Tillidsbaseret Lean, målstyring

Der er flere i vores netværk, der har efterlyst skabeloner til målstyring. Der findes mange forskellige skabeloner, vi håber, at du kan finde inspiration i den skabelon, som vi har haft stor glæde af at anvende.

Du kan også finde inspiration i vores e-bog om målstyring.

Nedbrydning af mål

Målstyring er et stort emne. I Lean sammenhæng interesserer vi os meget for, hvordan vi kan nedbryde virksomhedens strategiske mål til taktiske mål og sågar helt ned på operationelt niveau, så der i sidste ende skabes sammenhæng imellem det vi måler på tavlerne, og det der måles på i direktionslokalet. Det hedder i Lean sammenhæng Hoshin Kanri, men vi kalder det for målnedbrydning.

Vi afholder et fantastisk kursus i Policy Deployment eller målnedbrydning. Her får du en forståelse for metoden og du lærer at anvende teknikken.