LA Library - Artikel nr. 0, Mar. 2024 - Lean - også på værksteder
Lean Akademiet - medarbejder (Allan B. Rix)

Tekst af
ALLAN B. RIX

Allan har mere end 15 års erfaring som leder i større produktionsvirksomheder, hvor han blandt andet har stået i spidsen for den totale implementering af Lean.

DOWNLOAD (PDF)

KUNNE DU LIDE DENNE HISTORIE? DEL DEN MED ANDRE.

4. Marts, 2016

Lean - også på værksteder Værkstedsoptimering kan gøres med Lean værktøjerne vi kender fra produktion og derigennem optimere og øge omsætningen.

Værkstedsoptimering og optimering af autoforhandler med lean værktøjerne.

At drive en autoforhandler med tilhørende værksted er ikke let i dag, og sandsynligvis bliver det vanskeligere og vanskeligere. Et moderne autohus er en kompleks forretning. Konkurrencen forøges, og det gør kundernes forventninger til service også. Samtidig stiller importørerne og højere og højere krav til forhandlerne. Bilernes kvalitet forøges konstant, hvilket medfører færre og kortere servicebesøg.

Det presser alt sammen indtjeningen.

For en del år siden blev jeg spurgt, om autohuse ikke kunne anvende Lean principperne som et middel at forbedre service og produktiviteten. Jeg havde vanskeligt ved at svare på det, men efter at have tilbragt en dag i et større autohus, kunne jeg se, at det skulle være muligt. Vi blev derfor enige om at forsøge.

Vi startede ved at udvælge to repræsentanter fra de fem afdelinger, autohuset bestod af. En værkfører og en anden medarbejder.

 

Mål

For hver af de fem afdelinger blev der blev fastsat tre målområder og mål:

  • Vi skal forbedre medarbejdertilfredsheden med 20%
  • Vi skal forbedre kundetilfredsheden med 20%
  • Vi skal forbedre vor produktivitet med 20% (målt som antal timer, vi fakturerer til kunderne i forhold til total antal forbrugte timer)

Derefter gennemførte hver afdeling en værdistrømsanalyse af et servicebesøg og identificerede spild.

Vi prioriterede spildet og overførte de spild, som vi let kunne løse, til mål- og Kaizentavlerne, der blev hængt op i hver afdeling.

Så gik afdelingerne i gang med at fjerne det lette spild.

 

Fremtidsbilledet

Herefter beskrev de det fremtidige forløb baseret på principperne, hvor vi adskilte de lette og vanskelige opgaver. Herunder etablerede de et Qvick Service område, hvor de kan servicere de kunder, der kommer ind fra gaden, så de ikke forstyrrer de planlagte større opgaver. De reducerede antallet af ansvarsskift, så den, der skulle udføre service på bilen, også modtog den og gennemgik opgaven med kunden. Herved undgik de traditionelle misforståelser, når informationen skulle overbringes fra indskriver til værkfører til mekaniker.

De standardiserede eller fastlagde den bedste metode til udførelse af de vigtigste opgaver. Og ikke mindst gennemførte de 5S overalt på værkstedet..

Det var forbløffende, hvor markante forbedringer de opnåede. Ingen af deltagerne havde problemer med at realisere målene.

Senere har vi gennemført programmet hos rigtig mange andre og forskellige værksteder. Hver gang oplever vi det samme: medarbejder- og kundetilfredsheden samt indtjeningen forøges.

Så, Lean er en fantastisk metode og værktøj til at udvikle også små og mellemstore værksteder og virksomheder..

DOWNLOAD (PDF)

KUNNE DU LIDE DENNE HISTORIE? DEL DEN MED ANDRE.

Lean Akademiet - medarbejder (Allan B. Rix)

Tekst af
ALLAN B. RIX

Allan har mere end 15 års erfaring som leder i større produktionsvirksomheder, hvor han blandt andet har stået i spidsen for den totale implementering af Lean.

RELATERET LÆSNING
Vil du læse mere? Vi har samlet et par artikler, der måske kan inspirere dig i dit videre forbedringsarbejde.

Hvad er 5S?
5S er et værktøj fra Lean værktøjskassen, der har til formål at skabe orden...

15. August, 2022
Ann Møller Svendsen
Hvad er TWI?
Hvordan en virksomhed kan arbejde med standardiseret arbejde og dermed...

26. Januar, 2022
Allan B. Rix
Scroll to Top