Målnedbrydning, strategi

Hoshin Kanri eller Policy Deployment, læs om en praktisk dag her:

Vi har netop afhold kursus i Hoshin Kanri også kaldet Policy Deployment, hvor kursisterne arbejder ud fra en case. Igennem praktisk arbejde lærer de, hvordan man omsætter virksomhedens strategi til en årsplan og konkrete mål, som nedbrydes i hele organisationen. Vi stater på strategisk niveau, som nedbrydes til mål og indsatser på både taktisk og operationelt niveau. Gennem målnedbrydningen sikres, at strategien bliver forståelig og eksekveret på alle niveauer.

Lean kursus, Lean uddannelse, Policy deployment, målnedbrydning.

På kurset lærer du at kende forskel på operationelle og taktiske indsatser eller projekter. Du lærer også, hvad forskellen er på indsats- og resultatmål.  I det hele taget lærer du at facilitere en målnedbrydning i din egen organisation.

Som på alle vores kurser arbejder vi helt uden powerpoints, og læringen sker ved, at kursisterne prøver teorien af i praksis. Vi lægger vægt på, at gøre strategieksekveringen så enkelt som muligt, og vi binder den op på organisationen tavlemøder.

Du kan læse mere om vores kursus i Hoshin Kanri eller Policy Deployment her

Vi ser meget ofte, at organisationer har mange mål. Men målene kan være svære for medarbejderne at forholde sig til. Det skal vi have lavet om på. Et mål skal nedbrydes, så den enkelte medarbejder ved, hvordan han/hun kan bidrage til målets opfyldelse.

Vi ser også ofte mål for målets skyld - og uden at der laves korrigerende handlinger ved en afvigelse. En afvigelse på et mål kræver måske en Praktisk Problemløsning, hvor du kommer til bunds i årsagen til problemet. Og denne øvelse danner så grundlag for en god forbedringsaktivitet, der bringer dit mål on track.

Det kræver både god ledelse og planlægning af lave en god målnedbrydning, der eksekveres. Det er derfor helt afgørende, at der laves plan for opfølgning og korrigerende handlinger. Alt sammen noget, som vi kommer igennem på uddannelsen.