LA Library - Artikel nr. 28, Maj 2024 - Vejledning til værdistrømsanalyse (VSA) - produktion
Lean Akademiet - medarbejder (Ann Møller Svendsen)

Tekst af
ANN MØLLER SVENDSEN

Ann er uddannet revisor med en baggrund som økonomichef, fabrikschef og administrerende direktør og har arbejdet i næsten 10 år med Lean i Automobilindustrien.

KUNNE DU LIDE DENNE HISTORIE? DEL DEN MED ANDRE.

21. Maj, 2024

Vejledning til værdistrømsanalyse (VSA) - produktion Fremgangsmåde til kortlægning af værdistrømsanalyse i produktion via brown paper.

Denne beskrivelse er en vejledning til, hvordan du trin for trin gennemfører en værdistrømsanalyse i produktion.

Vejledning til værdistrømsanalyse (VSA) - produktion:

Fremgangsmåde trin for trin

1. Udvælg det flow, du vil kortlægge

 • Udvælg flow ved at analysere dit proceslandskab.
 • Definer afgrænsningen; hvor den starter - og hvor den slutter.
 • Vær tydelig omkring flowenheden, der kortlægges.

2. Beskriv hvad der skaber værdi for ‘den gyldne trekant’

 • Den gyldne trekant er:
  • Kunde
  • Medarbejder
  • Ledelse

3. Beskriv de nuværende processer

 • Placer processerne i den rækkefølge, de udføres.
 • Start evt. bagfra for at få alle detaljer med.
 • Arbejdsopgaverne kan eventuelt beskrives under processerne.
 • Angiv procestid (P/T).
 • Cyklustid (C/T).
 • Omstillingstid (CO/T).
 • Kvalitet (Q).
 • Antal operatører på processen.

4. Angiv lager

 • Lagre og mellemvarelagre angives med den mængde, der aktuelt ligger på lokationen.
 • Lagermængden opgøres som et øjebliksbillede.

5. Angiv transporter

 • Typen af transport angives.
 • Påfør evt. transportafstanden i meter.

6. Beskriv informationsflow

 • Angiv interne og eksterne interessenter og systemet, planlægning, leverandør, kunde o.l.
 • Brug pile og symboler til at angive typen og mængden af informationer.
 • Angiv detaljer på leverancer og aftræk.

7. Lav en faktaboks med angivelse af cyklustid, procestid, lagertid og gennemløbstid

 • Lav for enden af dit brown paper en faktaboks med angivelse af cyklustid, procestid, lagertid og gennemløbstid.
 • Beregn floweffektivitet; procestiden i procent i forhold til gennemløbstiden.
Faktaboks - Floweffektiviteten udregnes i faktaboksen (klik for større billede).

8. Påfør spild

 • Lad deltagerne i analysen påsætte det spild, de oplever i arbejdsgangen.
 • Spildet placeres over den proces, hvor spildet forekommer.

9. Udvælg de største spildårsager

 • Udvælg de største spildårsager, evt. ved fiskebensanalyse og Pareto (alternativt hvor deltagerne hver især afgiver tre stemmer på de tre spild, som de oplever som de største).

10. Find årsagerne til spildet

 • Find årsagen til spildet.
 • Spørg evt. ‘5 x hvorfor’ og bliv enige om en/flere løsningsforslag.
 • Basér forslaget til løsning som en hypotese.
Find årsagerne til spildet - Ved at benytte '5 x hvorfor' kan I finde løsningsforslag (klik for større billede).

11. Prioritér løsningerne

 • Prioritér løsningerne ud fra effekt i forhold til indsats.
 • Overfør de ‘lavthængende frugter’ til aktivitetsplanen.
 • Løsninger og ændringer, der er mere projektorienterede, beskrives på A3.
Fra prioriteringsmatrix til aktivitetsplan - 'De lavthængende frugter' fra prioriteringsmatricen føres ind i aktivitetsplanen (klik for større billede).

12. Det færdige resultat

 • Punkt 1 - 7 danner tilsammen et overblik over din værdistrøm.
 • Punkt 8 – 12 danner tilsammen en struktureret tilgang til at fjerne spild i værdistrømmen.
VSA i produktion - Den færdige værdistrømsanalyse (klik for større billede).

KUNNE DU LIDE DENNE HISTORIE? DEL DEN MED ANDRE.

Lean Akademiet - medarbejder (Ann Møller Svendsen)

Tekst af
ANN MØLLER SVENDSEN

Ann er uddannet revisor med en baggrund som økonomichef, fabrikschef og administrerende direktør og har arbejdet i næsten 10 år med Lean i Automobilindustrien.

RELATERET LÆSNING
Vil du læse mere? Vi har samlet et par artikler, der måske kan inspirere dig i dit videre forbedringsarbejde.

Værdistrømsanalyse i produktion
Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer...

17. Maj 2024
Morten Friis Jacobsen
Vejledning til VSA - administration
Kortlægning af værdistrømsanalyse i administration...

21. Maj 2024
Ann Møller Svendsen
Scroll to Top