Lean Ledelse, Lean, Lean Akademiet, Medarbejderinvolvering, Leder

Jeg har netop været hos en af vores kunde, hvor vi har arbejdet med mål på tavlemøderne. Og endnu engang kom diskussionen op om, hvordan kan vi lave en Måling af medarbejdertilfredshed på ugentlig basis.

Vi gennemgår en metode på vores Lean Manager uddannelse, og den har vi stor succes med ude i organisationerne, så den vil vi gerne dele med jer.

Workshop med teamet

Vi starter med at lave en lille workshop med teamet. De enkelte medlemmer af teamet får til opgave at lave post-its med forskellige udsagn, som, de mener, er vigtige i forhold til teamets medarbejdertilfredshed og arbejdsglæde. Alle post-its sættes op på væggen. Jo flere forslag jo bedre.

Medarbejdertilfredshed, post-it, tilfredshed, måling, Lean Akademiet

Herefter grupperes forslagene, så vi har 7-10 grupper.

Medarbejdertilfredshed, post-it, tilfredshed, måling, Lean Akademiet, gruppering

I fællesskab finder vi nu en overskrift til hver gruppe.

Medarbejdertilfredshed, post-it, tilfredshed, måling, Lean Akademiet, overskrift

Nu har vi fundet x antal vigtige udsagn, som er de elementer, som, medarbejderne selv mener, skal være tilstede for at få et godt arbejdsmiljø. Disse overskrifter (udsagn) kommer på tavlen. Nu skal medarbejderne så score, om de mener, at teamet og lederen lever op til udsagnene eller ikke. Her kan man lave forskellige målemetoder. Det kan f.eks. at hvis minimum 6 ud af 8 udsagn er opfyldte sætter medarbejderen en grøn smiley – hvis 5 eller mindre er opfyldte sættes en rød smiley. Hvis der sættes en rød smiley markeres samtidig, hvilke udsagn ikke lever op til forventningerne.

Nu har vi en simpel måling, som kan give anledning til en kort snak på tavlemøderne. Nu kan der kan laves korrigerende handlinger, såfremt medarbejdertilfredsheden ikke er optimal.

Det kræver naturligvis tillid i teamet at kunne lave denne øvelse. Og ikke mindst få det til at fungere på tavlemøderne. Det er lederens fornemste opgave at skabe denne tillid i organisationen. Læs evt. vores e-bog om Tillidsbaseret Lean.

Rigtig god fornøjelse med din Måling af medarbejdertilfredshed