenskrigs afslutning blev TWI brugt af regeringen i Japan, som var midlertidigt styret af USA.  USA stod for genopbygningen af landet. Med TWI’s indtog i Japan blev metoden også naturligt en af grundstenene i opbygningen af Toyotas produktionssystem. Den dag i dag er metoden stadig en vigtig del af Toyotas produktion. I USA blev TWI-programmet bemærkelsesværdigt nok hurtigt glemt,. I dag er TWI igen ved at vinde indpas i den amerikanske industri, efter metoden i 2000 blev en del af GE’s Lean-strategi.

Når TWI er en væsentlig metode at fokusere på, handler det om, at rigtig mange virksomheder, der implementerer Lean, har udfordringer med både at fastholde forbedringerne og samtidig skabe yderligere forbedringer. Det er her, TWI bliver centralt. Metoden præsenterer de værktøjer, der skal til for at skabe de afgørende løbende forbedringer. Metoden handler nemlig helt grundlæggende om, hvordan man laver en standard.  Det handler også om at få den til at virke i praksis og forbedrer den. Kort sagt standardiseret arbejde – hvilket som bekendt er grundlaget for Lean-tankegangen. Og med det sagt er én ting i hvert fald sikkert: TWI er kommet for at blive denne gang!

Følg med i rækken af blogindlæg, hvor vi i de kommende indlæg blandt andet vil beskæftige os mere detaljeret med 3xJ-programmet og samtidig beskrive det fundament, der skal være på plads i en virksomhed, før man kan gå i gang med at indføre TWI.

Ønsker du at komme på TWI Kursus, klik her: TWI Kursus