Tillidsbaseret Lean – Video

Vi har her i Danmark arbejdet med Lean Implementeringer siden slutningen af 90’erne.

I starten var der fokus på Lean værktøjskassen så som 5S, standardiseret arbejde, tavlemøder og lignende. Efter års arbejde gik det op for mange organisationer, at værktøjerne ikke gør det alene – det kræver stort fokus på ledelse, hvis værktøjerne skal have en positiv effekt.

Nu taler vi meget om en Lean kultur. Uanset fra hvilken vinkel, vi anskuer Lean, så handler det om, at vi får tilfredsstillet både kunderne, medarbejderne og ledelsen samtidigt.

Vi tager derfor udgangspunkt i, at vi skal have en effektiv arbejdsgang, levere kvalitet og skabe trivsel. Vi kalder det tillidsbaseret Lean. Hvis ikke vi fra starten af Lean implementeringen får skabt et tillidsforhold imellem ledelse og medarbejdere, så bliver det bare op ad bakke med hensyn til at skabe resultater.

Se vores video om Tillidsbaseret Lean og få inspiration her.