Whiteboard

For et par måneder siden besøgte jeg en virksomhed, der havde arbejdet med Lean i et par år. De trængte til en vitaminindsprøjtning, fordi de var gået i stå. Ledelsen havde derfor tilkaldt os for at få ny inspiration til at komme videre med Lean implementeringen

Jeg blev vist rundt i virksomheden, og direktøren fortalte stolt, at de havde kørt tavlemøder i en årrække. Direktøren mente også, at den del havde de styr på. Jeg foreslog, at direktøren (ledelsen) lige kunne gennemgå, hvordan tavlerne fungerede. Men det vidste han faktisk ikke, for den del stod hans mellemledere for.

Tavler uden fokus fra ledelsen

Jeg gik hen til en af tavlerne, hvor der var sat en del post-it op i idéfeltet, og der var også mange aktiviteter på aktivitetsplanen. Dejligt - tænkte jeg i hvert fald i første omgang. Men da jeg fik kigget nærmere på aktiviteterne, kunne jeg se, at de skulle have været afsluttet for mere end et år siden. Idéerne var også mere end et år gamle, og måltallene var ikke opdaterede eller relevante. Direktøren kendte stadig ikke rigtigt noget til det, for den del var uddelegeret.

Ovenstående er et tydeligt og typisk eksempel på, hvad der sker, når top ledelsen ændrer fokus. I starten interesserede direktøren sig for tavlerne, men han blev ikke ved med at have fokus på dem og stille spørgsmål til tavlerne. Og han havde helt sikkert ikke deltaget i et tavlemøde i meget lang tid. Det er topledelsens ansvar ikke blot at stille krav, men også at interessere sig for fremdriften på tavlerne. Når vi som ledere går forbi tavlerne, så har vi en forpligtelse til at give feedback - det kan være både ros eller konstruktive forslag til forbedringer. Hvis topledelsen ikke interesserer sig for tavlerne, kan vi ikke forlange, at resten af organisationen skal interessere sig for dem.

Kom ud af hjørnekontoret, kom i Gemba og tag ansvar for Lean arbejdet i øjenhøjde med medarbejderne.

For mere inspiration kan du naturligvis downloade vores e-bøger om Kaizen og tavlemøder eller Lean Ledelse.